×
1 Vælg EITC/EITCA-certifikater
2 Lær og tag online eksamener
3 Få dine IT-kompetencer certificeret

Bekræft dine it-færdigheder og -kompetencer under den europæiske it-certificeringsramme fra hvor som helst i verden, helt online.

EITCA Academy

Standard for attestering af digitale færdigheder af European IT Certification Institute med det formål at understøtte udviklingen af ​​det digitale samfund

FORGÅ DIN DETALJER?

OPRET EN KONTO

Vælg din certificering

Vælg det EITC/EITCA-certificeringsprogram, du er interesseret i, og start 10 dage gratis prøveperiode.

Få adgang til programmet

Følg dit e-learning-program, øv, forbered dig og få adgang til fuldstændig fjern-e-test.

Bliv certificeret

Tjen din EITC/EITCA-certificering, en EU-anerkendt attest for it-kompetencer.

Lær mere om EITC/EITCA-certificeringer

EITCA Academy, European Information Technologies Certification Academy er et internationalt it-kompetencecertificeringsprogram baseret på den europæiske IT-certificering (EITC) -standard, der er udviklet og formidlet siden 2008 af Europæiske certificering af informationsteknologier i Bruxelles (EITCI Institute, certificering legeme).

EITCA Academy er implementeret fuldt ud online for at mindske fysiske og økonomiske barrierer i adgangen til formel attestering af digitale færdigheder. Både lærings- og eksamensmetoder omfatter digitalt assisteret fjernform. EITCA Academy består af EITC og EITCA Certificeringsprogrammer. Det er tilgængeligt som en EU-baseret ramme for enkeltpersoners professionelle IT-kompetencer, formelle attestering, anerkendt internationalt og giver dermed IT-færdigheder anerkendelse, uanset nationalitet på certificeringsdokumenterne digitalt udstedt og verificerbare af tredjeparter med EITCI Institute. Flere oplysninger om EITC/EITCA-certificeringsorganet kan findes på den relevante EITCI Institute sider.

EITCA Academy udgør en international IT-kompetence-certificeringsramme, som på niveauet af dens fremskridt er sammenlignelig med hensyn til kompleksitet og læseplaners indhold med en kombination af en postgraduate videregående uddannelse med en professionel brancheuddannelse. Den er tilgængelig i EU og i udlandet udelukkende inden for fjernundervisning og fjerneksamen, hvilket gør det muligt for både EU- og ikke-EU-borgere nemt at få adgang til formel bekræftelse af deres professionelle it-kompetencer og færdigheder fra Bruxelles med attestationsstandarden baseret på den europæiske it Certificeringsramme uden nødvendigheden af ​​fysisk tilstedeværelse og med kun en brøkdel af omkostningerne relateret til stationære EU-baserede eller internationale digitale færdighedscertificeringsprogrammer. Udbredelsen af ​​programmet drives og støttes primært af EITCI Institute i dets mission om at fremme digital læsefærdighed, livslang læring, digitalt aktiveret tilpasningsevne og forebygge digital udelukkelse, samt forfølge etableringen af ​​et referenceniveau af høj kvalitet for den certificerede it færdigheder i EU og implementerer derfor retningslinjerne for Europa-Kommissionens politikker som beskrevet i Digitale dagsorden for Europa om Europa 2020-strategien (inden for søjlen til fremme af digital læsning, færdigheder og integration i EF DAE).

EITCA Academy er en del af den europæiske IT-certificeringsramme, hvorunder der er to typer certificeringsprogrammer tilgængelige:

 1. Individuelle EITC-programmer på 15 timers pensum, såsom fx EITC/IS/WSA Windows Server Administration mv.
 2. EITCA Academy-programmer, der grupperer flere (normalt 12) EITC-programmer i et specialiseret domæne af it-applikationer. For eksempel EITCA/IS IT Security Academy (180 timers læseplan inden for 12 relevante EITC-programmer med fokus på cybersikkerhed), EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/AI Artificial Intelligence Academy eller EITCA/CG Computer Graphics Academy (også grupperer relevante EITC-programmer med fokus på tilsvarende domæner af digitale færdigheder).

Der er ingen forudsætninger for tilmelding til nogen af ​​de europæiske it-certificeringsprogrammer (enten EITC- eller EITCA Academy-programmer).

Hvert EITCA Academy-program med alle dets konstituerende European IT Certification (EITC)-programmers læseplaner er fuldstændig selvstændige. Det er ikke nødvendigt at have nogen forudgående viden for at gennemføre og gennemføre nogen af ​​disse certificeringsprogrammer, da deres læseplaner og refererede video- og tekstdidaktiske materialer dækker relevante emner fuldt ud og helt fra begyndelsen. Alle deltagere kan i detaljer studere læseplanerne, der dækker omfattende videodidaktiske materialer, der er tilgængelige fuldt asynkront (så deltagerne frit kan definere deres læringsplan) og vil deri finde svar på alle eksamensspørgsmålene.

Hvert af EITCA Academy-konstituerende EITC-programmer slutter med en ekstern online-eksamen, der bestå af hvilke betingelser tildeling af det tilsvarende EITC-certifikat. Prøverne kan tages om uden begrænsninger i antal omprøver og uden yderligere gebyrer. Alle europæiske it-certificeringseksamener er fjerntliggende og i en digital form af flervalgsspørgsmål. Der er ingen mundtlige prøver. EITC-certifikater kan kun udstedes, efter at deltagerne har opnået et minimumsniveau på 60 % ved tilsvarende eksamenstilgange, og kun efter at have bestået alle EITCA Academy-konstituerende EITC-eksamener, er deltagerne berettiget til at udstede den endelige EITCA Academy-certificering. Som nævnt er der dog ingen begrænsninger for omoptagelser af eksamener (uden ekstra omkostninger) samt ingen tidsfrister for at afslutte programmet, så deltagerne kan tage deres tid såvel som ubegrænsede eksamenstilgange til korrekt at forberede og bestå deres tilsvarende eksamener. Efter at deltageren har bestået en enkelt EITC-eksamen, vil han/hun få tildelt et tilsvarende EITC-certifikat, og efter at have opnået alle EITCA Academy-konstituerende EITC-certifikater vil deltageren også få udstedt EITCA Academy-certifikatet, som formelt vil attestere professionel og omfattende specialisering i den tilsvarende digitalt felt. Alle europæiske IT-certificeringer har ingen gyldighedsdato og kræver derfor ingen gencertificeringsprocedure.

EITCA/KC IT-nøglekompetencer Certificate
EITCA/KC

EITCA/CG Computer Graphics Certificate

EITCA/CG

EITCA/BI Business Information Certificate

EITCA/BI

EITCA/IS informationssikkerhedscertifikat

EITCA/IS

Eksempel på EITC-certifikat

beskæftigelsesfradrag

 

EITCA Academy-certifikatet er et omfattende med hensyn til kompleksitet af færdigheder, der er bekræftet europæisk IT-certificering (EITC) -baseret standard for internationalt anerkendt formel bekræftelse af specialisering inden for et bestemt felt af anvendt IT. EITCA-certifikater giver sine deltagere over hele verden mulighed for at erhverve en robust bekræftelse af deres flere kompetencer, der udgør specialisering inden for et givet digitalt felt ved at gruppere relevante EITC-certificeringer, alt udstedt i Bruxelles inden for fjernundervisning og fuld fjernadgangsadgang. Alle certificeringsprocedurer implementeres eksternt og online på basis af standardisering og akkreditering af certificeringsstyringsorganet, European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bruxelles. Både EITC- og EITCA Academy-certifikater er fuldt integreret i EITCI-formidlede IT ID eCV digitale kompetencer og færdigheder moderne præsentationsramme.

Ifølge Digitale dagsorden for Europa (DAE, Europa-Kommissionens erklæring for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM (2010) 245, Bruxelles, august 2010) Digitale kompetencer er nu grundlaget for udviklingen af ​​informationssamfundet (IS) i den videnbaserede økonomi (KBE) på verdensplan. I henhold til de nylige Eurostat-undersøgelser udgør 30% af EU-borgerne (150 millioner europæere) og over 90% af hele verdens befolkning ikke tilstrækkelig it-kompetencer, hvilket gør det vanskeligt for dem at fungere på et moderne globaliseret arbejdsmarked. Dette udgør en barriere for både pofessionel og personlig udvikling, mens IT-kompetencer, som den resterende del af EU-borgerne stadig besidder, ikke er tilstrækkeligt målrettede og er genstand for hurtig forældelse. På trods af mange bestræbelser på at udforme politik og offentlig og privat drevet modhandlinger for at bygge bro mellem spredningen af ​​digitale færdigheder og markedet og de sociale behov forbedres situationen ikke væsentligt.

På grund af det faktum, at en evne til at bruge informationsteknologier i dag er ekstremt vigtig og fordelagtig til selvudvikling på både personlige og professionelle måder, er de såkaldte digitale nøglekompetencer grundlæggende for den videnbaserede økonomi (Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om 18. december 2006 om nøglekompetencer for livslang læringsproces, 2006/962/EF). DAE's hovedbudskab, der udgør grundlaget for den nye strategi for videreudvikling af Den Europæiske Union ("Europa 2020 - Innovativ Union"), er behovet for at intensivere vedvarende uddannelse af de europæiske borgere inden for informationsteknologi (hvilket fører til stigning i den procentdel af befolkningen, der uddannes på dette felt, samtidig med at forbedring af uddannelseskvaliteten i sammenhæng med pan-europæiske og internationale nåede certificeringsprogrammer ved hjælp af effektive digitale metoder (især e-learning) samt omfattende økonomisk støtte af Den Europæiske Union - på Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) i programmer, der samfinansierer formelt certificeret uddannelse. EITCI-instituttet udvikler og spreder EITC/EITCA-certificeringsstandarder søger at støtte opnåelse af de opstillede mål i de offentlige politikker for en yderligere vækst i EU.

