×
1 Vælg EITC/EITCA-certifikat
2 Få adgang til e-læring og e-test
3 Bliv EU IT-certificeret om dage!

Bekræft dine IT-kompetencer inden for den europæiske IT-certificeringsramme (EITC/EITCA) fra hvor som helst i verden fuldt online!

EITCA Academy

Attestationsstandard for digitale færdigheder af det europæiske it-certificeringsinstitut, der sigter mod at støtte udviklingen af ​​det digitale samfund

FORGÅ DIN DETALJER?

OPRET EN KONTO

Vælg din certificering

Vælg det EITC/EITCA-certificeringsprogram, du er interesseret i, og start 10 dage gratis prøveperiode.

Få adgang til programmet

Følg dit e-learning-program, øv, forbered dig og få adgang til fuldstændig fjern-e-test.

Bliv certificeret

Tjen din EITC/EITCA-certificering, en EU-anerkendt attest for it-kompetencer.

Lær mere om EITC/EITCA-certificeringer

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy er et internationalt it-kompetencecertificeringsprogram baseret på den europæiske IT-certificering (EITC) -standard, der er udviklet og formidlet siden 2008 af Europæiske certificering af informationsteknologier i Bruxelles (EITCI Institute, et certificeringsorgan).

EITCA Academy implementeres fuldt online for at mindske fysiske og økonomiske barrierer i adgangen. Både lærings- og eksamensmetoder inkorporerer digital assisteret fjernform. EITCA Academy består af EITC og EITCA certificeringer. Det er tilgængeligt som en EU-baseret ramme for enkeltpersoners faglige it-kompetencer formel attestering, anerkendt internationalt og dermed giver anerkendelse af it-færdigheder, uanset nationalitet på de formelle dokumenter, der er digitalt udstedt og verificerbart af EITCI Institute. Mere information om EITC/EITCA-certificeringsstyringsorganet findes på det relevante EITCI Institute sider.

EITCA Academy udgør internationale certificeringsrammer for it-kompetencer, som på niveau med dets fremskridt kan sammenlignes med hensyn til kompleksitet og læseplanenes indhold med kombination af postgraduate videregående uddannelser med en professionel erhvervsuddannelse. Det er tilgængeligt i EU og i udlandet udelukkende inden for fjernundervisning og fjern eksamensform, hvilket gør det muligt for både EU-borgere og ikke-EU-borgere let at få adgang til formel bekræftelse af deres professionelle it-kompetencer og færdigheder fra Bruxelles med attestationsstandarden baseret på den europæiske IT Certifikationsrammer uden nødvendigheden af ​​fysisk tilstedeværelse og med kun en brøkdel af omkostningerne i forbindelse med stationær EU-baseret uddannelse og træning. Formidlingen af ​​programmet drives og understøttes primært af EITCI-instituttet i sin mission for at fremme digital læsning, livslang læring, digital aktiveret adaptivitet og forhindre digital ekskludering, samt forfølge etablering af et referenceniveau af høj kvalitet for de certificerede IT-færdigheder i Europa, implementerer derfor retningslinjer for Europa-Kommissionens politikker som beskrevet i EU Digitale dagsorden for Europa om Europa 2020-strategien (inden for søjlen til fremme af digital læsning, færdigheder og integration i EF DAE).

EITCA/KC IT-nøglekompetencer Certificate
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informationssikkerhedscertifikat

EITCA/IS

Eksempel på EITC-certifikat

beskæftigelsesfradrag

EITCA Academy-certifikatet er et omfattende med hensyn til kompleksitet af færdigheder, der er bekræftet europæisk IT-certificering (EITC) -baseret standard for internationalt anerkendt formel bekræftelse af specialisering inden for et bestemt felt af anvendt IT. EITCA-certifikater giver sine deltagere over hele verden mulighed for at erhverve en robust bekræftelse af deres flere kompetencer, der udgør specialisering inden for et givet digitalt felt ved at gruppere relevante EITC-certificeringer, alt udstedt i Bruxelles inden for fjernundervisning og fuld fjernadgangsadgang. Alle certificeringsprocedurer implementeres eksternt og online på basis af standardisering og akkreditering af certificeringsstyringsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bruxelles. Både EITC- og EITCA Academy-certifikater er fuldt integreret i EITCI-formidlede IT ID eCV digitale kompetencer og færdigheder moderne præsentationsramme.

Ifølge Digitale dagsorden for Europa (DAE, Europa-Kommissionens erklæring for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM (2010) 245, Bruxelles, august 2010) Digitale kompetencer er nu grundlaget for udviklingen af ​​informationssamfundet (IS) i den videnbaserede økonomi (KBE) på verdensplan. I henhold til de nylige Eurostat-undersøgelser udgør 30% af EU-borgerne (150 millioner europæere) og over 90% af hele verdens befolkning ikke tilstrækkelig it-kompetencer, hvilket gør det vanskeligt for dem at fungere på et moderne globaliseret arbejdsmarked. Dette udgør en barriere for både pofessionel og personlig udvikling, mens IT-kompetencer, som den resterende del af EU-borgerne stadig besidder, ikke er tilstrækkeligt målrettede og er genstand for hurtig forældelse. På trods af mange bestræbelser på at udforme politik og offentlig og privat drevet modhandlinger for at bygge bro mellem spredningen af ​​digitale færdigheder og markedet og de sociale behov forbedres situationen ikke væsentligt.

På grund af det faktum, at en evne til at bruge informationsteknologier i dag er ekstremt vigtig og fordelagtig til selvudvikling på både personlige og professionelle måder, er de såkaldte digitale nøglekompetencer grundlæggende for den videnbaserede økonomi (Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læringsproces, 2006/962/EF). DAE's hovedbudskab, der udgør grundlaget for den nye strategi for videreudvikling af Den Europæiske Union ("Europa 2020 - Innovativ Union"), er behovet for at intensivere vedvarende uddannelse af de europæiske borgere inden for informationsteknologi (hvilket fører til stigning i den procentdel af befolkningen, der uddannes på dette felt, samtidig med at forbedring af uddannelseskvaliteten i sammenhæng med pan-europæiske og internationale nåede certificeringsprogrammer ved hjælp af effektive digitale metoder (især e-learning) samt omfattende økonomisk støtte af Den Europæiske Union - på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) i programmer, der samfinansierer formelt certificeret uddannelse. EITCI-instituttet udvikler og spreder EITC/EITCA-certificeringsstandarder søger at støtte opnåelse af de opstillede mål i de offentlige politikker for en yderligere vækst i EU.

