×
1 Vælg EITC/EITCA-certifikat
2 Få adgang til e-læring og e-test
3 Bliv EU IT-certificeret om dage!

Bekræft dine IT-kompetencer inden for den europæiske IT-certificeringsramme (EITC/EITCA) fra hvor som helst i verden fuldt online!

EITCA Academy

Attestationsstandard for digitale færdigheder af det europæiske it-certificeringsinstitut, der sigter mod at støtte udviklingen af ​​det digitale samfund

FORGÅ DIN DETALJER?

OPRET EN KONTO

Europa-Kommissionen definerer nøglekompetencer som strategiske for det digitale samfund. Få dine nøglekompetencer EU-certificeret.

BRUG 80 % EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TIL 27/9/2022 – DIT TILSKUD ER NU BLEVET SØGT – DU KAN FORTSÆT

Tilskuddet giver afkald på 80 % gebyrer for EITCA Academy Certification-programmer ved tilmelding pr. 27/9/2022. Dit tilskud er nu aktiveret. Du kan sende tilskudskoden til din e-mail for at bruge den senere eller på en anden enhed.

EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

European Information Technologies Certification Academy

Officiel EU EITCA-certificering for nøglekompetencer
inden for informationsteknologi.

Fuld online og internationalt tilgængelig europæisk it-nøglekompetencecertificeringsakademi fra Bruxelles EU, der er styret af det europæiske certificeringsinstitut for informationsteknologier.

EITCA Akademiets vigtigste mission er at levere verdensomspændende den EU-baserede, internationalt anerkendte, formelle kompetence certificeringsstandard, som alle interesserede parter kan få adgang til for at støtte udviklingen af ​​informationssamfundet med yderligere vækst i EU og global økonomi.

Standarden er baseret på en fælles EITCA/KC Academy-certificering og relevant gruppe af EITC-certificeringer. Det samlede gebyr for EITCA/KC-certificering er € 1100, men på grund af EITCI-tilskud kan gebyret reduceres med 80% (fra € 1100 til € 220) for alle interesserede deltagere (uanset deres status, bopæl og nationalitet) til støtte for det inkluderende digitale samfund.

EITCA Academy-certificeringen inkluderer åben adgang til undervisningsmateriale og e-learning platform.

Sådan fungerer deti 3 enkle trin

(når du har valgt dit EITCA Academy eller et valgt udvalg af EITC-certifikater ud af det fulde EITCA/EITC-katalog)

Lær & praksis

Følg on-line pensum for at forberede dig til prøverne. Der er ingen klassetimer, du lærer og øver, når du kan.

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

Start din karriere

EU udstedte EITCA Academy Certificate med detaljerede tillæg er en formel attestering af dine kompetencer.

Lær & praksis online

Følg on-line open access-materialer, der forbereder dig til eksamenerne. Der er ingen klassetimer, du studerer, når du kan.

 • EITCA Academy grupperer EITC-programmer
 • Hvert EITC-program er 15 timer stort
 • Hvert EITC-program definerer omfanget af en relevant online-eksamen
 • Du bruger EITCA Academy e-learning platform med 24/7 adgang til åbent materiale og didaktik
 • Du får også adgang til påkrævet software

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får dit personlige EITCA/KC-nøglekompetence Academy-certifikat
 • Detaljeret EITCA/KC-eksamensbevis
 • Derudover 21 relevante EITC-certifikater
 • Alle dokumenter, der er udstedt og bekræftet i Bruxelles, sendes til dig internationalt
 • Alle dokumenter udstedes også i elektronisk form med elektronisk verifikation

Start din karriere

EITCA Academy Certificate med et supplement og alle substituente EITC-certifikater attesterer godt dine evner.