En paneuropæisk standard, der er fremmet mod dens internationale anerkendelse og programmeret med en mulig forståelse, der kan sammenlignes med formel akademisk postgraduate-uddannelse, mens praktisk taget orienteret til at udgøre relevant digital kompetenceattestation inden for informationsteknologi, søges således som et vigtigt middel til at støtte brodannelse af det digitale kvalifikationsgap i EU. En sådan standard blev indledt i form af den europæiske it-certificering (EITC) i 2008 og blev kontinuerligt udviklet og formidlet af det europæiske informationsteknologiecertificeringsinstitut EITCI gennem de seneste år. Denne standard er et grundlag for definition af det europæiske it-certificeringsakademi, der i fællesskab leverer to certificeringsprogrammer:

 • EITC-certificering (den europæiske certificering af informationsteknologier) - inklusive specialiserede certificeringsprogrammer, der er snævert defineret i visse færdigheder og applikationer (program, der refereres til omfattende EITC-program konvergerer til ca. 15 timer),
 • EITCA-certificering (European Information Technologies Certification Academy) - inklusive domænespecifikke specialiseringskompetenceprogrammer, gruppering af serier med normalt flere relevante EITC-certificeringer (program refereret til forståelighed mellem 150 og 180 timer).

EITC- og EITCA-certificeringsprogrammerne blev lanceret den ene efter den anden tilsvarende i 2008, og siden den dato har disse programmer vist sig som anerkendte rammer for certificering af digitale færdigheder sammen med deres kontinuerlige udvikling og opdatering samt formidling af European Information Technologies Certification Institute i Bruxelles . EITCI Institute har siden udstedt EITC- og EITCA-certifikater i over 40 lande, der dækker specialiserede områder inden for anvendt datalogi, design, cybersikkerhed og generelle digitale færdigheder, hvilket fremmer digital læsefærdighed og it-professionalisme og imødegår digital udelukkelse.

IT-kompetencecertificering udgør en formel måde at bekræfte individets kompetencer inden for specifikke områder af viden og færdigheder relateret til anvendt datalogi og informationsteknologi. EITC/EITCA-certifikaterne er attesteringsdokumenter, der understøtter andre formelle måder til bekræftelse af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet inden for erhvervsuddannelse og akademisk uddannelse (herunder certifikater eller eksamensbeviser fra universiteter og skoler). I denne henseende er EITC- og EITCA Academy-certificeringsordningerne især vigtige for at lette politikkerne for at indføre formidling af digitale færdigheder mellem ikke kun it-fagfolk og computeringeniører, men blandt alle mennesker, der er professionelt aktive på andre områder, sommetider langt adskilt fra it.

EITCA Academy-program, der gennemføres under ledelse af det europæiske certifikatinstitut for informationsteknologi i Bruxelles, giver - efter en vellykket afslutning af onlineundersøgelsesproceduren - mulighed for at få EITCA Academy-certifikater digitalt udstedt i Bruxelles sammen med de detaljerede tillæg og alle substituente EITC Certificeringer. Selve certificeringen er mulig både under et komplet EITCA Academy-program inden for det valgte specialiseringsområde (undersøgelser inden for alle EITC-certificeringer inkluderet i Academy-programmet, hvilket resulterer i et komplet EITCA Academy-certifikat, eksamensbevisets tillæg sammen med alle relevante EITC-certifikater) samt inden for mere snævert definerede individuelle EITC-certificeringer (enkelt eksamen og enkelt EITC-certifikat inden for hvert respektive EITC-program).

Med hensyn til forståelighed, som angivet ovenfor, kan EITCA Academy Certification-programmet (svarende til 150-180 timers stationære klasser eller standard 2 universitetssemestre for postgraduate uddannelse) sammenlignes med en specialiseret postgraduate studier, dog med dens praktiske orientering og fordelene ved den internationalt spredte EU-baserede certificeringsstandard kan det for nogle vise sig at være et bedre valg.

Et vigtigt træk ved EITC/EITCA-certificeringsprogrammerne er en mulighed for kun at gennemføre individuelle EITC-programmer fra den aktuelle topgruppe, der danner det respektive EITCA Academy (enkelt specialiserede EITC-certificeringer med et gennemsnitlig didaktisk indhold på 15 timer) i en længere gennemførelse og dermed certifikat efter Certifikat forbedrer din formelle kvalifikationsattest. EITC/EITCA-kompetencecertificeringsprogrammerne indeholder indhold designet i en bottom-up tilgang, så der ikke kræves nogen forudgående IT-viden til at gennemføre dem på trods af deres avancerede og specialiserede karakter samt overholdelse af høj kvalitet til de attesterende færdigheder. Dette gør det muligt for selv de fleste specialiserede EITC/EITCA-programmer at blive fuldført trin for trin af individerne uden forudgående it-ekspertise, samtidig med at de også er relevante for it-fagfolk og eksperter inden for de tilsvarende domæner.

EITCA Academy- og EITC-certificeringsprocedurer resulterer ikke kun med udstedelse af korrekt sikrede digitale certifikater (i tilfælde af EITCA Academy ledsaget af de detaljerede certificeringstilskud og alle relevante substituente EITC-certifikater, og i tilfælde af EITC-certifikater, der indeholder detaljeret beskrivelse inden for Certifacate selv), men også med levering af relevante elektroniske valideringstjenester. De digitale EITC/EITCA-certificeringer skal forstås som deres unikke ID-numre, at når de indtastes med de korrekt sikrede data til EITCI Institute Certification-valideringssystemet, er det muligt for online verifikation af certificeringerne sammen med detaljer om programomfang udfyldt af certificeringsindehaveren, som samt download eller udskrivning af de passende bekræftelser og kosttilskud. EITC-certificeringer (opnået individuelt eller som en del af EITCA Academy-certificering) er designet med ID, der bærer QR-koder, der muliggør automatisk maskingenkendelse og verificering ved hjælp af en telefonkamera-baserede QR-scanningsapplikationer.

Undersøgelses- og certificeringsproceduren med henblik på formel bekræftelse af erhvervelse af viden og færdigheder inden for specifikke områder inden for informationsteknologi udføres af EITCI Institute i henhold til de offentliggjorte vilkår og betingelser i en fuldt fjern form via et specielt online eksamenssystem integreret i e -læringsplatform.

Alle EITCI-udstedte europæiske IT-certificeringer inklusive EITC og EITCA Academy-certificeringer er fuldt tilgængelige online til tilmeldingsgebyr som specificeret i EITC/EITCA certificeringskatalog.

Du kan enten deltage i et eller flere valgte EITCA Academy-programmer eller i et eller flere valgte EITC-programmer.

EITCA Academy-programmet består af flere EITC-programmer (normalt 10 til 12), hver med standard 15 timers læseplanens omfattende reference (det betyder, at omfanget af et enkelt EITC-program svarer til cirka 15 timers stationær didaktik og læring). Derfor svarer et givet EITCA Academy-program til 150-180 timers læseplansomfattende, og som sådan udgør det en professionel, fælles, tematisk og sammenhængende attestering af it-kompetencer inden for et specifikt område af it-specialisering, der tilbyder alsidighed sammenlignet med en videregående uddannelse på postgraduate niveau.

Kort sagt EITCA Academy grupperer relevante EITC-certificeringsprogrammer inden for en bestemt disciplin (f.eks. Inden for områderne Information Security, Business IT eller Computer Graphics). For at opnå en fælles EITCA Academy-certificering skal man gennemføre og bestå alle bestående EITC-eksamener (og har således ret til et fælles EITCA Academy-certifikat og alle de relevante EITC-certifikater inkluderet i programmet).

Man kan også vælge kun at forfølge individuelle EITC-certificering (er) og således opnå en snævert defineret formel bekræftelse af relevante færdigheder, der adresserer et veldefineret og sammenhængende emne, teknologi eller softwareapplikation (f.eks. Emner som kryptografifundament, objektprogrammering, HTML, rastergrafik, 3d-modellering osv.).

Alle, der er interesseret i at gøre det, kan deltage i EITCA Academy og EITC Certification-programmer. Programmet er tilgængeligt online, og der er ingen begrænsninger for hjemlandene eller nationaliteterne for de personer, der kan påtage sig det. Den eneste betingelse er internetadgang til fjernundervisning og fjernundersøgelse, der kræves til certificeringsprocedurerne og udstedelsen af ​​certificeringer i Bruxelles, EU.

For at starte, skal du registrere en konto i EITCA Academy. Registrering af en konto er gratis. Med kontoen får du adgang til demonstrationer og gratis ressourcer, der giver dig mulighed for bedre at vælge en passende til dig selv EITCA Academy eller EITC Certification (s).

For at tilmelde dig EITCA Academy eller det eller de EITC-certificeringsprogrammer, du vælger, skal du have en registreret konto og foretage en ordre på dine valgte EITCA Academy eller EITC-program (er). Du kan føje dine valgte programmer til din ordre, og efter at du har afsluttet udvælgelsen vil du være i stand til at betale gebyrets afsluttende formaliteter. Efter at din ordre er behandlet (som automatisk udføres af systemet i løbet af få sekunder), får du online adgang til deltagelse i dine valgte program fra din konto.

Med hensyn til EITCA Academy-certificeringer ydes der et 80% EITCI-tilskud til en tilsvarende gebyrreduktion (gælder for alle interesserede personer over hele verden og relateret til Digital Skills and Jobs Coalition EITCI Institute's løfte om at øge omfanget af EITC/EITCA-certificeringsadgang formidling og mindske økonomiske barrierer). Anvendelse af EITCI-tilskuddet ved hjælp af en digital bogstav på 5 bogstaver, der muliggør resultater med EITCA Academy-gebyret reduceret til 20%. På grund af denne 80% subsidierede adgang til EITCA Academy kan det være en bedre mulighed i stedet for en række individuelle EITC-certificeringsprogrammer, hvis du ikke er interesseret i at deltage i en enkelt færdighedssæt, men din specialisering inden for et givet IT-domæne.