En paneuropæisk standard, der er fremmet mod dens internationale anerkendelse og programmeret med en mulig forståelse, der kan sammenlignes med formel akademisk postgraduate-uddannelse, mens praktisk taget orienteret til at udgøre relevant digital kompetenceattestation inden for informationsteknologi, søges således som et vigtigt middel til at støtte brodannelse af det digitale kvalifikationsgap i EU. En sådan standard blev indledt i form af den europæiske it-certificering (EITC) i 2008 og blev kontinuerligt udviklet og formidlet af det europæiske informationsteknologiecertificeringsinstitut EITCI gennem de seneste år. Denne standard er et grundlag for definition af det europæiske it-certificeringsakademi, der i fællesskab leverer to certificeringsprogrammer:

  • EITC-certificering (den europæiske certificering af informationsteknologier) - inklusive specialiserede certificeringsprogrammer, der er snævert defineret i visse færdigheder og applikationer (program, der refereres til omfattende EITC-program konvergerer til ca. 15 timer),
  • EITCA-certificering (European Information Technologies Certification Academy) - inklusive domænespecifikke specialiseringskompetenceprogrammer, gruppering af serier med normalt flere relevante EITC-certificeringer (program refereret til forståelighed mellem 150 og 180 timer).

EITC- og EITCA-certificeringsprogrammerne blev lanceret den ene efter den anden tilsvarende i 2008, og siden den dato har disse programmer vist sig som anerkendte rammer for certificering af digitale færdigheder sammen med deres kontinuerlige udvikling og opdatering samt formidling af European Information Technologies Certification Institute i Bruxelles . EITCI Institute har siden udstedt EITC- og EITCA-certifikater i over 40 lande, der dækker specialiserede områder inden for anvendt datalogi, design, cybersikkerhed og generelle digitale færdigheder, hvilket fremmer digital læsefærdighed og it-professionalisme og imødegår digital udelukkelse.

IT-kompetencecertificering udgør en formel måde at bekræfte individets kompetencer inden for specifikke områder af viden og færdigheder relateret til anvendt datalogi og informationsteknologi. EITC/EITCA-certifikaterne er attesteringsdokumenter, der understøtter andre formelle måder til bekræftelse af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet inden for erhvervsuddannelse og akademisk uddannelse (herunder certifikater eller eksamensbeviser fra universiteter og skoler). I denne henseende er EITC- og EITCA Academy-certificeringsordningerne især vigtige for at lette politikkerne for at indføre formidling af digitale færdigheder mellem ikke kun it-fagfolk og computeringeniører, men blandt alle mennesker, der er professionelt aktive på andre områder, sommetider langt adskilt fra it.

EITCA Academy-program, der gennemføres under ledelse af det europæiske certifikatinstitut for informationsteknologi i Bruxelles, giver - efter en vellykket afslutning af onlineundersøgelsesproceduren - mulighed for at få EITCA Academy-certifikater digitalt udstedt i Bruxelles sammen med de detaljerede tillæg og alle substituente EITC Certificeringer. Selve certificeringen er mulig både under et komplet EITCA Academy-program inden for det valgte specialiseringsområde (undersøgelser inden for alle EITC-certificeringer inkluderet i Academy-programmet, hvilket resulterer i et komplet EITCA Academy-certifikat, eksamensbevisets tillæg sammen med alle relevante EITC-certifikater) samt inden for mere snævert definerede individuelle EITC-certificeringer (enkelt eksamen og enkelt EITC-certifikat inden for hvert respektive EITC-program).

Med hensyn til forståelighed, som angivet ovenfor, kan EITCA Academy Certification-programmet (svarende til 150-180 timers stationære klasser eller standard 2 universitetssemestre for postgraduate uddannelse) sammenlignes med en specialiseret postgraduate studier, dog med dens praktiske orientering og fordelene ved den internationalt spredte EU-baserede certificeringsstandard kan det for nogle vise sig at være et bedre valg.

Et vigtigt træk ved EITC/EITCA-certificeringsprogrammerne er en mulighed for kun at gennemføre individuelle EITC-programmer fra den aktuelle topgruppe, der danner det respektive EITCA Academy (enkelt specialiserede EITC-certificeringer med et gennemsnitlig didaktisk indhold på 15 timer) i en længere gennemførelse og dermed certifikat efter Certifikat forbedrer din formelle kvalifikationsattest. EITC/EITCA-kompetencecertificeringsprogrammerne indeholder indhold designet i en bottom-up tilgang, så der ikke kræves nogen forudgående IT-viden til at gennemføre dem på trods af deres avancerede og specialiserede karakter samt overholdelse af høj kvalitet til de attesterende færdigheder. Dette gør det muligt for selv de fleste specialiserede EITC/EITCA-programmer at blive fuldført trin for trin af individerne uden forudgående it-ekspertise, samtidig med at de også er relevante for it-fagfolk og eksperter inden for de tilsvarende domæner.

EITCA Academy- og EITC-certificeringsprocedurer resulterer ikke kun med udstedelse af korrekt sikrede digitale certifikater (i tilfælde af EITCA Academy ledsaget af de detaljerede certificeringstilskud og alle relevante substituente EITC-certifikater, og i tilfælde af EITC-certifikater, der indeholder detaljeret beskrivelse inden for Certifacate selv), men også med levering af relevante elektroniske valideringstjenester. De digitale EITC/EITCA-certificeringer skal forstås som deres unikke ID-numre, at når de indtastes med de korrekt sikrede data til EITCI Institute Certification-valideringssystemet, er det muligt for online verifikation af certificeringerne sammen med detaljer om programomfang udfyldt af certificeringsindehaveren, som samt download eller udskrivning af de passende bekræftelser og kosttilskud. EITC-certificeringer (opnået individuelt eller som en del af EITCA Academy-certificering) er designet med ID, der bærer QR-koder, der muliggør automatisk maskingenkendelse og verificering ved hjælp af en telefonkamera-baserede QR-scanningsapplikationer.

Undersøgelses- og certificeringsproceduren med henblik på formel bekræftelse af erhvervelse af viden og færdigheder inden for specifikke områder inden for informationsteknologi udføres af EITCI Institute i henhold til de offentliggjorte vilkår og betingelser i en fuldt fjern form via et specielt online eksamenssystem integreret i e -læringsplatform.

Alle EITCI-udstedte europæiske IT-certificeringer inklusive EITC og EITCA Academy-certificeringer er fuldt tilgængelige online til tilmeldingsgebyr som specificeret i EITC/EITCA certificeringskatalog.