 • Medtag det og fremvis på dit CV
 • Præsenter det for din entreprenør eller arbejdsgiver
 • Bevis din professionelle udvikling
 • Vis din aktivitet inden for international uddannelse og selvudvikling
 • Find din ønskede jobstilling, få forfremmelse eller find nye kontrakter
 • Deltag i EITCI Cloud-samfundet

EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI
Internetteknologier - Kontor - Telearbejde

 • Interaktiv it-nøglekompetencer fjerne forelæsninger, øvelser og laboratorier helt via internettet (med den krævede gratis prøveversionssoftware)
 • Omfattende program inklusive 21 EITC-kurser (315 timer) med adgang til software og didaktisk konsultationer, der skal afsluttes om en måned
 • Undersøgelses- og certificeringsprocedurer, der er helt fjernt via internettet med EU EITCA-nøglekompetencescertifikater udstedt i Bruxelles i papir og e-form
 • Adaptivt sværhedsniveau, der er velegnet til avancerede og begyndende grafiske designere med ringe eller ingen tidligere færdigheder inden for informationsteknologi

ETCA-cg-1024x721EITCA/CG Computer Graphics Academy-certifikat er en officiel EU-baseret, internationalt anerkendt attestering af kompetence, systematisering af teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for computergrafik. Det er en implementering af Europa-Kommissionens digitale dagsorden for Europa efter Europa 2020-strategi for udbredelse og certificering af digitale kompetencer.

Computergrafik er en af ​​de vigtigste og mest udbredte anvendelser af informationsteknologier i moderne økonomi og samfund, som bliver stadig mere digitaliserede. Det er i øjeblikket grundlag for moderne marketing, produktdesign, arkitektur, underholdning og kunst. Oprettet med brug af passende værktøjer bliver det et stadig mere uundværligt element i visuel kommunikation (herunder websteder, film, reklamer, videospil, multimediepræsentationer, presseudgivelse, fotografering, utility design og mange andre). I en æra med gradvis digitalisering af livet bliver færdigheder inden for computergrafik stadig vigtigere, og de kvalificerede grafiske designers rolle på det moderne arbejdsmarked kan ikke undervurderes. Professionelle kompetencer inden for computergrafik kan udnyttes i utallige antal applikationer inden for beskæftigelse, faglige aktiviteter og personlige liv. En formel bekræftelse af disse færdigheder med det officielle EU EITCA/CG-certifikat forbedrer deres værdi yderligere, især i øjnene for potentielle arbejdsgivere.

EITCA/CG-certifikatet giver en attestation af professionelle kompetencer inden for produktion af visuelle kreationer inden for raster (Adobe Photoshop), vektor (Adobe Illustrator) og 3D-grafik, kunstnerisk og teknisk design (inklusive visuelt webdesign med Adobe Dreamweaver og Flash-teknologier) , skabe animationer og interaktiv grafik samt forstå aspekter af virksomhedsidentitet og grafisk design i sammenhæng med bredt forstået kunst og teknologi. At opnå EITCA/CG Academy-certifikatet er forbundet med at tilegne sig viden og bestå de afsluttende eksamener inden for alle de 10 enkelte EITC-kurser, der udgør akademiet (fås også separat som enkelt EITC-certificeringer). Flere detaljer kan findes på FAQ-sider.

EITCA/CG Computer Graphics Academy-programmet inkluderer 10 enkelt EITC-kurser (europæiske informationsteknologiecertificeringskurser) med i alt 150 timer didaktisk indhold (15 timer for hvert EITC-kursus).
Listen over EITC-certificeringskurser, der er inkluderet i det komplette EITCA/CG Computer Graphics Academy-program, i overensstemmelse med specifikationerne fra European Information Technologies Certification Institute EITCI, er vist nedenfor. Du kan klikke på et respektive EITC-kursus for at få vist det detaljerede program.

De enkelte EITC-kurser kan også købes separat, uden at det er nødvendigt at købe et komplet akademi, men i dette tilfælde gælder ingen EU-støtte.

EITCA/CG Computer Graphics Academy er et avanceret uddannelses- og certificeringsprogram med omfattende didaktisk indhold svarende til internationale postgraduate studier kombineret med branchetræning og overgår standard grafikuddannelsestilbud inden for forskellige områder af computergrafik, der er tilgængelige på markedet. Indholdet af EITCA Academy-certificeringsprogrammet er specificeret og standardiseret af European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bruxelles. Dette program opdateres successivt på grund af IT-fremskridt i overensstemmelse med retningslinjerne fra EITCI Institute og er underlagt periodiske akkrediteringer.