I tilfælde af institutioner og virksomheder, der delegerer deres personel, kan bestillingen foretages på en institutionel konto, der starter med mindst 3 delegerede medarbejderplaner med antal yderligere tjenester (herunder detaljeret overvågning og rapportering for forløbet af de didaktiske og certificeringsprocedurer, som såvel som med fleksible og omkostningseffektive planer).

Som med alle professionelle certificerede kompetencebekræftelsesprogrammer er EITCA Academy og dets konstituerende EITC-certificeringsprogrammer generelt ikke gratis (med undtagelse af fuldt subsidieret deltagelse for handicappede, ungdomsskoleungdom og personer, der lever i lav socioøkonomisk status i en antal lavt udviklede lande, som specificeret i vilkårene og betingelserne). Men omkostningerne ved deltagelse i programmet på grund af fjernundervisning og fjerneksamen er effektivt reduceret i forhold til traditionelle stationære (fysisk tilstedeværelsesbaserede) certificeringsprogrammer. Målet med EITCA Academy er muligvis at sænke barriererne i adgangen til den EU-baserede formelle professionelle it-kompetenceattest og gøre den bredt tilgængelig for alle potentielle deltagere i EU såvel som fra hvor som helst i verden.

De aktuelle gebyrer for EITC-certificerings- og EITCA Academy-certificeringsprogrammerne vises i Katalog og er sat tilsvarende til € 110 og € 1100. EITC/EITCA-certificeringsgebyrerne omfatter alle omkostninger forbundet med certificeringsprocedurerne og de opnåede certificeringer i deres digitale form (det er også muligt at udskrive de digitale EITC/EITCA-certificeringer, hvis det er nødvendigt i en referenceklar udskrivningsform tilgængelig i PDF'er fra den elektroniske tjeneste Validering af EITC/EITCA-certifikater).

Omkostningerne til EITCA Academy og EITC-certificeringsgebyrer er betydeligt lavere end de gennemsnitlige omkostninger ved det sammenlignelige niveau af professionel it-certificering i EU og internationalt på grund af dets onlineformular. EU-udstedte certifikater bekræfter formelt digitale kompetencer opnået gennem certificeringseksamener implementeret eksternt fra Bruxelles under internationalt anerkendt europæisk IT-certificeringsstandard, der blev lanceret i 2008. Derudover er der på grund af en fuldstændig online formular ingen rejse-/opholdsomkostninger forbundet med traditionelle, stationære certificeringsprogrammer.

Som en del af EITCI-instituttets fortsatte forpligtelse til at støtte implementeringen af ​​Europa-Kommissionens digitale dagsorden for Europa (et offentligt politisk element i Europa 2020-strategien) i dets fremme af digitale færdigheder, færdigheder og inklusion, er der ydet EITCI-instituttets indirekte tilskud. i reduktion af relevante gebyrer for de udbudte EITCA Academy-programmer, hvilket yderligere mindsker de økonomiske barrierer for attestering af professionelle it-kompetencer for deltagere over hele verden.

Endelig er der mange uddannelsesressourcer frit tilgængelige efter registrering af EITCA Academy-kontoen, som gør det muligt for en bedre at blive fortrolig med EITCA Academy-modellen og træffe en bedre informeret beslutning om deltagelse. For at få adgang til disse ressourcer (sammen med relevante demonstrationer) kan du registrere din gratis konto ved at klikke på knappen Tilmeld dig i øverste højre hjørne af denne hjemmeside.

Den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF) er en fælles referenceramme i EU, som er fastsat af Europa-Kommissionen for at lette sammenligningen af ​​de attesterede kvalifikationer. Som sådan hjælper det med at differentiere kvalifikationsniveauer mellem forskellige programmer og uddannelsestilbud, herunder akademiske og erhvervsrettede programmer i EU. EQF-referencen kan anvendes på alle typer uddannelse, uddannelse og kvalifikationsattest, fra skoleuddannelse til akademisk, professionel og erhvervsmæssig kompetenceudvikling. Det ændrer fokus i at differentiere læringsresultater fra en standardtilgang baseret på læringsinput, såsom programindhold målt i timer og typer af uddannelsesinstitutioner, til attesteret kvalifikationscentreret tilgang. Ved at fremme en kvalifikationsbaseret tilgang understøtter EQF-rammen validering af attesterede færdighedsorienterede resultater mellem den formelle og uformel uddannelse, og fremmer dermed det livslange læringsparadigme, der udvider sig ud over medlemsstaternes formelle uddannelsessystemer. EQF introducerer 8 referenceniveauer for de attesterede kvalifikationer, som er detaljeret beskrevet på Europass-webstedet, som er tilgængeligt på https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels.

EITCA Academy-programmet med hensyn til omfanget af kvalifikationer, det attesterer, kan henvises til niveau 6 i den europæiske kvalifikationsramme. Det attesterer professionel specialisering, der involverer avanceret viden inden for det relevante område af EITCA Academy-programmet med sikring af korrekt forståelse af teoretiske grundlag sammen med viden om tilsvarende praktiske anvendelsesaspekter. Den attesterer også avancerede færdigheder, der gør det muligt for EITCA-certificeringsindehavere selvstændigt at løse komplekse problemer, samt at nå høje niveauer af professionelle specialiseringer og at innovere inden for deres respektive områder svarende til EITCA-programmer, de er blevet certificeret i. EITCA Academy attesterede kvalifikationer muliggør desuden styring af faglige aktiviteter på området, herunder beslutningstagning i faglige sammenhænge af IT-applikationer på relevante områder, samt at lede tilstrækkelige faglige udviklingsaktiviteter enten individuelt eller i samarbejdsgrupper.

Den europæiske IT-certificeringsramme blev etableret i 2008 som en officiel leverandøruafhængig standard i bredt tilgængelig, fuldt online formel attestering af digitale færdigheder og it-kompetencer inden for mange områder af professionelle specialiseringer.

Det er en af ​​de mest anerkendte standarder for certificering af digitale færdigheder baseret i EU, men understøtter digitale karrierer globalt.

De populære institutioner, statslige agenturer eller virksomheder, der anerkender denne europæiske standard for certificering af digitale færdigheder, er adskillige, og der er en forkortet liste offentliggjort i Om-sektionen på EITCA Academy-webstedet med hensyn til større globale virksomheder, som har uddelegeret deres medarbejdere til at deltage i forskellige EITC/EITCA-programmer i fortiden.

Rammens historie angiver nogle udvalgte store historiske punkter i udviklingen af ​​standarden.

Det Europæiske IT-certificeringsinstitut, der styrer standarden, er en international non-profit organisation, der handler i en juridisk form af Association Without Profit Purpose (ASBL) i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit III i belgisk lov, og som giver status som juridisk person til ikke- profitforeninger og offentlige værker.

EITCI Institute er dedikeret til at accelerere væksten af ​​informationssamfundet og modvirke digital eksklusion, blandt andet ved at udvikle og formidle den europæiske it-certificeringsstandard, hvilket øger tilgængeligheden til professionel it-certificering blandt enkeltpersoner i EU og globalt.

Det har udført sin mission i over 14 år og har etableret en af ​​de mest anerkendte leverandøruafhængige digitale færdighedscertificeringsstandarder i EU. EITCI samler i øjeblikket over 3000 medlemmer i EU og i udlandet i et netværkscentreret samarbejde, med fokus på udvikling af de europæiske it-certificeringsprogrammers læseplaner, samt arbejder på nye it-teknologier referencestandardisering i samarbejde med mange andre internationale standardiseringsorganisationer og til støtte for Europa-Kommissionens H2020-program.

Selvom European IT Certification Institute er fokuseret på udvikling og formidling af European IT Certification-rammeværket for attestering af digitale færdigheder, er det også aktivt inden for teknisk standardisering og teknologicertificering inden for nye it-områder, såsom AI-applikationer i domæner af kritisk betydning (f.eks. AI assisteret smart energi, jf. https://eitci.org/technology-certificering/sesg) eller i avanceret kvanteinformations- og kommunikationsteknologi (jf. https://eitci.org/technology-certificering/qsg).

Sådan fungerer deti 3 enkle trin

(når du har valgt dit EITCA Academy eller et valgt udvalg af EITC-certifikater ud af det fulde EITCA/EITC-katalog)

Lær & praksis

Følg omfattende online-didaktik med forberedelse til eksamenerne. Der er ingen klassetimer, du studerer, når du kan.

Bliv it-certificeret

Tag onlineeksamen for at optjene EITC-certifikat. Videregive alle i EITCA Academy, og du får EITCA-certifikat.

Start din karriere

De EU-baserede EITC/EITCA-certifikater med detaljerede tillæg udgør en formel attestering af dine professionelle it-færdigheder.

Certificeringsprocessen (helt online) er implementeret på engelsk, men der er også tilgængelige yderligere AI-assisterede referenceoversættelser til alle refererede didaktiske materialer og eksamener, som er indbygget i platformenes grænseflade.

Alle kommunikations- og supporttjenester (inklusive ubegrænset adgang til online didaktiske konsulentvirksomheder med relevante eksperter) leveres også på engelsk, dog igen med værktøjer, der muliggør AI-assisteret automatiske oversættelser for deltagerne.

Hver EITC-eksamen består af 15 multiple choice-spørgsmål (flere svar) og har en tidsbegrænsning på 30 minutter.

I overensstemmelse med de gældende regler er EITC-eksamenens beståelsesscore 60 % af de korrekt besvarede spørgsmål ud af 15 randomiserede, lukkede eksamensspørgsmål med flere valgmuligheder.

Det individuelle eksamensspørgsmål anses først for at være rigtigt besvaret, når alle dets rigtige svar er markeret, mens alle forkerte besvarelser ikke er markeret. Hvis f.eks. kun ét rigtigt svar er markeret, og de resterende rigtige svar ikke er markeret, eller nogle andre forkerte svar også er markeret, anses det relevante spørgsmål for ikke at være besvaret korrekt.