Du kan enten deltage i et eller flere valgte EITCA Academy-programmer eller i et eller flere valgte EITC-programmer.

EITCA Academy-programmet består af flere EITC-programmer (normalt 10 til 12), hver med standard 15 timers læseplanens omfattende reference (det betyder, at omfanget af et enkelt EITC-program svarer til cirka 15 timers stationær didaktik og læring). Derfor svarer et givet EITCA Academy-program til 150-180 timers læseplansomfattende, og som sådan udgør det en professionel, fælles, tematisk og sammenhængende attestering af it-kompetencer inden for et specifikt område af it-specialisering, der tilbyder alsidighed sammenlignet med en videregående uddannelse på postgraduate niveau.

Kort sagt EITCA Academy grupperer relevante EITC-certificeringsprogrammer inden for en bestemt disciplin (f.eks. Inden for områderne Information Security, Business IT eller Computer Graphics). For at opnå en fælles EITCA Academy-certificering skal man gennemføre og bestå alle bestående EITC-eksamener (og har således ret til et fælles EITCA Academy-certifikat og alle de relevante EITC-certifikater inkluderet i programmet).

Man kan også vælge kun at forfølge individuelle EITC-certificering (er) og således opnå en snævert defineret formel bekræftelse af relevante færdigheder, der adresserer et veldefineret og sammenhængende emne, teknologi eller softwareapplikation (f.eks. Emner som kryptografifundament, objektprogrammering, HTML, rastergrafik, 3d-modellering osv.).

Alle, der er interesseret i at gøre det, kan deltage i EITCA Academy og EITC Certification-programmer. Programmet er tilgængeligt online, og der er ingen begrænsninger for hjemlandene eller nationaliteterne for de personer, der kan påtage sig det. Den eneste betingelse er internetadgang til fjernundervisning og fjernundersøgelse, der kræves til certificeringsprocedurerne og udstedelsen af ​​certificeringer i Bruxelles, EU.

For at starte, skal du registrere en konto i EITCA Academy. Registrering af en konto er gratis. Med kontoen får du adgang til demonstrationer og gratis ressourcer, der giver dig mulighed for bedre at vælge en passende til dig selv EITCA Academy eller EITC Certification (s).

For at tilmelde dig EITCA Academy eller det eller de EITC-certificeringsprogrammer, du vælger, skal du have en registreret konto og foretage en ordre på dine valgte EITCA Academy eller EITC-program (er). Du kan føje dine valgte programmer til din ordre, og efter at du har afsluttet udvælgelsen vil du være i stand til at betale gebyrets afsluttende formaliteter. Efter at din ordre er behandlet (som automatisk udføres af systemet i løbet af få sekunder), får du online adgang til deltagelse i dine valgte program fra din konto.

Med hensyn til EITCA Academy-certificeringer ydes der et 80% EITCI-tilskud til en tilsvarende gebyrreduktion (gælder for alle interesserede personer over hele verden og relateret til Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute's løfte om at øge omfanget af EITC/EITCA-certificeringsadgang formidling og mindske økonomiske barrierer). Anvendelse af EITCI-tilskuddet ved hjælp af en digital bogstav på 5 bogstaver, der muliggør resultater med EITCA Academy-gebyret reduceret til 20%. På grund af denne 80% subsidierede adgang til EITCA Academy kan det være en bedre mulighed i stedet for en række individuelle EITC-certificeringsprogrammer, hvis du ikke er interesseret i at deltage i en enkelt færdighedssæt, men din specialisering inden for et givet IT-domæne.

I tilfælde af institutioner og virksomheder, der delegerer deres personel, kan bestillingen foretages på en institutionel konto, der starter med mindst 3 delegerede medarbejderplaner med antal yderligere tjenester (herunder detaljeret overvågning og rapportering for forløbet af de didaktiske og certificeringsprocedurer, som såvel som med fleksible og omkostningseffektive planer).

Som med alle faglige certificerede kompetencer attestationsprogrammer er EITCA Academy og dets grundlag EITC Certification programmer generelt ikke gratis (med fritagelse for mennesker, der lever med handicap, førskole ungdom og personer, der lever i lav socioøkonomisk status i en række lav- udviklede lande). Imidlertid reduceres omkostningerne ved deltagelse i programmet på grund af fjernundervisning og fjernundersøgelse effektivt sammenlignet med traditionel stationær (fysisk tilstedeværelsesbaseret) uddannelse. Målet med EITCA Academy er muligvis at mindske barrierer i adgangen til EU-baserede formelle faglige it-kompetencer attestering og gøre det tilgængeligt for potentielle deltagere fra hvor som helst i verden.

De aktuelle gebyrer for EITC-certificering og EITCA Academy-certificeringsprogrammer vises i kataloget og indstilles tilsvarende til 110 euro og 1100 euro. EITC/EITCA-certificeringsgebyrer omfatter alle omkostningerne i forbindelse med certificeringsprocedurerne og det opnåede udstedelse af digital certificering. Ekstra gebyrer gælder ved valgfri udstedelse af sikret papirform for certifikater og levering (disse gebyrer afhænger af antallet af kopier af fysisk sikrede udstedte certifikater såvel som de internationale leveringstjenester for papircertifikatforsendelsen fra Bruxelles til dit land). Det er også muligt kun permamentalt eller midlertidigt at bruge digitale EITC/EITCA-certificeringer (som du kan udskrive selv om nødvendigt i en referenceklar papirform fra den elektroniske service på Validering af EITC/EITCA-certifikater).

Omkostningerne ved EITCA Academy og EITC Certification-gebyrer er markant lavere end de gennemsnitlige omkostninger for det sammenlignelige niveau af professionel it-uddannelse, uddannelse og certificering i EU-landene på grund af dets online form. EU udstedte certifikater formelt bekræfter digitale kompetencer, der er opnået gennem uddannelse og prøver, der er implementeret eksternt i Bruxelles under internationalt anerkendte EU-baserede EITCA og EITC certificeringsstandarder. Derudover er der ingen leveomkostninger forbundet med traditionel, stationær uddannelse i udlandet på grund af en fuldt online form.

Som en del af EITCI-instituttets fortsatte forpligtelse til at støtte gennemførelsen af ​​Europa-Kommissionens digitale dagsorden for Europa (som et offentligt politisk element i Europa 2020-strategien) i dets fremme af digital læsefærdighed, færdigheder og inkluderingssøjle blev det relevante EITCI-institut indirekte subsidier tildelt i den effektive reduktion af gebyrerne for de tilbudte EITCA Academy-programmer reducerer de økonomiske barrierer for attestering af professionelle it-kompetencer yderligere for deltagerne fra mindre udviklede lande.