Personaliserede certificeringer, som deltageren opnår efter at have afsluttet EITCA/CG Academy, består af EITCA/CG Computer Graphics Academy-certifikat og 9 specifikke EITC/CG-certifikater. Prøver af alle disse certifikater er vist nedenfor:

ETCA-cg-1024x721Beskæftigelsesfradrag-CG-BL1-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-BL2-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-APS-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-AIDF-AAH08101234-Suppl EITC-CG-AI-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-AF-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-AD-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-SU-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CG-GIMP-AAH08101234-Suppl

Både EITCA- og EITC-certifikaterne indeholder deltagerens navn, certificeringsprograms navn, udstedelsesdato og det unikke certificerings-id. EITC-certifikaterne præsenterer desuden en detaljeret programindholdsbeskrivelse sammen med et eksamensresultat og QR-kodebaseret automatisk online validering af certifikatet. QR-kodescanningssystemet muliggør nem maskinegenkendelse og automatisering af certifikatvalidering, men manuel validering af ægthed og certificeringsoplysninger er også mulig ved at give certificerings-id'et og indehaverens efternavn i EITCI-valideringstjenesten. Hos EITCI-valideringstjenesten lagres alle personlige certificeringer, og i tilfælde af at du mister den fysiske certificering, kan yderligere problemer bestilles derfra. Der er også mulighed for at downloade personlige certificeringer i PDF-format. EITCA-certifikatet ledsages desuden af ​​certificeringstilskuddet, der beskriver det fulde programindhold i EITCA Academy (præsenterer alle disse data i en fælles form sammen med de kvantificerede procentvise resultater). Alle certifikater er akkrediteret af det udstedende European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både læringsprocessen og eksamensprocedurer inden for EITCA Academy udføres eksternt inden for e-læringsplatform. Den didaktiske proces, der udføres via Internettet ved brug af en hvilken som helst klientenhed, er fuldt fleksibel med hensyn til tid og sted, hvilket eliminerer kravet om deltagernes fysiske tilstedeværelse og fjerner tilgængelighedsbarrierer (såsom geografiske eller tidszonebarrierer).

Efter tilmelding til et valgt EITCA/EITC-program får deltagerne adgang til personaliseret e-læringsmiljø med asynkron læringsmetodologi uden krav til timing.

EITC/EITCA e-læringsdidaktik fremhæver:

 • Didaktisk proces kan startes når som helst (rekruttering er åben hele året) og kan udføres når som helst (f.eks. Om aftenstider eller i weekender) og fra ethvert sted med brug af en hvilken som helst klientenhed med internetadgang.
 • De ajourførte og funktionelle didaktiske ressourcer er konstant tilgængelige for deltageren 24/7 inden for e-learning-platformen.
 • Et bredt omfang af det didaktiske indhold gør det muligt at skræddersy læringsprocessen til både begyndere og avancerede deltageres behov.
 • Alt didaktisk indhold er tilgængeligt som elektroniske ressourcer i e-læringsplatformen (e-forelæsninger, e-øvelser og e-laboratorier).
 • Hvert EITC-program kan afsluttes selv på kun 2 dage, mens EITCA Academy-programmet kan afsluttes i en periode svarende til antallet af EITC-programmer, det indeholder, f.eks. I tilfælde af EITCA/CG Academy ville det være 18 dage (en sædvanlig standardperiode færdiggørelse er en måned).
 • Der er dog ingen tidskrav til gennemførelse af EITC/EITCA-programmer, og tidspunktet for færdiggørelse afhænger fuldstændigt af deltagerens præference på læringsintensitet.

Den interaktive didaktiske EITC/EITCA-proces på e-learning-platformen inkluderer en ubegrænset tilgængelighed af ekspertkonsultationer. Onlinekonsultation kan til enhver tid initieres af den deltager, der har brug for hjælp.

Afhængigt af deltagerens behov kan rådgivningen begrænses til at besvare de specifikke spørgsmål eller løse problemer i forbindelse med det didaktiske program. Det kan også udvides til tutorials og rådgivning op til individuel didaktisk tilgang baseret på deltagernes fremskridt. Konsulentfirmaer er baseret på e-læringsplatformkommunikationssystemet samt individuel e-mail-kontakt og om nødvendigt realtidschat med eksperter.