I tilfælde af fejl i dit eksamensforsøg vil deltageren være i stand til at anmode om yderligere forsøg (man kan også anmode om eksamensomtagelser for at forbedre den score, man har opnået, idet man bemærker, at det højest scorende eksamensforsøg altid vil blive gemt). Man kan anmode om yderligere genudtagninger fra certificeringscentret.

Ved at gennemføre eksamen bekræfter deltagerne at overholde de vilkår og betingelser, som de har accepteret ved afslutningen af ​​certificeringsordren. Der er ingen grænse for yderligere eksamener, og at de gives uden ekstra omkostninger. Der er heller ingen tidsbegrænsning for at afslutte programmet.

Alle certificeringsprocesserne inden for EITC/EITCA-programmerne sammen med alle undersøgelserne i EITC-programmerne udføres fuldt eksternt online inden for netværksløsninger på dedikerede platforme i en asynkron tilstand.

Takket være en fleksibel af asynkront organiseret refereret e-læringsdidaktisk proces sammen med alle online undersøgelser, der udføres asynkront online (hvilket giver størst fleksibilitet i tid, hvor deltageren selv organiserer sin læring og undersøgelsen nærmer sig aktiviteter efter hans/hendes bekvemmelighed), fysisk tilstedeværelse af deltageren er ikke nødvendigt, derfor er mange adgangsbarrierer enten formindsket eller elimineret (f.eks. af geografisk, logistisk, økonomisk karakter).

En deltager har en individuel, ubegrænset adgang til certificeringsplatformen, der giver en veltilrettelagt trin-for-trin refereret didaktisk proces overvåget af det personale, der er ansvarligt for udførelsen af ​​programmet i henhold til retningslinjerne fra EITCI Institute, med refererede elektroniske materialer (inklusive åben adgang): forelæsninger (i multimedie- og tekstform sammen med illustrationer, animationer, fotografier eller videoer, der refereres og er tilgængelige direkte fra platformen) med tilføjelse af tutorials, laboratorier (også inklusiv uddannelsesmæssig prøveadgang til softwaren, samt relevante interaktive applikationer) og ubegrænsede fjerndidaktiske konsultationer.

De online refererede didaktiske materialer til hvert EITC-certificeringsprogram dækkede fuldt ud dets tilsvarende læseplan og afsluttes med en fjern-EITC-eksamen (af den lukkede testkarakteristik, inklusive 15 tilfældige lukkede multiple-choice-testspørgsmål på det givne EITC-program).

Denne fjerntest tages af deltageren inden for certificeringsplatformen (hvor deltageren online kan gennemføre den interaktive test, som implementerer tilfældige valg af testspørgsmål, med mulighed for at vende tilbage til besvarede eller ubesvarede spørgsmål inden for en tidsbegrænsning på 45 minutter). EITC-eksamenens beståelsesscore er 60 % positive svar, men manglende opnåelse af denne grænse gør det muligt for deltageren at tage eksamen igen uden ekstra gebyrer (ved hvert eksamensforsøg er der én gratis omprøve til enten at bestå testen eller forbedre dens beståelsesscore, hvorefter yderligere omprøver kræver ansøgning til administrationen for at blive aktiveret, men forbliver uden ekstra gebyr). Gennemførelse af alle EITC-eksamener, som udgør den relevante EITCA Academy-certificering (med substituerende EITC-programmer) resulterer også i udstedelse til deltageren af ​​den tilsvarende EITCA Academy-certificering (der er ingen yderligere EITCA-eksamener, og EITCA-certificeringerne udstedes på grundlag af optjening af alle relevante EITCA-bestanddele EITC-certificeringer).

Alle procedurer implementeres fuldt eksternt i Bruxelles, og certifikaterne udstedes i en digitalt sikret og verificerbar form til deltagerne.

Et vigtigt træk ved certificeringsplatformen muliggør en detaljeret analyse af hver deltagers indlærings- og certificeringsproces, herunder fuld statistik over alle aktiviteterne inden for cerificeringsplatformen, hvilket giver mulighed for at generere aktivitetsrapporter, samt automatisk identifikation og support af deltagere, der har problemer med didaktisk materialer og undersøgelser. En grundig analyse af aktiviteten i den didaktiske proces muliggør en individualiseret understøttende tilgang til identificerede deltagere, hvis det er nødvendigt. Det kan også bruges af deltagerne selv til formelt at dokumentere deres læringsaktiviteter til tredjepart eller til at de ejer analyse og planlægning (især nyttigt for de institutioner og virksomheder, der delegerer deres personale til certificeringen).

Certificeringsplatformen understøttes kontinuerligt både administrativt og teknisk. Administration inkluderer teknisk styring og overordnet kontrol af platformens funktion. Teknisk support inkluderer brugersupport med en dedikeret helpdesk og vedligeholdelse til at løse problemer i forbindelse med sikkerhedsundersystemer, dataarkivering, database og opdatering af platformfunktionaliteter (handlinger, der udføres kontinuerligt af det dedikerede og specialiserede tekniske personale).

Læseplanerne for den europæiske IT-certificeringsramme opdateres regelmæssigt. Det skal bemærkes, at den europæiske IT-certificeringsramme ikke er en uddannelsestjeneste, men en tjeneste for færdighedscertificering (eller vidensattest). Tjenesten er i validering af færdigheder og viden (kvalifikationer) og tilvejebringelse af en verificerbar formel attestering af disse kvalifikationer i form af den europæiske it-certificering, som omfatter individuelle EITC-certificeringer og en omfattende specialisering, der attesterer EITCA Academy-certificeringer. Disse certificeringer udstedes, når de har bestået deres tilsvarende eksamensprocedurer og er gyldige til verifikation af tredjeparter for at understøtte dokumentation for deltagernes professionelle digitale kvalifikationer. Vores service er at implementere den fuldt ud online certificeringsproces, som vi fortsætter med at udvikle inden for mange områder af anvendt IT, og banebrydende denne tilgang på en leverandøruafhængig måde og i en onlinemetodologi. De fleste andre digitale certificeringsudbydere har kun vedtaget lignende driftsmodeller gennem nogle få år.

Det europæiske IT-certificeringsprogram certificerer digitale færdigheder i overensstemmelse hermed med sine læseplaner som fastsat på certificeringsuddannelsernes hjemmesider med refererende didaktiske materialer (inklusive didaktiske materialer med åben adgang), som er stillet til rådighed for fuldt ud at dække med hensyn til didaktisk nødvendige certificeringspensum for de tilsvarende eksamener (selvom det ikke er en del af EITCI-certificeringstjenesten at tilbyde træning, da kernecertificeringstjenesten er i at teste, verificere og attestere deltagernes viden og færdigheder, detaljeret refereret didaktisk materiale, der er frit og åbent tilgængeligt og dækker det fulde omfang af alle EITC tilsvarende certificeringsprogrammers læseplaner henvises desuden til for deltagernes bekvemmelighed, som også kan bruge andre relevante uddannelsesressourcer eller træningstjenester).

Siden 2008 har European IT Certification Institute støttet åben adgang til uddannelsesressourcer om digitale teknologier. Fra engagement i ESF- og EFRU-finansierede projekter om oprettelse af undervisningsmaterialer med åben adgang og fri formidling, gennem samarbejde med individuelle eksperter, udgivelse af didaktisk materiale i en åben-adgangsform, har EITCI bidraget til en bred formidling af fri og åben adgang undervisningsmaterialer i digitale teknologier, hvoraf nogle direkte bruges som refererede didaktiske materialer, der dækker relevante certificeringsprogrammers læseplaner.

De europæiske it-certificeringspensum er udviklet, opdateret og accepteret af relevante EITCI-udvalg af eksperter inden for relevante erfaringsområder, herunder både akademikere og praktikere. EITCI sørger også for, at alle deltagere i dets certificeringsprogrammer er ubegrænsede online-konsulenter af domæneeksperter, der besvarer alle spørgsmål i forbindelse med certificeringspensum, så deltagerne bedre kan forberede sig til at gennemføre relevante certificeringseksamener.

Siden 2008 har EITCI Institute udstedt hundreder af tusinder af EITC- og EITCA-certifikater over hele verden (samt tæt på 1 million digitale certifikater) og opnåede et antal på over 1 million individer fra 40+ lande, der havde kendt sig med EITC/EITCA-standarden, der dækker indgangsniveau digital færdighed og grundlæggende færdigheder, specialiserede områder inden for anvendt computervidenskab for it-fagfolk, grundlæggende til avanceret computergrafikdesign, samt programmer til offentlig administration digitalisering (e-forvaltning) og bekæmpelse af digital udstødelse blandt socialt dårligt stillede grupper (især mennesker, der lever med handicap).

Den største forskel er, at EITCA Academy-certificering er dannet fra en bestemt gruppe topisk relaterede EITC-certificeringer (normalt 10 til 12). Kun ved at opnå alle disse substituente EITC-certificeringer, får deltageren også en dedikeret EITCA-certificering, der certificerer specialisering inden for et relevant felt (at tjene EITCA Academy-certificering kræver ikke nogen yderligere undersøgelse, det kræver bestået eksamen på alle substituente EITC-certificeringer) .

Det er muligt at forfølge EITCA Academy-certificering ved at opnå individuelle EITC-certificeringer i en separat tilmelding for hvert EITC-program (en efter en), men det er også muligt direkte at tilmelde dig EITCA Academy med adgang til hele gruppen af ​​EITC-certificering inden for det valgte EITCA Academy. Dette giver deltagerne ret til subsidieret EITCI-institut, der ydes med et betydeligt reduceret EITCA Academy-gebyr, der er tilgængeligt over hele verden for at fremme høj kvalitet og omfattende it-kompetenceformidling.

Deltageren kan vælge mellem realiseringen af ​​det komplette EITCA Academy (gruppering af relevante EITC-programmer) og realiseringen af ​​et enkelt EITC-program (eller et vist udvalg af EITC-programmer).