Endelig er der mange uddannelsesressourcer frit tilgængelige efter registrering af EITCA Academy-kontoen, der gør det muligt for en bedre at blive bekendt med EITCA Academy-modellen og bedre informeret beslutning om deltagelse. For at få adgang til disse ressourcer (sammen med relevante demonstrationer, inklusive fjernundersøgelser), kan du registrere din gratis konto ved at klikke på Tilmeld dig øverst til højre på dette websted.

Sådan fungerer deti 3 enkle trin

(når du har valgt dit EITCA Academy eller et valgt udvalg af EITC-certifikater ud af det fulde EITCA/EITC-katalog)

Lær & praksis

Følg omfattende online-didaktik med forberedelse til eksamenerne. Der er ingen klassetimer, du studerer, når du kan.

Bliv it-certificeret

Tag onlineeksamen for at optjene EITC-certifikat. Videregive alle i EITCA Academy, og du får EITCA-certifikat.

Start din karriere

De EU-baserede EITC/EITCA-certifikater med detaljerede tillæg udgør en formel attestering af dine professionelle it-færdigheder.

Ja. Lærings- og certificeringsprocessen inden for EITC/EITCA-programmerne sammen med alle undersøgelser i EITC-programmer gennemføres fuldstændigt eksternt online inden for e-learning-løsninger, der er understøttet platform i en asynkron tilstand. Takket være fleksibel af asynkroniseret didaktisk e-learning-proces sammen med alle de onlineundersøgelser, der udføres asynkront via Internettet (hvilket giver størst mulig fleksibilitet i tiden med, at deltageren selv organiserer sin læringsaktivitet efter hans/hendes bekvemmelighed), er deltagerens fysiske tilstedeværelse ikke nødvendig derfor er mange adgangsbarrierer enten formindsket eller elimineret (f.eks. af geografisk, logistisk, økonomisk karakter).

En deltager har en individuel, ubegrænset adgang til certificeringsplatformen, der leverer en godt planlagt trin-for-trin didaktisk proces, der overvåges af det personale, der er ansvarligt for udførelsen af ​​programmet i henhold til EITCI-instituttets retningslinjer, herunder elektronisk materiale: forelæsninger (i en multimedie- og tekstform sammen med illustrationer, animationer, fotografier eller videoer, der er tilgængelige direkte på e-learning platformen) med tilføjelse af tutorials, laboratorier (også inklusive uddannelsesmæssig prøveadgang til softwaren samt relevante interaktive applikationer) og ubegrænset fjerndidaktisk konsultationer.

Online-didaktikken er programmeret til et EITC-certificeringsprogram, som slutter med også ekstern EITC-undersøgelse (af den lukkede testkarakteristik, inklusive 15 tilfældigt lukkede multiple-choice-testspørgsmål på det givne EITC-program pensum). Denne fjerntest er taget af deltageren inden for certificeringsplatformen (hvor deltageren kan foretage online den interaktive test, der implementerer tilfældigt valg af testspørgsmål, der har evnen til at vende tilbage til besvarede eller ubesvarede spørgsmål inden for en tidsbegrænsning på 45 minutter). EITC-eksamenens bestående score er 60% positive svar, men manglende opnåelse af denne grænse gør det muligt for deltageren at gentage prøven uden yderligere gebyrer (ved hvert eksamensforsøg er der et gratis genindtagelse til rådighed til enten at bestå prøven eller forbedre dens beståede score, hvorefter yderligere undersøgelser genoptages kræver, at ansøgning til administrationen er aktiveret, men forbliver uden ekstra gebyr). Afslutning af alle EITC-undersøgelser, der udgør den relevante EITCA Academy-certificering (med substituerende EITC-programmer), resulterer også i udstedelse til deltageren i den tilsvarende EITCA Academy-certificering (der er ingen yderligere EITCA-undersøgelser, og EITCA-certificeringer udstedes på grundlag af at tjene alle relevante EITCA konstituerende EITC-certificeringer). Alle procedurer implementeres fuldt ud eksternt i Bruxelles, og certifikaterne udstedes i en digitalt sikret og verificerbar form til deltagerne.

Et vigtigt træk ved certificeringsplatformen muliggør en detaljeret analyse af hver deltagers indlærings- og certificeringsproces, herunder fuld statistik over alle aktiviteterne inden for cerificeringsplatformen, hvilket giver mulighed for at generere aktivitetsrapporter, samt automatisk identifikation og support af deltagere, der har problemer med didaktisk materialer og undersøgelser. En grundig analyse af aktiviteten i den didaktiske proces muliggør en individualiseret understøttende tilgang til identificerede deltagere, hvis det er nødvendigt. Det kan også bruges af deltagerne selv til formelt at dokumentere deres læringsaktiviteter til tredjepart eller til at de ejer analyse og planlægning (især nyttigt for de institutioner og virksomheder, der delegerer deres personale til certificeringen).

Certificeringsplatformen understøttes kontinuerligt både administrativt og teknisk. Administration inkluderer teknisk styring og overordnet kontrol af platformens funktion. Teknisk support inkluderer brugersupport med en dedikeret helpdesk og vedligeholdelse til at løse problemer i forbindelse med sikkerhedsundersystemer, dataarkivering, database og opdatering af platformfunktionaliteter (handlinger, der udføres kontinuerligt af det dedikerede og specialiserede tekniske personale).

Siden 2008 har EITCI Institute udstedt hundreder af tusinder af EITC- og EITCA-certifikater over hele verden (samt tæt på 1 million digitale certifikater) og opnåede et antal på over 1 million individer fra 40+ lande, der havde kendt sig med EITC/EITCA-standarden, der dækker indgangsniveau digital færdighed og grundlæggende færdigheder, specialiserede områder inden for anvendt computervidenskab for it-fagfolk, grundlæggende til avanceret computergrafikdesign, samt programmer til offentlig administration digitalisering (e-forvaltning) og bekæmpelse af digital udstødelse blandt socialt dårligt stillede grupper (især mennesker, der lever med handicap).

Den største forskel er, at EITCA Academy-certificering er dannet fra en bestemt gruppe topisk relaterede EITC-certificeringer (normalt 10 til 12). Kun ved at opnå alle disse substituente EITC-certificeringer, får deltageren også en dedikeret EITCA-certificering, der certificerer specialisering inden for et relevant felt (at tjene EITCA Academy-certificering kræver ikke nogen yderligere undersøgelse, det kræver bestået eksamen på alle substituente EITC-certificeringer) .