E-læringsplatformen behandler statistikker over alle læringsaktiviteter for deltageren under didaktisk programimplementering og giver således rådgivende eksperter mulighed for at individualisere deres tilgang til ordentlig hjælp til deltagerens læringsbehov. Detaljerede aktivitetsrapporter udarbejdes automatisk af platformen og præsenteres for konsulenteksperterne, så de kan vide, hvilke dele af programmet der var mest problematisk og kræver fokus. Modellen for individuel vejledning og coaching afhængigt af deltagernes læringsbehov er baseret på lignende problemer på de førende universiteter og er kendetegnet ved at øge læringseffektiviteten og derudover motivere deltagerne til øget indsats i læring, når de beslutter at indlede konsulentbistand.

cs

Onlinedidaktikken er altid programmeret til EITC-kurser, der ender med fuldstændig fjerntliggende EITC-eksamen udført via Internettet uden behov for fysisk tilstedeværelse på eksamenscentret. Prøven har en form for en lukket test, herunder 15 tilfældige multiple-choice testspørgsmål om det givne EITC-kursusindhold. Denne fjerntest er taget af deltageren inden for e-learning-platformen (hvor deltageren præsenteres for den interaktive test, der implementerer tilfældigt valg af testspørgsmål, evnen til at vende tilbage til besvarede eller ubesvarede spørgsmål og tidsbegrænsning, der er 45 minutter). EITC-eksamensangivelsespoint er 60% positive svar, men manglende opnåelse af denne grænse gør det muligt for deltageren at genoptage eksamen uden yderligere gebyrer (der er 2 gratis genforsøg, hvorefter yderligere undersøgelser genindtages kræver et betalingsgebyr på 20 Euro, der skal behandles) . Deltageren kan genoptage en bestået test for at forbedre score for bedre præsentation af certificeringen.

Afslutning af alle EITC-eksamener, der udgør en EITCA-certificering, resulterer i udstedelse til deltageren af ​​den relevante EITCA Academy-certificering sammen med alle inkluderede EITC-certifikater. Der er ingen yderligere EITCA Academy-undersøgelser (eksamenserne tildeles kun EITC-kurser, hvor hver af dem er bestået med en EITC-certificering, der udsteder, mens EITCA Academy-certificeringen kun udstedes efter bestået en relevant gruppe af EITC-eksamener). Resultaterne, der præsenteres på EITCA Academy-certificeringen, er noterne for alle EITC-certificeringer, der omfatter et vist EITCA Academy. Alle procedurer implementeres fuldt ud eksternt i Bruxelles, og certifikatet sendes til deltageren, mens den digitale certificering permamentt gemmes i EITCI-valideringstjenesten.

Certificeringsprocessen sammen med alle undersøgelser gennemføres fuldstændigt eksternt online i en moderne e-læringsplatform i en asynkron tilstand. Takket være fleksibel af den organiserede e-læringsdidaktiske proces sammen med alle de undersøgelser, der udføres eksternt og asynkront via Internettet (giver størst mulig fleksibilitet i tiden med, at deltageren selv organiserer sin læringsaktivitet efter hans/hendes bekvemmelighed), er deltagerens fysiske tilstedeværelse ikke nødvendig Derfor fjernes mange barrierer.

EITCA Academy og EITC-certificeringer er kompatible med det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (kort sagt ECTS). Hvis du studerer på det europæiske universitet (ikke nødvendigvis i EU, men i det land, der deltager i ECTS-standarden), kan du redegøre for EITCA Academy eller EITC-kurser, der er afsluttet for dit igangværende studium eller postgraduate studier inden for et højere uddannelsessystem på nationalt niveau. Dette er muligt, da EITCA Academy og EITC-certificeringer er ECTS-standardkompatibilitet og har tildelt ECTS-scoringer i henhold til standardspecifikationen. Ikke desto mindre er det stadig en beslutning på universitetsadministrationens side at acceptere eller afvise regnskab for gennemførelse af et vist EITC-certificeringskursus i dit akademiske studieprogram (en sådan forespørgsel skal fremsættes til dekontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-certificeringer og deres kosttilskud). EITC- og EITCA-certificeringerne leveres med de detaljerede programtilskud, der muliggør en korrekt overvejelse af indholdsmæssig ækvivalens med et relevant universitetskursus eller den tilsvarende mængde af kvalifikationer og kompetencer, selv af universiteterne i de lande, der ikke deltager i ECTS-systemet .