Hvert EITC-certificeringsprogram refererer til pensum på 15 indlæringstimer med indhold, der slutter med en eksamen for den relevante EITC-certificering. Færdiggørelse af EITC-programmet kan opnås i gennemsnit i en til to dage, men der er ingen tidskrav, og en deltager kan planlægge en længere periode for didaktik og eksamensforberedelser om nødvendigt (for eksempel en uge eller 2 uger ved at bruge på læring korrespondent bare en time eller 2 timer dagligt). Hvis deltageren allerede har viden og kompetencer i en tilsvarende EITC-certificering-læseplan, kan deltageren få adgang til prøven direkte og dermed opnå den relevante EIC-certificering med det samme.

Hvert EITCA Academy består af 10-12 EITC-certificeringer, der tilsammen udgør et programindhold på 150-180 læringstimer. Generelt under antagelsen af, at læring finder sted i arbejdsdage er det muligt at gennemføre EITCA Academy-program på mindre end en måned (hver arbejdsdagslæring). En anden referencetidsplan er et akademisk semester (normalt 5 måneder), når en deltager er i stand til at gennemføre EITCA-certificeringsprogrammets studieplan kun ved at lære en dag om ugen.

Referenceelæringstimerne for programindholdet, der er nævnt ovenfor, definerer et materielt mål for omfanget af certificeringsprogrammet baseret på standarderne for de akademiske studietimer. Dette betyder, at deltagerens tilsvarende uddannelsesmæssige adfærd i gennemsnit vil tage 150-180 timer, hvis den blev udført i en stationær form. Det afhænger også af den enkelte deltagers karakteristika i forberedelses- og indlæringsevner, som kan resultere i et hurtigere eller langsommere tempo i indlæring og forberedelse i overensstemmelse med læseplanen. På grund af det faktum, at træningen udføres i asynkron e-læringsform, afhænger dens faktiske implementeringstid af de enkelte deltagers individuelle færdigheder og kan forlænges eller forkortes (tidsrammen for læring og forberedelse til certificering er skræddersyet til individuelle behov hos deltagerne).

Ja. I både EITC og EITCA Academy Certification-program inkluderer lærings- og forberedende didaktisk proces ubegrænset fjernkonsultation med det ekspertdidaktiske personale fra et relevant it-domæne. Hvis der skulle opstå vanskeligheder med at forstå begreberne fra læseplanen såvel som med det understøttende didaktiske indhold og materialer eller med at udføre opgaver, eller hvis en deltager har spørgsmål eller bekymringer vedrørende programindholdet, skal didaktisk personale konsulteres af middel til online kommunikations- og konsulentbillettsystem. Høringen foregår via en særlig grænseflade i certificerings- og e-læringsplatformen eller via e-mail. Formularer og instruktioner til kontakt og forespørgsel til didaktisk konsultationspersonale findes direkte på certificerings-e-learning-platformen.

Det aktuelle udvalg af tilgængelige EITCI Institute-udstedte certificeringer består af over 70 EITC-certificeringer og 7 EITCA Academy-certificeringer.

På grund af operationelt begrænset kapacitet til didaktisk support og rådgivning, hvilket således begrænser antallet af månedlige udstedte EITC/EITCA-certificeringer, kan nogle certificeringsprogrammer være genstand for tidsmæssige steder, der ikke er tilgængelige. I sådanne tilfælde kan certificeringsprogrammer uden ledige pladser bookes af en deltager, der vil blive informeret, når pladserne igen er tilgængelige og får adgang til de relevante programmer fra først til mølle-basis.

Ja, der er en mulighed for at gentage både mislykkede eller beståede EITC-undersøgelser for at forbedre den beståede score. Ved hvert eksamensforsøg er der én gratis genoptagelse til rådighed for enten at bestå prøven eller forbedre dens beståede score, hvorefter yderligere undersøgelser om gentag kræver, at ansøgning til administrationen aktiveres, men forbliver uden ekstra gebyr. Deltageren kan genoptage en bestået test for at forbedre score for bedre præsentation på certificeringen. Man skal også bemærke, at der ikke er nogen EITCA Academy-undersøgelser (eksaminerne er kun tildelt EITC-programmer, og hvor hver af dem er bestået med en EITC-certificering, der udsteder, mens EITCA Academy-certificering kun udstedes til beståelse af en relevant gruppe af alt konsistent EITC-eksamen i et givet EITCA Academy-program). Resultaterne, der præsenteres på EITCA Academy-certificeringen, er scoringerne for alle EITC-certificeringer, der omfatter et givet EITCA Academy.

Ja. Deltagerne vil have adgang til e-learning-platformen med alle didaktiske materialer og ressourcer i henhold til læseplanerne i deres relevante EITC/EITCA Academy Certification-programmer også efter afslutningen af ​​læring og forberedelser, samt efter at have bestået eksamenerne og opnået deres certificeringer. Adgangen vil være ubegrænset mulig fra deltagernes konti på EITCA Academy.

Ja, både den europæiske it-certificeringsramme og det europæiske it-certificeringsinstitut, der udvikler denne ramme, overholder fuldt ud ISO/IEC 17024-standarderne for organer, der driver certificering af personer. EITCI tilbyder især ikke kommercielle kurser eller uddannelsestjenester i forbindelse med EITC- og EITCA-certificeringsprogrammerne, idet de overholder kravene i ISO/IEC 17024-standarden for organer, der driver certificering af personer i usammenhængende kommercielt udbud af uddannelsestjenester og kurser fra certificeringen tjenester på grund af mulige skævheder og uligheder i tilfælde, hvor et certificeringsorgan vil kommercialisere træning eller kurser for de færdighedscertificeringskrav, det definerer. Alle europæiske IT-certificeringsprogrammer implementeres i henhold til gældende Vilkår og Betingelser. Især alle EITC/EITCA-certificeringsprogrammer har detaljerede læseplaner og de betalte certificeringseksamenstjenester. I alle sine certificeringsprogrammer leverer EITCI Institute desuden sit proprietære selvlærende online og offline didaktiske materialer, såvel som programmernes trinvise certificerings-selv-evalueringsdeleksamener, sammen med ubegrænsede online didaktiske ekspertrådgivninger, der besvarer alle spørgsmål i dets certificeringsprogrammer. programmers deltagere med hensyn til indholdet af certificeringspensum for at understøtte deres forberedelser til at gennemføre tilsvarende certificeringseksamener, som udgør de betalte tjenester i de udbudte certificeringsprogrammer. Uddannelserne kan også henvise til gratis læseplaner, der dækker støttematerialer i forskellige former som didaktiske hjælpemidler til deltagerne, som dog ikke er kommercielle og betalte ydelser i overensstemmelse med ISO/IEC 17024 standardkravene, som det er specificeret i §9 i Vilkårene og Betingelser. Sådanne gratis referencematerialer kan omfatte bøger med åben adgang, online tutorials og videoer, der alle deler åbne licenser til at bruge dem for bedre at kunne forberede sig på certificeringsprocedurerne implementeret af EITCI Institute under EITC/EITCA-certificeringsprogrammerne, men er ikke en del af et kommercielt certificeringsservicetilbud og er ikke en betalingstjeneste. De betalte certificeringstjenester, der leveres under EITC/EITCA-rammen, omfatter online certificeringsprocedurer, dvs. certificeringsprogrammers undersøgelser, udstedelse af relevante certifikater til deltagere, der har bestået tilsvarende eksamener, certificeringsdatalagringsbehandling og onlinevalidering af tredjeparter, samt support og konsulenttjenester for alle deltagere i EITC/EITCA-certificeringsprogrammer. Arten og omfanget af certificeringstjenesten er fuldt ud specificeret på de specifikke certificeringsprogrammers websider samt i Vilkår og Betingelser, med forbehold for en anerkendelse under tilmeldingen til certificeringsprogrammerne. EITCI tilbyder også en ubetinget 30-dages tilbagebetalingspolitik for både EITC- og EITCA-certificeringsprogrammerne, hvilket udvider bestemmelserne i forbrugerbeskyttelsesforordningerne, der implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder, således at alle enkeltpersoner, der er utilfredse med certificeringstjenesterne, kan anmode om en refunderet annullering af deres tilmeldinger til certificeringsprogrammer.

EITC/EITCA-certificeringen er et europæisk baseret uddannelses- og certificeringsinternationalt program, der standardiserer rammer for kompetencer attestering i informationsteknologisektoren. Det har ingen formel ækvivalens med nogen af ​​EU-landenes nationale uddannelsesprogrammer. Men hvad angår indholdet af programmet, der er relateret til EITCA Akademiets omfattende læseplaner, er det kompleksitet og den deraf følgende faglige specialiseringsattest af certificeringsindehaveren, det kan bedst sammenlignes med de nationale akkrediterede postgraduate-videregående studier med hensyn til læring arbejdsbyrde og de attesterede kompetenceniveauer. På den anden side svarer EITCA Academy-certificering sammen med EITC-certificeringer ikke til leverandørcentriske it-professionelle certificeringer udstedt af forskellige it-leverandører (såsom Microsoft, Google, Adobe osv.), Idet de er uafhængige af leverandører og således fokuserer på den reelle værdi af certificerede kompetencer snarere end at stå som en del af strategien for produktkonkurrence og markedsføring mellem it-leverandører. Hvad EITC/EITCA-certificeringer imidlertid har til fælles med den professionelle leverandør, der har udstedt IT-certificeringer, er, at de også fokuserer på praktiske aspekter og anvendeligheden af ​​den certificerede viden og færdigheder.

Hvad betyder det i praksis?

EITCA Academy Certification er ikke et formelt eksamensbevis på nationalt niveau på videregående uddannelse, men en international certificeringsstandard for IT-brancher, der dog er leverandøruafhængig og styres af European Information Technologies Certification Institute, en leverandør uafhængig non-profit certificeringsmyndighed eller certificeringsorgan. Inden for EITC/EITCA Academy-programmet får certificeringsindehaveren ikke et nationalt niveau postgraduate uddannelsesbevis eller en IT-leverandørcertificering, men en international og udstedt i Bruxelles, EU, branche-relevant formel kompetencecertificering med informationsteknologier med en række certificerede viden og færdigheder svarende til de postgraduate studier med hensyn til omfattende (startende fra 150 timers referenceprogrammets omfattende) og en række aktuelle IT-leverandører udstedt certificeringer. Der er ingen støtteberettigelseskriterier for at gennemføre EITCA Academy (eller nogen del af EITC Certification-programmet), og der kræves normalt ikke nogen forudgående kvalifikationskrav (f.eks. En bachelorgrad, der opnås i bachelorstudier) for at gennemføre yderligere postgraduate studier i akademisk videregående uddannelse, som er ikke en forudsætning for deltagelse i EITCA Academy).