Det er muligt at forfølge EITCA Academy-certificering ved at opnå individuelle EITC-certificeringer i en separat tilmelding for hvert EITC-program (en efter en), men det er også muligt direkte at tilmelde dig EITCA Academy med adgang til hele gruppen af ​​EITC-certificering inden for det valgte EITCA Academy. Dette giver deltagerne ret til subsidieret EITCI-institut, der ydes med et betydeligt reduceret EITCA Academy-gebyr, der er tilgængeligt over hele verden for at fremme høj kvalitet og omfattende it-kompetenceformidling.

Deltageren kan vælge mellem realiseringen af ​​det komplette EITCA Academy (gruppering af relevante EITC-programmer) og realiseringen af ​​et enkelt EITC-program (eller et vist udvalg af EITC-programmer).

Hvert EITC-certificeringsprogram refererer til pensum på 15 indlæringstimer med indhold, der slutter med en eksamen for den relevante EITC-certificering. Færdiggørelse af EITC-programmet kan opnås i gennemsnit i en til to dage, men der er ingen tidskrav, og en deltager kan planlægge en længere periode for didaktik og eksamensforberedelser om nødvendigt (for eksempel en uge eller 2 uger ved at bruge på læring korrespondent bare en time eller 2 timer dagligt). Hvis deltageren allerede har viden og kompetencer i en tilsvarende EITC-certificering-læseplan, kan deltageren få adgang til prøven direkte og dermed opnå den relevante EIC-certificering med det samme.

Hvert EITCA Academy består af 10-12 EITC-certificeringer, der tilsammen udgør et programindhold på 150-180 læringstimer. Generelt under antagelsen af, at læring finder sted i arbejdsdage er det muligt at gennemføre EITCA Academy-program på mindre end en måned (hver arbejdsdagslæring). En anden referencetidsplan er et akademisk semester (normalt 5 måneder), når en deltager er i stand til at gennemføre EITCA-certificeringsprogrammets studieplan kun ved at lære en dag om ugen.

Referenceelæringstimerne for programindholdet, der er nævnt ovenfor, definerer et materielt mål for omfanget af certificeringsprogrammet baseret på standarderne for de akademiske studietimer. Dette betyder, at deltagerens tilsvarende uddannelsesmæssige adfærd i gennemsnit vil tage 150-180 timer, hvis den blev udført i en stationær form. Det afhænger også af den enkelte deltagers karakteristika i forberedelses- og indlæringsevner, som kan resultere i et hurtigere eller langsommere tempo i indlæring og forberedelse i overensstemmelse med læseplanen. På grund af det faktum, at træningen udføres i asynkron e-læringsform, afhænger dens faktiske implementeringstid af de enkelte deltagers individuelle færdigheder og kan forlænges eller forkortes (tidsrammen for læring og forberedelse til certificering er skræddersyet til individuelle behov hos deltagerne).

Ja. I både EITC og EITCA Academy Certification-program inkluderer lærings- og forberedende didaktisk proces ubegrænset fjernkonsultation med det ekspertdidaktiske personale fra et relevant it-domæne. Hvis der skulle opstå vanskeligheder med at forstå begreberne fra læseplanen såvel som med det understøttende didaktiske indhold og materialer eller med at udføre opgaver, eller hvis en deltager har spørgsmål eller bekymringer vedrørende programindholdet, skal didaktisk personale konsulteres af middel til online kommunikations- og konsulentbillettsystem. Høringen foregår via en særlig grænseflade i certificerings- og e-læringsplatformen eller via e-mail. Formularer og instruktioner til kontakt og forespørgsel til didaktisk konsultationspersonale findes direkte på certificerings-e-learning-platformen.

Det aktuelle udvalg af tilgængelige EITCI Institute-udstedte certificeringer består af over 70 EITC-certificeringer og 7 EITCA Academy-certificeringer.

På grund af operationelt begrænset kapacitet til didaktisk support og rådgivning, hvilket således begrænser antallet af månedlige udstedte EITC/EITCA-certificeringer, kan nogle certificeringsprogrammer være genstand for tidsmæssige steder, der ikke er tilgængelige. I sådanne tilfælde kan certificeringsprogrammer uden ledige pladser bookes af en deltager, der vil blive informeret, når pladserne igen er tilgængelige og får adgang til de relevante programmer fra først til mølle-basis.

Ja, der er en mulighed for at gentage både mislykkede eller beståede EITC-undersøgelser for at forbedre den beståede score. Ved hvert eksamensforsøg er der én gratis genoptagelse til rådighed for enten at bestå prøven eller forbedre dens beståede score, hvorefter yderligere undersøgelser om gentag kræver, at ansøgning til administrationen aktiveres, men forbliver uden ekstra gebyr. Deltageren kan genoptage en bestået test for at forbedre score for bedre præsentation på certificeringen. Man skal også bemærke, at der ikke er nogen EITCA Academy-undersøgelser (eksaminerne er kun tildelt EITC-programmer, og hvor hver af dem er bestået med en EITC-certificering, der udsteder, mens EITCA Academy-certificering kun udstedes til beståelse af en relevant gruppe af alt konsistent EITC-eksamen i et givet EITCA Academy-program). Resultaterne, der præsenteres på EITCA Academy-certificeringen, er scoringerne for alle EITC-certificeringer, der omfatter et givet EITCA Academy.

Ja. Deltagerne vil have adgang til e-learning-platformen med alle didaktiske materialer og ressourcer i henhold til læseplanerne i deres relevante EITC/EITCA Academy Certification-programmer også efter afslutningen af ​​læring og forberedelser, samt efter at have bestået eksamenerne og opnået deres certificeringer. Adgangen vil være ubegrænset mulig fra deltagernes konti på EITCA Academy.