EITCA-akademier består af grupper af individuelle EITC-certificeringsprogrammer, der hver tildeles det definerede antal ECTS-kreditter, der tildeles efter opnåelse af certificeringen. Den EITC/EITCA-percantage-baserede karakterskala er også fuldt kompatibel med ECTS-skalaen og understøtter således accept af eksterne læringsresultater. Det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (ECTS) fungerer som en EU-baseret standard til sammenligning af den akademiske studieopnåelse og ydeevne for studerende på videregående uddannelser i hele Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der søger at deltage i ECTS-standarden. For vellykkede afsluttede kurser tildeles relevante antal ECTS-point. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet. Det skal bemærkes, at mange lande har lignende standarder, som også let kan redegøre for ECTS-kreditter. At få ECTS-point i EITC/EITCA-program vil helt sikkert tilføje positivt til din akademiske adfærd på ethvert universitet.

Efter EITCI-tilskud er EITCA/KC Key Competencies Academy, der attesterer professionelle IT-færdigheder, tilgængeligt internationalt inden for et 80% EITCI-subsidieret gebyr for både EU-borgere og ikke-EU-borgere over hele verden (uanset nationalitet og status), hvilket tillader at opnå professionel nøglekompetencecertificering udstedt i Bruxelles inden for en brøkdel af omkostningerne i forbindelse med studier i udlandet i EU.

Udvikle og formelt bekræfte dine medarbejders professionelle grafik- og designfærdigheder online i Bruxelles.

Hvis du eller din organisation er interesseret i programmet, giver EITCI-tilskuddet mulighed for 80% reduktion af det europæiske IT-certificeringsakademi-gebyr, der fremmer formidling af standarden (EITCI-subsidieret gebyrreduktion gælder over hele verden for både EU-borgere og ikke-EU-borgere, uanset deres Beskæftigelsesstatus).

eu

Alle nedenstående EITC-certificeringsprogrammer er inkluderet i EITCA/KC Key Competencies Academy

Bemærk, at du kan købe hver EITC-certificering separat, men i EITCA/KC Academy får du adgang til alle ovenstående

Deltagelse i EITCA/KC Key Competencies Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidy reducerer dit gebyr til kun € 220 i stedet for € 1100 almindeligt gebyr. Når du tilmelder dig EITCA/KC Academy uden EITCI DSJC -tilskud, sparer det dig stadig € 1210 fra € 2310 -værdien af ​​dets 21 substituerende europæiske IT -certificerings -EITC -programmer.

EITCI retningslinjer

Fuld online implementering af European Information Technologies Certification Institute's retningslinjer for attestering af nøglekompetencer i informationsteknologier

Selvtidsbaseret e-læring

Du kan gennemføre hele EITCA/KC Academy så hurtigt som i en enkelt måned

Anerkendt standard

Over 100 000 EITC/EITCA-certifikater udstedt over hele verden med internationale institutioner, der anerkender standarden

Adgang til softwaren

For at lære og forberede dig godt til de eksterne EITC-undersøgelser kan du bruge en leverandørforsøgsadgang til al relevant IT-software

STUDIE DET HOVEDKOMPETENCER I BRUSSEL FULLT ON-LINE OG FÅ EU-CERTIFIERET REMOTEL

Du er berettiget til 80% EITCI-tilskud, dog begrænset i tid og antal steder til EITCA/KC Academy

ØVSTE BEGRUNDELSER FOR DELTAGELSE I EITCA/KC AKADEMI

Nedenfor kan du finde et resumé af fordelene ved deltagelse i EITCA/KC Academy, som du måtte overveje. Bemærk, at når du har besluttet at tilmelde dig ethvert EITC- eller EITCA Academy-certificeringsprogram, kan du fratræde i løbet af 30 dage og modtage en garanteret fuld refusion.