EITCA Academy-certificeringen gør det muligt for indehaveren at fagligt bevise attestering af de beherskede færdigheder og kompetencer til at arbejde inden for den afholdte certificering. Mens arbejdsgivere generelt kræver eksamensbeviser for videregående uddannelser inden for det givne omfang af faglig specialisering, glæder de sig overhovedet meget positivt over flere omfattende færdighedsattester, især inden for IT, hvad enten det er det primære emne i kandidatens uddannelse eller ej. Hvis kompetenceattesten er på forståelsesniveau, der kan sammenlignes med den formelle akademiske postgraduate uddannelse, kan det i nogle tilfælde betragtes som en arbejdsgiver som en tilstrækkelig erstatning, især under hensyntagen til forhold, der er forbundet med udgifterne til studier i det videregående uddannelsessystem et givet land). I andre tilfælde vil det være et passende supplement til det formelle uddannelsesuniversitetseksamen, der beviser kandidater international aktivitet inden for selvudvikling og afsætter ham konkurrencedygtige ansøgninger uden lignende kompetenceattester. Arbejdsgiverne værdsætter normalt et meget incitament fra kandidatens side med hensyn til selvudvikling, uddannelse og erfaring og vil som sådan anerkende den internationale certificering af EITCA Academy til fordel for kandidaten. Sammenfatning af EITCA Academy-certificering kan behandles godt som en måde at supplere bachelor- eller postgraduate-uddannelsesdiplom med mere specialiseret, professionel EU-baseret certificering af IT-branchen. Det udgør bestemt et vigtigt aktiv i certifikatets cv-bevis, der beviser hans internationale varierede aktivitet i kvalifikationsudviklingen. Selv med specialiseret eksamensbevis på eksamensbevis vil en relevant EITCA Academy-certificering bevise et yderst værdifuldt aktiv i cv'et og øge beskæftigelsesmulighederne ikke kun ved formelt at bekræfte besiddende it-kvalifikationer og kompetencer, men også ved at bevise, at kandidaten har succes med at udøve sin uddannelse og selvudvikling ved at opnå EU-baseret internationalt anerkendt it-brancheniveau, leverandøruafhængig certificering.

I henhold til Bologna-processen arbejder EU hen imod en integreret højere uddannelsesramme. I øjeblikket er det vigtigste middel til at nå dette mål ved standardisering i alle EU-lande og nogle andre lande, der er villige til at deltage i dette system, at videregående uddannelse skal være baseret på kvalifikationer og opdelt i hoved 3-cykler: 1. kvalifikationscyklus (uformelt kaldet bacheloruddannelse) studier, normalt afsluttet med bachelorgraden), 2. cyklus (uformelt kaldet postgraduate eller ph.d.-studier, normalt færdig med kandidatgraden) og 3. cyklus, doktorgradsstudier (inkluderede normalt ikke kun uddannelse men også egen forskning færdig med doktorgraden). Derudover har Bologna-processen introduceret ECTS-kreditsystemet (europæisk kreditoverførsels- og akkumuleringssystem), der introducerer et mål på kreditter (eller ECTS-point) tildelt til kurser, normalt med 1 ECTS tildelt 15 op til 30 timers stationær didaktisk program. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet.

Ved sammenligning af programmets kompleksitet og indhold kan EITCA Academy bedst sammenlignes med gymnasiet (2. cyklus) på højere uddannelse, selvom det ikke formelt er akkrediteret som sådan af administrationen på nationalt plan, da det er en international standard. De kompetencer, der opnås ved afslutningen af ​​EITCA Academy, som bekræftet af EITCA-certificeringen, er indholdsmæssigt ens med hensyn til deres forståelse for det ph.d.-universitetseksamen, med denne forskel, at EITCA Academy-certificering ikke er et nationalt udstedt dokument, men et internationalt og er fokuseret på et bestemt it-felt snarere end på hele disciplinen. Dette mere specialiserede fokus for EITCA Academy-certificering kan være fordele også i sammenligning med ph.d.-eksamensbeviser for en it-relateret professionel karriere. Normalt er postgraduate studier mere bredt defineret (f.eks. Computer Science, Business Administration, Economics, Mathematics, etc.) end EITCA Academy, der omfatter et af de specifikke felter inden for informationsteknologi (f.eks. Informationssikkerhed, Business Information Technologies, Computer Graphics osv. .). Postgraduate kandidatgradstudier indeholder fra 1500 op til 3000 studietimer henvist til 60 til 120 ECTS tilsvarende (et standard akademisk år består normalt af 1500 timer). EITCA Academy omfatter et didaktisk program på 150-180 timer, dog henvist til 30 til 60 ECTS (det omfatter 10-12 EITC-kurser, der hver har 3 til 5 ECTS på grundlag af indholdssammenligning med henvisning til akademiske standarder i relevante emner , med en tidsreference på 15 timer for hvert EITC-kursus, svarende dog til 60 op til 90 timer i standard akademisk adfærd på grund af den individuelle og asynkrone model for uddannelsen, der er til stede i EITCA Academy). EITCA Academy kan således sammenlignes med et akademisk studieår for 2. uddannelse på højere uddannelse (kandidatuddannelsesniveau) med hensyn til forståelse og kompleksitet af de formelt attesterede it-kompetencer. På den anden side korresponderer EITC-certificeringer indholdsmæssigt med de akademiske kurser i videregående uddannelser (tildelt 3 til 5 ECTS-point i EU's overførselssystem for akademiske kreditter) samt til de leverandør, der er udstedt IT-produkt- eller teknologiecertificeringer, på grund af anvendelighed og praktisk karakter.

Med hensyn til indhold kan EITCA Academy-certificeringsprogrammet (svarende til 150-180 timers stationære klasser, dvs. et standard akademisk år eller 2 akademiske semestre) sammenlignes med specialiserede postgraduate studier, men alligevel med fordelen af ​​EU-certificeringsstandarden med dens internationale karakter og anerkendelse (EU-baserede certifikater udstedt i Bruxelles er meget anerkendt over hele verden, også over et formelt nationalt system akademiske eksamensbeviser udstedt på ikke-centrale EU-lokationer). Et vigtigt træk ved EITC/EITCA-certificeringsprogrammer er en mulighed for kun at gennemføre valgte enkelte EITC-programmer svarende til de enkelte kurser, der danner det respektive EITCA Academy (enkelt specialiserede certificerede EITC-kurser med et gennemsnit af didaktisk indhold på 15 timer). EITCA- og EITC-kompetencecertificeringsprogrammerne inkluderer programindhold designet nedefra og op, så der ikke kræves nogen forudgående IT-viden til at gennemføre dem på trods af deres avancerede og specialiserede form. Dette gør det muligt for selv de fleste specialiserede EITC/EITCA-programmer at blive fuldført med enkeltpersoner uden forudgående IT-ekspertise, samtidig med at de også er relevante for it-fagfolk og eksperter inden for de tilsvarende domæner.

Resumé af EITCA Academy anbefales som en internationalt anerkendt faglig IT-certificering, der er supplement til det nationale niveau på grunduddannelse eller postgraduate niveau videregående uddannelser (dvs. bachelor- eller kandidatgrad), som dog kan attestere indehaverens kompetencer i en mere generel eller endda anden disciplin fra området at certificeringsindehaveren søger at forfølge for hende eller sin karriere (med den relavante EITCA Academy-certificering, der dækker netop dette felt). Det er muligt med succes at søge beskæftigelse uden eksamensbevis for videregående uddannelse, der har EITCA Academy Certification, også fordi det formelt kan bevise på grundlag af programindholdet, der er omfattet af certificeringen, at fremme af de attesterede kompetencer svarer til et års efteruddannede akademiske studier til en kandidatgrad, men inden for en international og it-brancheorienteret certificeringsstandard udviklet og formidlet af European Information Technologies Certification Institute i Bruxelles, EU. Det skal bemærkes, at værdiansættelsen af ​​EITCA Academy IT-certificeringsstandard på nationalt niveau postgraduate uddannelsesdiplomer eller IT-leverandører branche-certificeringer afhænger af arbejdsgiveren og hans/hendes egen overbevisning og udtalelser, dog evaluering af EITC/EITCA indehaverne karrierer indikerer, at denne standard anerkendes som stigende og ikke kun i EU.

Besvarelse af spørgsmålet, hvis EITCA Academy og EITC-certificeringer er ECTS-kompatible, er relateret til besvarelsen af ​​spørgsmålet, hvis du kan redegøre for EITCA Academy- eller EITC-certificeringsprogrammer, der er afsluttet, til din igangværende fremtidige studerende eller postgraduate akademiske studier inden for et formelt system på højere uddannelsesniveau.

Svaret er generelt positivt. Hver EITC-certificering og EITCA Academy-programmer tildeles et defineret antal ECTS-point.

EITCI Institute kommunikerer med universiteterne i EU under emnet ECTS-systemet (det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem), der tilbyder bilateral anerkendelse af uddannelsesprogrammets indhold (mod relevante EITC/EITCA-certificeringsplaner). Med forbehold af disse forslag tildeles visse EITC/EITCA-certifikatprogrammer af EITCI Institute med ECTS-point, hvilket gør det muligt for europæiske studerende blandt certificeringsindehavere at have deres egen læring, som de gennemgik og viste sig at beherske ved certificeringsproceduren for at blive accepteret for deres akademiske adfærd. ECTS udgør en europæisk standard til sammenligning af læringsvolumen baseret på læringsresultater (i tilfælde af EITC/EITCA-certificering målt ved eksamensresultaterne) og tilknyttet arbejdsmængde på videregående uddannelser samt erhvervsuddannelser og erhvervsuddannelsesprogrammer, der gennemføres i hele Den Europæiske Union og samarbejdende ECTS-lande.