EITC/EITCA-certificeringen er et europæisk baseret uddannelses- og certificeringsinternationalt program, der standardiserer rammer for kompetencer attestering i informationsteknologisektoren. Det har ingen formel ækvivalens med nogen af ​​EU-landenes nationale uddannelsesprogrammer. Men hvad angår indholdet af programmet, der er relateret til EITCA Akademiets omfattende læseplaner, er det kompleksitet og den deraf følgende faglige specialiseringsattest af certificeringsindehaveren, det kan bedst sammenlignes med de nationale akkrediterede postgraduate-videregående studier med hensyn til læring arbejdsbyrde og de attesterede kompetenceniveauer. På den anden side svarer EITCA Academy-certificering sammen med EITC-certificeringer ikke til leverandørcentriske it-professionelle certificeringer udstedt af forskellige it-leverandører (såsom Microsoft, Google, Adobe osv.), Idet de er uafhængige af leverandører og således fokuserer på den reelle værdi af certificerede kompetencer snarere end at stå som en del af strategien for produktkonkurrence og markedsføring mellem it-leverandører. Hvad EITC/EITCA-certificeringer imidlertid har til fælles med den professionelle leverandør, der har udstedt IT-certificeringer, er, at de også fokuserer på praktiske aspekter og anvendeligheden af ​​den certificerede viden og færdigheder.

Hvad betyder det i praksis?

EITCA Academy Certification er ikke et formelt eksamensbevis på nationalt niveau på videregående uddannelse, men en international certificeringsstandard for IT-brancher, der dog er leverandøruafhængig og styres af European Information Technologies Certification Institute, en leverandør uafhængig non-profit certificeringsmyndighed eller certificeringsorgan. Inden for EITC/EITCA Academy-programmet får certificeringsindehaveren ikke et nationalt niveau postgraduate uddannelsesbevis eller en IT-leverandørcertificering, men en international og udstedt i Bruxelles, EU, branche-relevant formel kompetencecertificering med informationsteknologier med en række certificerede viden og færdigheder svarende til de postgraduate studier med hensyn til omfattende (startende fra 150 timers referenceprogrammets omfattende) og en række aktuelle IT-leverandører udstedt certificeringer. Der er ingen støtteberettigelseskriterier for at gennemføre EITCA Academy (eller nogen del af EITC Certification-programmet), og der kræves normalt ikke nogen forudgående kvalifikationskrav (f.eks. En bachelorgrad, der opnås i bachelorstudier) for at gennemføre yderligere postgraduate studier i akademisk videregående uddannelse, som er ikke en forudsætning for deltagelse i EITCA Academy).

EITCA Academy-certificeringen gør det muligt for indehaveren at fagligt bevise attestering af de beherskede færdigheder og kompetencer til at arbejde inden for den afholdte certificering. Mens arbejdsgivere generelt kræver eksamensbeviser for videregående uddannelser inden for det givne omfang af faglig specialisering, glæder de sig overhovedet meget positivt over flere omfattende færdighedsattester, især inden for IT, hvad enten det er det primære emne i kandidatens uddannelse eller ej. Hvis kompetenceattesten er på forståelsesniveau, der kan sammenlignes med den formelle akademiske postgraduate uddannelse, kan det i nogle tilfælde betragtes som en arbejdsgiver som en tilstrækkelig erstatning, især under hensyntagen til forhold, der er forbundet med udgifterne til studier i det videregående uddannelsessystem et givet land). I andre tilfælde vil det være et passende supplement til det formelle uddannelsesuniversitetseksamen, der beviser kandidater international aktivitet inden for selvudvikling og afsætter ham konkurrencedygtige ansøgninger uden lignende kompetenceattester. Arbejdsgiverne værdsætter normalt et meget incitament fra kandidatens side med hensyn til selvudvikling, uddannelse og erfaring og vil som sådan anerkende den internationale certificering af EITCA Academy til fordel for kandidaten. Sammenfatning af EITCA Academy-certificering kan behandles godt som en måde at supplere bachelor- eller postgraduate-uddannelsesdiplom med mere specialiseret, professionel EU-baseret certificering af IT-branchen. Det udgør bestemt et vigtigt aktiv i certifikatets cv-bevis, der beviser hans internationale varierede aktivitet i kvalifikationsudviklingen. Selv med specialiseret eksamensbevis på eksamensbevis vil en relevant EITCA Academy-certificering bevise et yderst værdifuldt aktiv i cv'et og øge beskæftigelsesmulighederne ikke kun ved formelt at bekræfte besiddende it-kvalifikationer og kompetencer, men også ved at bevise, at kandidaten har succes med at udøve sin uddannelse og selvudvikling ved at opnå EU-baseret internationalt anerkendt it-brancheniveau, leverandøruafhængig certificering.

I henhold til Bologna-processen arbejder EU hen imod en integreret højere uddannelsesramme. I øjeblikket er det vigtigste middel til at nå dette mål ved standardisering i alle EU-lande og nogle andre lande, der er villige til at deltage i dette system, at videregående uddannelse skal være baseret på kvalifikationer og opdelt i hoved 3-cykler: 1. kvalifikationscyklus (uformelt kaldet bacheloruddannelse) studier, normalt afsluttet med bachelorgraden), 2. cyklus (uformelt kaldet postgraduate eller ph.d.-studier, normalt færdig med kandidatgraden) og 3. cyklus, doktorgradsstudier (inkluderede normalt ikke kun uddannelse men også egen forskning færdig med doktorgraden). Derudover har Bologna-processen introduceret ECTS-kreditsystemet (europæisk kreditoverførsels- og akkumuleringssystem), der introducerer et mål på kreditter (eller ECTS-point) tildelt til kurser, normalt med 1 ECTS tildelt 15 op til 30 timers stationær didaktisk program. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet.

Ved sammenligning af programmets kompleksitet og indhold kan EITCA Academy bedst sammenlignes med gymnasiet (2. cyklus) på højere uddannelse, selvom det ikke formelt er akkrediteret som sådan af administrationen på nationalt plan, da det er en international standard. De kompetencer, der opnås ved afslutningen af ​​EITCA Academy, som bekræftet af EITCA-certificeringen, er indholdsmæssigt ens med hensyn til deres forståelse for det ph.d.-universitetseksamen, med denne forskel, at EITCA Academy-certificering ikke er et nationalt udstedt dokument, men et internationalt og er fokuseret på et bestemt it-felt snarere end på hele disciplinen. Dette mere specialiserede fokus for EITCA Academy-certificering kan være fordele også i sammenligning med ph.d.-eksamensbeviser for en it-relateret professionel karriere. Normalt er postgraduate studier mere bredt defineret (f.eks. Computer Science, Business Administration, Economics, Mathematics, etc.) end EITCA Academy, der omfatter et af de specifikke felter inden for informationsteknologi (f.eks. Informationssikkerhed, Business Information Technologies, Computer Graphics osv. .). Postgraduate kandidatgradstudier indeholder fra 1500 op til 3000 studietimer henvist til 60 til 120 ECTS tilsvarende (et standard akademisk år består normalt af 1500 timer). EITCA Academy omfatter et didaktisk program på 150-180 timer, dog henvist til 30 til 60 ECTS (det omfatter 10-12 EITC-kurser, der hver har 3 til 5 ECTS på grundlag af indholdssammenligning med henvisning til akademiske standarder i relevante emner , med en tidsreference på 15 timer for hvert EITC-kursus, svarende dog til 60 op til 90 timer i standard akademisk adfærd på grund af den individuelle og asynkrone model for uddannelsen, der er til stede i EITCA Academy). EITCA Academy kan således sammenlignes med et akademisk studieår for 2. uddannelse på højere uddannelse (kandidatuddannelsesniveau) med hensyn til forståelse og kompleksitet af de formelt attesterede it-kompetencer. På den anden side korresponderer EITC-certificeringer indholdsmæssigt med de akademiske kurser i videregående uddannelser (tildelt 3 til 5 ECTS-point i EU's overførselssystem for akademiske kreditter) samt til de leverandør, der er udstedt IT-produkt- eller teknologiecertificeringer, på grund af anvendelighed og praktisk karakter.