ANERKENDET IT-CERTIFIKATION

Europæisk IT-certificering udstedt i Bruxelles er en kompetenceattestationsstandard, der er udviklet og formidlet siden 2008

OP TIL DATUM LÆREMÅL

Læreplan med avancementsniveauer, der spænder fra begyndere til fagfolk, der kan gennemføres selv om 1 måned

FLEKSIBEL DISTANT LÆRING

Fuld online certificeringsprocedure med onlinekonsultationer og fjernundersøgelser - undersøgelse overalt og når som helst

SAMMENFATTNING AF FÆRDIGHED

Dit EITCA Academy-certifikat med tillægget og alle relevante EITC-certifikater udstedt i Bruxelles for at bekræfte dine evner

PRAKSIS MED SOFTWARE

Hands-on inden for relevant software med prøveadgang som en del af forberedelsen til praktiske elementer i certificeringsproceduren

80% EITCI-TILSKUD

Gælder for alle deltagere uanset nationalitet, ophold og status, hvilket reducerer EITCA Academy-gebyrer med 80% til € 220

UDDANNELSE AF MORGEN, I DAG

Fjernundervisning og fjernundersøgelse giver dig frihed til at få adgang til EU EITCA/EITC-certificering overalt og når som helst for en brøkdel af omkostningerne i forbindelse med studier i udlandet i Bruxelles, EU. Udvikling af digital kompetencekvalitet er ikke kun til gavn for dig personligt, men er også en del af informationssamfundets vækst over hele verden, hvilket fremkalder et digitalt globalt marked og økonomi i dag. Det er ikke kun din eller EU's fremtid.

EITCI Instituttet
EITCA Academy udgør en række topisk relaterede EITC-certificeringsprogrammer, som kan afsluttes separat, svarende til deres egne standarder for IT-erhvervsuddannelse på industrielt niveau. Både EITCA og EITC-certificeringer udgør en vigtig attestering af indehaverens relevante IT-ekspertise og færdigheder, hvilket styrker enkeltpersoner over hele verden ved at bekræfte deres kompetencer og støtte deres karriere. Den europæiske IT-certificeringsstandard, der er udviklet af EITCI Institute siden 2008, søger at styrke digital læsefærdighed, sprede professionelle it-kompetencer i livslang læring og imødegå digital udstødelse ved at støtte mennesker, der lever med handicap, såvel som mennesker med lav socioøkonomisk status og den forudgående ungdomsskole ungdom. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne i den digitale dagsorden for Europa-politik, der er beskrevet i dens søjle om at fremme digital læsning, færdigheder og integration.

Sammenligning af EITCA/KC Key Competencies Academy og enkelte EITC -certifikater

 • Enkelt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enkelt valgt EITC-certifikat
 • 15 timer (kan være afsluttet om 2 dage)
 • Læring & eksamener:
  Online efter din tidsplan
 • Konsultationer:
  Ubegrænset, online
 • Genoptagelse af eksamen:
  Ubegrænset, gratis
 • Adgang:
  Øjeblikkelig med alle nødvendige softwareprøver
 • Intet EITCI-tilskud, ingen tidsbegrænsning for at afslutte
 • Engangsgebyr for valgte EITC-certificering (er)
 • 30 dage fuld penge tilbage garanti

Beskæftigelsesfradrag/CG/APS
RASTER GRAFIKBEHANDLING AF SOFTWARE (ADOBE FOTOSHOP)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/BAS
FORRETNINGS- OG ADMINISTRATIONS SOFTWARE

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/CAPMF
COMPUTER-STØTTET PROJEKTSTYRING GRUNDLÆGGENDE

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/ECIM
FONDAMENTALER FOR ECOMMERCE OG INTERNET MARKETING

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/GADW
INTERNET-Annoncering og markedsføringsfondamenter (GOOGLE ADWORDS)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/MSO13
KONTOR SOFTWARE FUNDAMENTALER (MICROSOFT OFFICE 2013)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/MSOEX
UDSTEDSKABER SOFTWAREFUNDAMENTALER (MICROSOFT OFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/MSOPP
MULTIMEDIA PRÆSENTATION SOFTWARE FUNDAMENTALS (MICROSOFT OFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/MSOW
ORDBEHANDLING AF SOFTWAREFUNDAMENTALER (MICROSOFT OFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/OO
OFFICE SOFTWARE GRUNDLÆGGENDE (OPENOFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