For den opnåede EITC/EITCA-certificering tildeles relevante beløb på ECTS-kreditterne afhængigt af det særlige program (dets kompleksitet, omfattende og tilhørende læringsarbejdsbyrde), og disse kreditter kan accepteres af en certificeringsindehaverens universitet underlagt en bilateral aftale mellem dette universitet og EITCI-instituttet. EITCI-instituttet initierer ECTS-bilaterale aftaleundersøgelser med et angivet universitet på grundlag af ansøgningen fra certificeringsindehaveren, der gerne vil have de optjente ECTS-point hævet i hendes eller hans valgte universitet til løbende eller fremtidig akademisk adfærd.

Hvis du enten er en certificeringsindehaver eller repræsenterer et universitet, der er interesseret eller bliver spurgt af de studerende om at acceptere ECTS-point til deres relevante EITC/EITCA-certificeringer, bedes du venligst Kontakt EITCI Institute og det vil give alle de krævede detaljer og dokumenter for at gå videre.

Du behøver ikke også studere på det europæiske universitet for at muligvis forhøre dig om accept af dine EITC/EITCA-programmer, der har optjent ECTS-point. Dette vil dog ske efter eget skøn af dekontoret på dit universitet. Hvis du studerer på det europæiske universitet (ikke nødvendigvis i EU, men også i det land, der deltager i ECTS-systemet), er denne beslutning mere automatisk, men den er stadig en uafhængig beslutning fra dit universitet i form af en bilateral aftale om accept af de relevante EITCA Academy- og EITC Certification-programmer, der er gyldige for den tilsvarende akademiske adfærd på universitetet.

Det skal antydes, at ECTS-accept, der ved universitetsadministrationens beslutning om at acceptere eller afvise hæderlighed for gennemførelsen af ​​et bestemt EITC/EITCA-certificeringsprogram i den akademiske udførelse af dine studier, er uafhængigt af EITCI-instituttet, der kun kan retfærdiggøre relevant antal ECTS-point, der er tildelt med det givne certificeringsprogram og gælder for et universitet for en bilateral ECTS-aftale (en sådan undersøgelse kan foretages af EITCI Institute eller direkte af en certifikatindehaver til dekontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-certificeringer og deres tillæg - skabelonerne til ansøgningsdokumenter til godkendelse af ECTS-point kan downloades efter at have optjent certificeringerne). Både EITC og EITCA-certificeringer leveres med de detaljerede programtilskud, der tillader korrekt overvejelse af indholdsmæssig ækvivalens med et relevant universitetskursus eller den tilsvarende mængde af kvalifikationer og kompetencer, selv af universiteterne i de lande, der ikke deltager i ECTS-systemet.

Sammenfattende består EITCA-akademierne af grupper af individuelle EITC-certificeringsprogrammer, hver af dem tildeles det definerede antal ECTS-kreditter, der tildeles certificeringsindehaveren efter opnåelsen af ​​certificeringen. EITC/EITCA-percantage-baseret karakterskala er også fuldt kompatibel med ECTS-skala.

Det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (ECTS) fungerer som en EU-baseret standard til sammenligning af den akademiske studieopnåelse og ydeevne for studerende på videregående uddannelser i hele Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der søger at deltage i ECTS-standarden. For vellykkede afsluttede kurser tildeles relevante antal ECTS-point. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet. Det skal bemærkes, at mange lande har lignende standarder, som let kan redegøre for ECTS-kreditter samt være underlagt en individuel ansøgning.

DigComp Framework
DigComp Framework

DigComp står for Digital Competence Framework for Citizens og er udviklet af EU-Kommissionens Fælles Forskningscenter.

DigComp-rammen i dens Dimension 1 refererer til 5 nøglekomponenter (eller områder) af borgernes personlige digitale færdigheder:

 1. Information og datafærdighed
 2. Kommunikation og samarbejde
 3. Oprettelse af digitalt indhold
 4. Sikkerhed
 5. Problemløsning

DigComp sigter efter definitionen på at levere en ensartet digital kompetenceramme for borgerne med sine områder med fokus på personlige og generelle digitale kompetencer i modsætning til it-applikationsorienterede kompetencer inden for forskellige områder af digitale teknologier.

Dette er en anden tilgang end den, der anvendes i definitionen af ​​den europæiske it-certificeringsramme, som har til formål at certificere relevante digitale kompetencer inden for specifikke områder af it-applikationer, fx inden for kunstig intelligens, cybersikkerhed, webudvikling, computergrafik, programmering, telearbejde, eLearning, eGovernment og eAdministration, Business Information Systems, etc. Strukturen af ​​den europæiske IT-certificeringsramme introducerer EITCA Academy (European IT Certification Academy) programmer, der adresserer disse områder af anvendte digitale færdigheder på begynder-, mellem- og professionelt niveau. Ud over de relevante relevante digitale færdigheder indeholder den europæiske IT-certificeringsramme også EITCA/KC Key Competencies Academy-certificeringsprogrammet, der er rettet mod certificering af de såkaldte digitale nøglekompetencer af generel karakter, godt tilpasset Rådets henstilling om nøglekompetencer for livet- lang Læring i den digitale kontekst og til DigComp-rammerne.

Mens både de europæiske it-certificerings- og DigComp-rammeværker er fuldstændig leverandøruafhængige, har den europæiske it-certificeringsramme en bredere dækning af digitale færdigheder end det nuværende omfang af DigComp, da det certificerer relevante digitale færdigheder både på begynder- eller almindeligt borgerniveau (især i EITCA/KC Key Competencies Academy-certificeringsprogrammet, der er tæt på linje med den nuværende DigComp 2.2-rammedefinition) såvel som på mere professionelle niveauer (herunder mellemliggende og avancerede niveauer). DigComp-rammen refererer i øjeblikket ikke til certificering af digitale færdigheder for it-professionelle.

EITCA/KC Key Competencies Academy stemmer godt overens med omfanget af DigComp-rammen, herunder kompetenceområder for information og datafærdighed, kommunikation og samarbejde, skabelse af digitalt indhold, sikkerhed og problemløsning. Denne justering kan kortlægges på følgende måde:

 1. Information og datafærdighed:
  1. At formulere informationsbehov, at lokalisere og hente digitale data, information og indhold. At bedømme relevansen af ​​kilden og dens indhold. Til at gemme, administrere og organisere digitale data, information og indhold.
   1. Kortlægning af primære EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
    1. Kortlægning af de EITCA/KC-nøglekompetencer, der indgår i EITC-programmerne:
     1. EITC/INT/ITAF grundlæggende internetteknologier og applikationer
     2. EITC/BI/ECIM grundlæggende e-handel og internetmarkedsføring
     3. Grundlæggende EITC/BI/OOW tekstbehandlingssoftware
     4. Grundlæggende EITC/BI/OO Office-software
     5. Grundlæggende software til EITC/BI/OOC Regneark
     6. EITC/DB/DDEF databaser og datateknik fundamentale
     7. EITC/DB/DDMS databaser og databasestyringssystemer
     8. EITC/OS/MSSAM Softwareadministration og administration
   2. Sekundære EITCA-programmer kortlægning: EITCA/AI Artificial Intelligence
 1. Kommunikation og samarbejde:
  1. At interagere, kommunikere og samarbejde gennem digitale teknologier og samtidig være opmærksom på kulturel og generationsmæssig mangfoldighed. At deltage i samfundet gennem offentlige og private digitale tjenester og deltagende medborgerskab. At styre sin digitale tilstedeværelse, identitet og omdømme.
   1. Kortlægning af primære EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
    1. Kortlægning af de EITCA/KC-nøglekompetencer, der indgår i EITC-programmerne:
     1. Grundlæggende elementer i EITC/TT/MSF Mobile systems
     2. EITC/BI/TF Telework-fundament
     3. EITC/BI/CAPMF Computerstøttet grundlæggende projektstyring
     4. EITC/INT/ITAF grundlæggende internetteknologier og applikationer
     5. EITC/CN/CNF Grundlæggende computernetværk
     6. EITC/BI/ITIM Informationsteknologier i ledelse
   2. Sekundære EITCA-programmer kortlægning: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/BI Business Information
 1. Oprettelse af digitalt indhold:
  1. At skabe og redigere digitalt indhold At forbedre og integrere information og indhold i en eksisterende viden og samtidig forstå, hvordan ophavsret og licenser skal anvendes. At vide, hvordan man giver forståelige instruktioner til et computersystem.
   1. Kortlægning af primære EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
    1. Kortlægning af de EITCA/KC-nøglekompetencer, der indgår i EITC-programmerne:
     1. EITC/SE/CPF Grundlæggende programmer om computerprogrammering
     2. EITC/CG/CGVF Grundlæggende computergrafik og visualisering
     3. EITC/CG/APS Raster-grafikbehandlingssoftware
     4. EITC/CG/VICG Visuel identifikation i computergrafik
     5. Grundlæggende om EITC/BI/OOI Multimediepræsentationssoftware
     6. EITC/INT/JOOM Websitedesign og grundlæggende indholdsstyringssystemer
     7. Grundlæggende EITC/BI/GADW internetannoncering og markedsføring
   2. Sekundære EITCA-programmer kortlægning: EITCA/BI Business Information, EITCA/WD Web Development Academy, EITCA/CG Computer Graphics Academy
    1. Kortlægning af EITCA/CG Computer Graphics konstituerende EITC-programmer:
     1. EITC/CG/AI: Software til vektorgrafikbehandling
     2. EITC/CG/AIDF: Desktop publishing-software
     3. EITC/CG/BL: 3D grafisk design og visualiseringssoftware
     4. EITC/CG/VR: Virtual Reality 3D-grafiksoftware
     5. EITC/CG/ADPD: Kunstnerisk digital portrættegning
    1. Kortlægning af EITCA/WD-webudviklingsbestanddelene EITC-programmer:
     1. EITC/WD/HCF: HTML og CSS Fundamentals
     2. EITC/WD/JSF: JavaScript Fundamentals
     3. EITC/WD/PMSF: PHP og MySQL Fundamentals
 1. Sikkerhed:
  1. For at beskytte enheder, indhold, personlige data og privatliv i digitale miljøer. At beskytte fysisk og psykisk sundhed og være opmærksom på digitale teknologier til socialt velvære og social inklusion. At være opmærksom på miljøpåvirkningen af ​​digitale teknologier og deres anvendelse.
   1. Kortlægning af primære EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
    1. Kortlægning af de EITCA/KC-nøglekompetencer, der indgår i EITC-programmerne:
     1. EITC/OS/MSW Grundlæggende styring af operativsystemer
     2. EITC/IS/ISCF Grundlæggende oplysninger om informationssikkerhed og kryptografi
     3. EITC/IS/EEIS Elektronisk økonomis informationssikkerhed
   2. Sekundære EITCA-programmer kortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed
    1. Kortlægning af EITCA/IS IT-sikkerhedsbestanddelen EITC-programmer:
     1. EITC/IS/CSSF: Computer Systems Security Fundamentals
     2. EITC/IS/ACSS: Advanced Computer Systems Security
 1. Problemløsning:
  1. At identificere behov og problemer, og at løse konceptuelle problemer og problemsituationer i digitale miljøer. At bruge digitale værktøjer til at innovere processer og produkter. At holde sig ajour med den digitale udvikling.
   1. Kortlægning af primære EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
    1. Kortlægning af de EITCA/KC-nøglekompetencer, der indgår i EITC-programmerne:
     1. EITC/AI/AIF Grundlæggende elementer i kunstig intelligens
     2. EITC/BI/BAS Forretnings- og administrationssoftware
   2. Sekundære EITCA-programmer kortlægning: EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence
    1. Kortlægning af EITCA/BI Business Information, EITCA/AI Artificial Intelligence konstituerende EITC-programmer:
     1. EITC/CP/PPF: Python Programmering Fundamentals
     2. EITC/AI/MLP: Machine Learning med Python
     3. EITC/AI/ADL: Avanceret dyb læring
     4. EITC/AI/ARL: Advanced Reinforcement Learning