Med hensyn til indhold kan EITCA Academy-certificeringsprogrammet (svarende til 150-180 timers stationære klasser, dvs. et standard akademisk år eller 2 akademiske semestre) sammenlignes med specialiserede postgraduate studier, men alligevel med fordelen af ​​EU-certificeringsstandarden med dens internationale karakter og anerkendelse (EU-baserede certifikater udstedt i Bruxelles er meget anerkendt over hele verden, også over et formelt nationalt system akademiske eksamensbeviser udstedt på ikke-centrale EU-lokationer). Et vigtigt træk ved EITC/EITCA-certificeringsprogrammer er en mulighed for kun at gennemføre valgte enkelte EITC-programmer svarende til de enkelte kurser, der danner det respektive EITCA Academy (enkelt specialiserede certificerede EITC-kurser med et gennemsnit af didaktisk indhold på 15 timer). EITCA- og EITC-kompetencecertificeringsprogrammerne inkluderer programindhold designet nedefra og op, så der ikke kræves nogen forudgående IT-viden til at gennemføre dem på trods af deres avancerede og specialiserede form. Dette gør det muligt for selv de fleste specialiserede EITC/EITCA-programmer at blive fuldført med enkeltpersoner uden forudgående IT-ekspertise, samtidig med at de også er relevante for it-fagfolk og eksperter inden for de tilsvarende domæner.

Resumé af EITCA Academy anbefales som en internationalt anerkendt faglig IT-certificering, der er supplement til det nationale niveau på grunduddannelse eller postgraduate niveau videregående uddannelser (dvs. bachelor- eller kandidatgrad), som dog kan attestere indehaverens kompetencer i en mere generel eller endda anden disciplin fra området at certificeringsindehaveren søger at forfølge for hende eller sin karriere (med den relavante EITCA Academy-certificering, der dækker netop dette felt). Det er muligt med succes at søge beskæftigelse uden eksamensbevis for videregående uddannelse, der har EITCA Academy Certification, også fordi det formelt kan bevise på grundlag af programindholdet, der er omfattet af certificeringen, at fremme af de attesterede kompetencer svarer til et års efteruddannede akademiske studier til en kandidatgrad, men inden for en international og it-brancheorienteret certificeringsstandard udviklet og formidlet af European Information Technologies Certification Institute i Bruxelles, EU. Det skal bemærkes, at værdiansættelsen af ​​EITCA Academy IT-certificeringsstandard på nationalt niveau postgraduate uddannelsesdiplomer eller IT-leverandører branche-certificeringer afhænger af arbejdsgiveren og hans/hendes egen overbevisning og udtalelser, dog evaluering af EITC/EITCA indehaverne karrierer indikerer, at denne standard anerkendes som stigende og ikke kun i EU.

Besvarelse af spørgsmålet, hvis EITCA Academy og EITC-certificeringer er ECTS-kompatible, er relateret til besvarelsen af ​​spørgsmålet, hvis du kan redegøre for EITCA Academy- eller EITC-certificeringsprogrammer, der er afsluttet, til din igangværende fremtidige studerende eller postgraduate akademiske studier inden for et formelt system på højere uddannelsesniveau.

Svaret er generelt positivt. Hver EITC-certificering og EITCA Academy-programmer tildeles et defineret antal ECTS-point.

EITCI Institute kommunikerer med universiteterne i EU under emnet ECTS-systemet (det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem), der tilbyder bilateral anerkendelse af uddannelsesprogrammets indhold (mod relevante EITC/EITCA-certificeringsplaner). Med forbehold af disse forslag tildeles visse EITC/EITCA-certifikatprogrammer af EITCI Institute med ECTS-point, hvilket gør det muligt for europæiske studerende blandt certificeringsindehavere at have deres egen læring, som de gennemgik og viste sig at beherske ved certificeringsproceduren for at blive accepteret for deres akademiske adfærd. ECTS udgør en europæisk standard til sammenligning af læringsvolumen baseret på læringsresultater (i tilfælde af EITC/EITCA-certificering målt ved eksamensresultaterne) og tilknyttet arbejdsmængde på videregående uddannelser samt erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelsesprogrammer, der gennemføres i hele Den Europæiske Union og samarbejdende ECTS-lande.

For den opnåede EITC/EITCA-certificering tildeles relevante beløb på ECTS-kreditterne afhængigt af det særlige program (dets kompleksitet, omfattende og tilhørende læringsarbejdsbyrde), og disse kreditter kan accepteres af en certificeringsindehaverens universitet underlagt en bilateral aftale mellem dette universitet og EITCI-instituttet. EITCI-instituttet initierer ECTS-bilaterale aftaleundersøgelser med et angivet universitet på grundlag af ansøgningen fra certificeringsindehaveren, der gerne vil have de optjente ECTS-point hævet i hendes eller hans valgte universitet til løbende eller fremtidig akademisk adfærd.

Hvis du enten er en certificeringsindehaver eller repræsenterer et universitet, der er interesseret eller bliver spurgt af de studerende om at acceptere ECTS-point til deres relevante EITC/EITCA-certificeringer, bedes du venligst Kontakt EITCI Institute og det vil give alle de krævede detaljer og dokumenter for at gå videre.