EITC/BI/OOC
UDSTEDSKABER SOFTWAREFUNDAMENTALER (OPENOFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/OOI
MULTIMEDIA PRÆSENTATION SOFTWAREFUNDAMENTALER (OPENOFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/OOW
ORDBEHANDLING AF SOFTWAREFUNDAMENTALER (OPENOFFICE)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/SDBAMS
UDSTEDSKABER OG DATABASER I FORSKNINGSANVENDELSER (MSO EXCEL, MS ACCESS)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/BI/TF
TELEVÆRKSFONDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/CN/CNF
GRUNDLÆGGENDE FOR COMPUTERNETVERK

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/DB/DDEF
DATABASER OG FUNDAMENTALER FOR DATAINGENIERING

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/INT/ITAF
INTERNETTEKNOLOGIER OG ANVENDELSESFUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/INT/Joom
WEBSITE DESIGN- OG INDHOLDSSTYRINGSSYSTEMER FUNDAMENTALS (JOOMLA)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/IS/ISCF
INFORMATIONSSIKKERHEDS- OG KRYPTOGRAFIFUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/OS/MSW
BETJENINGSSYSTEMER FUNDAMENTALER (MICROSOFT WINDOWS)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

Beskæftigelsesfradrag/SE/CPF
COMPUTERPROGRAMMERING FUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/KC Nøglekompetencer ACADEMI

FORRIGE
NEXT

EITCA ACADEMY DELTAGERE UDTALELSER

"Det er vigtigt, at uddannelsen giver mulighed for at få et internationalt certifikat, selvom læring og eksamen er fjernt ... Jeg synes, at sådanne kurser burde være mere populære."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIG
"Masser af beskrivelser. Uddannelse på et højt niveau. Mulighed for at konsultere undervisere. Indholdets klarhed."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jeg kunne godt lide træningsprogrammet, det gav mig et nyt perspektiv på computergrafik."

Det europæiske it-certificeringsakademi er et omfattende ekspertvurdering rammer, der beviser evner inden for faglige udfordringer og fremme digitale karrierer

Med EITCA Academy får du adgang til flere europæiske it-certificeringsprogrammer, der er grupperet sammen for at give mulighed for kompetencesæt til din ekspertise.

EITCA ACADEMY OG EITC CERTIFICATION PROGRAMMER STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUMSPROGRAMTIMER

70 +

EITC OG EITCA ACADEMY CERTIFIKATIONER TILGÆNGELIGE

1+

INDIVIDUALER AF 40+ Lande, der er udstyret med standard

50+

PERSONSTIDER TIL ON-LINE IT-FÆRDIGHEDER UDVIKLING

20 000 +

FØLGENDE OG ANBEFALINGER FRA Både EU OG UDEN UD

SEND EITCI-SUBSIDYKODE TIL DIN E-mail

EITCI DSJC-tilskudskode giver afkald på 80 % af gebyrerne for alle EITCA Academy-certificeringsprogrammer inden for et begrænset antal pladser. Tilskudskoden er blevet anvendt på din session automatisk, og du kan fortsætte med din valgte EITCA Academy-certificeringsordre. Men hvis du foretrækker ikke at miste koden og gemme den til senere brug (inden deadline) eller bruge den på en anden enhed, kan du sende den til din e-mail-adresse. Bemærk venligst, at EITCI DSJC-tilskuddet kun er gyldigt inden for dets berettigelsesperiode, dvs. indtil udgangen af 27/9/2022. De EITCI DSJC-støttede pladser til EITCA Academy-certificeringsprogrammer gælder for alle deltagere i hele verden. Lær mere på EITCI DSJC løfte.

  TOP
  Chat med support
  Chat med support
  Spørgsmål, tvivl, problemer? Vi er her for at hjælpe dig!
  Tilslutning ...
  Har du et spørgsmål? Spørg os!
  Har du et spørgsmål? Spørg os!
  :
  :
  :
  Har du et spørgsmål? Spørg os!
  :
  :
  Chat-sessionen er afsluttet. Tak skal du have!
  Bedøm den support, du har modtaget.
  god Bad