Du behøver ikke også studere på det europæiske universitet for at muligvis forhøre dig om accept af dine EITC/EITCA-programmer, der har optjent ECTS-point. Dette vil dog ske efter eget skøn af dekontoret på dit universitet. Hvis du studerer på det europæiske universitet (ikke nødvendigvis i EU, men også i det land, der deltager i ECTS-systemet), er denne beslutning mere automatisk, men den er stadig en uafhængig beslutning fra dit universitet i form af en bilateral aftale om accept af de relevante EITCA Academy- og EITC Certification-programmer, der er gyldige for den tilsvarende akademiske adfærd på universitetet.

Det skal antydes, at ECTS-accept, der ved universitetsadministrationens beslutning om at acceptere eller afvise hæderlighed for gennemførelsen af ​​et bestemt EITC/EITCA-certificeringsprogram i den akademiske udførelse af dine studier, er uafhængigt af EITCI-instituttet, der kun kan retfærdiggøre relevant antal ECTS-point, der er tildelt med det givne certificeringsprogram og gælder for et universitet for en bilateral ECTS-aftale (en sådan undersøgelse kan foretages af EITCI Institute eller direkte af en certifikatindehaver til dekontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-certificeringer og deres tillæg - skabelonerne til ansøgningsdokumenter til godkendelse af ECTS-point kan downloades efter at have optjent certificeringerne). Både EITC og EITCA-certificeringer leveres med de detaljerede programtilskud, der tillader korrekt overvejelse af indholdsmæssig ækvivalens med et relevant universitetskursus eller den tilsvarende mængde af kvalifikationer og kompetencer, selv af universiteterne i de lande, der ikke deltager i ECTS-systemet.

Sammenfattende består EITCA-akademierne af grupper af individuelle EITC-certificeringsprogrammer, hver af dem tildeles det definerede antal ECTS-kreditter, der tildeles certificeringsindehaveren efter opnåelsen af ​​certificeringen. EITC/EITCA-percantage-baseret karakterskala er også fuldt kompatibel med ECTS-skala.

Det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (ECTS) fungerer som en EU-baseret standard til sammenligning af den akademiske studieopnåelse og ydeevne for studerende på videregående uddannelser i hele Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der søger at deltage i ECTS-standarden. For vellykkede afsluttede kurser tildeles relevante antal ECTS-point. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet. Det skal bemærkes, at mange lande har lignende standarder, som let kan redegøre for ECTS-kreditter samt være underlagt en individuel ansøgning.

Både EITC og EITCA Academy Certification giver formel, internationalt anerkendt bekræftelse af den enkeltes kompetencer inden for specifikke områder af informationsteknologier relateret til anvendt og praktisk med hensyn til jobmarkedsområder. EITC/EITCA-certificeringerne udgør formelle it-kompetencer attesteringsdokumenter, der enten understøtter eller erstatter andre formelle måder til bekræftelse af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet inden for videregående uddannelser eller erhvervsuddannelse (herunder eksamensbeviser på nationalt niveau af universiteter og skoler). I denne henseende ledsages EITC og EITCA Academy Certification af et detaljeret certificeringstilskud, der giver en standardiseret beskrivelse af indholdet, kompleksiteten og niveauet af IT-kompetencer erhvervet af certificeringsindehaveren, designet til at hjælpe med at anerkende disse kompetencer på professionelle områder af aktiviteter.

EITC og EITCA Academy Certification-program, der gennemføres under ledelse af European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bruxelles, resulterer efter en vellykket afslutning af onlineundersøgelsesproceduren ved tildeling af de relevante EITC/EITCA Academy-certifikater digitalt udstedt i Bruxelles, EU sammen med de detaljerede certificeringstilskud.

Certificering er mulig både inden for det komplette EITCA Academy-program i den valgte IT-specialisering (med succes bestået eksamen inden for alle EITC-programmer, der er inkluderet i det tilsvarende EITCA Academy-program, resulterer i tildeling af EITCA Academy Certificate og certificeringstilskud sammen med alle relevante EITC-certifikater) , samt inden for mere specialiserede enkelt EITC-programmer (enkelt eksamen og enkelt EITC-certifikat udstedt inden for hvert respektive EITC-program).

EITCA Academy- og EITC-certificeringsprocedurer resulterer ikke kun med udstedelse af korrekt sikrede digitale certifikater (i tilfælde af EITCA Academy ledsaget af de detaljerede certificeringstilskud og alle de relevante EITC-certifikater, og i tilfælde af EITC-certifikater, der indeholder detaljeret beskrivelse af program inden for selve Certifacate), men også med levering af relevante valideringstjenester. Digitale EITC/EITCA-certificeringer skal forstås som deres unikke ID-numre, at når de indtastes sammen med sikring af personlige data til EITCI Institute-certificeringsvalideringssystem, er det muligt for online verifikation af de afholdt certificeringer sammen med detaljer om programomfang udfyldt af certifikatholderen, samt udskrivning af de passende udskrivningsklare certifikaters versioner og tillæg. EITC-certificeringer (opnået individuelt eller som en del af EITCA Academy-programmet) er designet med ID, der bærer visuelle tags (QR-koder), der muliggør automatisk maskingenkendelse og certificeringsverifikation ved visuelle tag-scanningsapplikationer.

Der er muligvis valgfri udstedelse af den sikrede papirform af EITC/EITCA-certifikater sammen med international levering (papirformular Certifikatudstedelse kræver ekstra gebyrer afhængigt af antallet af kopier af fysisk sikrede udstedte certifikater samt de internationale leveringstjenester for papiret Certifikatforsendelse fra Bruxelles til dit land). Det er også muligt kun permamentalt eller midlertidigt at bruge digitale EITC/EITCA-certificeringer (som du kan udskrive selv om nødvendigt i en referenceklar papirformular fra den elektroniske service i validering af EITC/EITCA-certifikater).

Så hvordan skal man gå videre nu?Det er også enkelt.

EITCA Academy er en fuldt online EU-certificeringsordning. Du behøver ikke at gå nogen steder eller sende noget, alle formaliteter overholdes eksternt. Følg disse trin for at tilmelde dig din certificering.

Find certificering

Gennemse certificeringer tilgængelig inden for dit interesseområde

Føj til ordre

Føj valgte certificeringer til din bestilling og fortsæt til kassen

Tilmeld eller start prøve

Komplet gebyrbetaling for at tilmelde dig dine certificeringer eller start en retssag

TOP
Chat med support
Chat med support
Spørgsmål, tvivl, problemer? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Har du et spørgsmål? Spørg os!
Har du et spørgsmål? Spørg os!
:
:
:
Har du et spørgsmål? Spørg os!
:
:
Chat-sessionen er afsluttet. Tak skal du have!
Bedøm den support, du har modtaget.
god Bad