Under Dimension 2 af DigComp-rammen er der i øjeblikket defineret 21 konstituerende kompetencer af de 5 store digitale færdighedsområder, der henvises til i Dimension 1. Disse kompetencetitler og -beskrivelser kan også kortlægges i forhold til de europæiske IT-certificeringsprogrammer. Med hensyn til en fælles overvejelse af dimension 1 og 2 fra DigComp-rammen er kortlægningen af ​​større EITCA-programmer i den europæiske it-certificeringsramme som følger:

1. Information og datafærdighed
Kompetencer (dimension 2)

 • 1.1 Gennemse, søge og filtrere data, information og digitalt indhold
  At formulere informationsbehov, søge efter data, information og indhold i digitale miljøer, tilgå dem og navigere mellem dem. At oprette og opdatere personlige søgestrategier.
 • EITCA-programmer kortlægning: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/AI kunstig intelligens
 • 1.2 Evaluering af data, information og digitalt indhold
  At analysere, sammenligne og kritisk vurdere troværdigheden og pålideligheden af ​​kilder til data, information og digitalt indhold. At analysere, fortolke og kritisk vurdere data, information og digitalt indhold.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/BI Business Information
 • 1.3 Håndtering af data, information og digitalt indhold
  At organisere, gemme og hente data, information og indhold i digitale miljøer. At organisere og bearbejde dem i et struktureret miljø.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webudvikling

2. Kommunikation og samarbejde
Kompetencer (dimension 2)

 • 2.1 Interaktion gennem digitale teknologier
  At interagere gennem en række digitale teknologier og at forstå passende digitale kommunikationsmidler til en given kontekst.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webudvikling
 • 2.2 Deling gennem digitale teknologier
  At dele data, information og digitalt indhold med andre gennem passende digitale teknologier. At fungere som mellemmand, at vide om reference- og tilskrivningspraksis.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webudvikling
 • 2.3 Engagere sig i medborgerskab gennem digitale teknologier
  At deltage i samfundet gennem brug af offentlige og private digitale tjenester. At søge muligheder for selvstyrkelse og for deltagende medborgerskab gennem passende digitale teknologier.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/AI kunstig intelligens, EITCA/WD webudvikling
 • 2.4 Samarbejde gennem digitale teknologier
  At bruge digitale værktøjer og teknologier til samarbejdsprocesser og til samkonstruktion og samskabelse af ressourcer og viden.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/TC Telework Competencies, EITCA/WD Webudvikling, EITCA/BI Business Information
 • 2.5 Netikette
  At være opmærksom på adfærdsnormer og knowhow, mens du bruger digitale teknologier og interagerer i digitale miljøer. At tilpasse kommunikationsstrategier til det specifikke publikum og være opmærksom på kulturel og generationsmæssig mangfoldighed i digitale miljøer.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer
 • 2.6 Håndtering af digital identitet
  At skabe og administrere en eller flere digitale identiteter, at kunne beskytte sit eget omdømme, at håndtere de data, man producerer gennem flere digitale værktøjer, miljøer og tjenester.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed

3. Digital indholdsskabelse
Kompetencer (dimension 2)

 • 3.1 Udvikling af digitalt indhold
  At skabe og redigere digitalt indhold i forskellige formater, at udtrykke sig gennem digitale midler.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Webudvikling
 • 3.2 Integrering og re-udarbejdelse af digitalt indhold
  At modificere, forfine, forbedre og integrere information og indhold i en eksisterende vidensamling for at skabe nyt, originalt og relevant indhold og viden.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/CG Computer Graphics, EITCA/WD Webudvikling
 • 3.3 Copyright og licenser
  For at forstå, hvordan ophavsret og licenser gælder for data, information og digitalt indhold.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/KC nøglekompetencer, EITCA/IS IT-sikkerhed
 • 3.4 Programmering
  At planlægge og udvikle en sekvens af forståelige instruktioner til et computersystem for at løse et givet problem eller udføre en specifik opgave.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/WD Webudvikling

4. Sikkerhed
Kompetencer (dimension 2)

 • 4.1 Beskyttelse af enheder
  For at beskytte enheder og digitalt indhold og at forstå risici og trusler i digitale miljøer. At kende til sikkerheds- og sikkerhedsforanstaltninger og tage behørigt hensyn til pålidelighed og privatliv.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed
 • 4.2 Beskyttelse af personlige data og privatliv
  For at beskytte personlige data og privatliv i digitale miljøer. At forstå, hvordan man bruger og deler personligt identificerbare oplysninger, mens man er i stand til at beskytte sig selv og andre mod skader. For at forstå, at digitale tjenester bruger en "privatlivspolitik" til at informere om, hvordan personlige data bruges.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed
 • 4.3 Beskyttelse af sundhed og velvære
  At kunne undgå sundhedsrisici og trusler mod fysisk og psykisk velvære ved brug af digitale teknologier. At kunne beskytte sig selv og andre mod mulige farer i digitale miljøer (f.eks. cybermobning). At være opmærksom på digitale teknologier til social trivsel og social inklusion.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed
 • 4.4 Beskyttelse af miljøet
  At være opmærksom på miljøpåvirkningen af ​​digitale teknologier og deres anvendelse.
 • EITCA-programmerkortlægning: EITCA/IS IT-sikkerhed

5. Problemløsning
Kompetencer (dimension 2)

 • 5.1 Løsning af tekniske problemer
  At identificere tekniske problemer, når du betjener enheder og bruge digitale miljøer, og at løse dem (fra fejlfinding til løsning af mere komplekse problemer).
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.2 Identifikation af behov og teknologiske reaktioner
  At vurdere behov og identificere, evaluere, udvælge og bruge digitale værktøjer og mulige teknologiske reaktioner til at løse dem. At tilpasse og tilpasse digitale miljøer til personlige behov (f.eks. tilgængelighed).
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.3 Kreativ brug af digitale teknologier
  At bruge digitale værktøjer og teknologier til at skabe viden og til at innovere processer og produkter. At engagere sig individuelt og kollektivt i kognitiv behandling for at forstå og løse konceptuelle problemer og problemsituationer i digitale miljøer.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence
 • 5.4 Identifikation af digitale kompetencegab
  At forstå, hvor ens egen digitale kompetence skal forbedres eller opdateres. At kunne støtte andre med deres digitale kompetenceudvikling. At søge muligheder for selvudvikling og at holde sig ajour med den digitale udvikling.
 • Kortlægning af EITCA-programmer: EITCA/AI Artificial Intelligence

DigComp 2.2 introducerede yderligere dimensioner, der skitserer tilsvarende:

 • Kompetenceniveauer (dimension 3)
 • Eksempler på viden, færdigheder og holdninger (Dimension 4)
 • Use cases (Dimension 5).

Den seneste udgivelse DigComp 2.2, præsenterer de konsoliderede rammer.

Flere data om DigComp 2.2-modellen kan findes på Fælles Forskningscenter.

European IT Certification (EITC) og European IT Certification Academy (EITCA) er informationsteknologiers professionelle certificeringsprogrammer, og som sådan udgør de ikke universitets- eller akademiske uddannelser, fordi disse er forpligtet til at overholde nationale højere uddannelsesrammer, hvor akademisk grader er reguleret. Det europæiske IT-certificeringsprogram er ikke implementeret under en juridisk ramme i nogen EU-medlemsstat, der lovgiver nationale universitetsprogrammer og akademiske grader.

I stedet er EITC/EITCA-certificeringsprogrammer certificeringsprogrammer for erhvervskvalifikationer, der er akkrediteret af EITCI Institute, en international certificeringsmyndighed for disse programmer, som udsteder de tilsvarende kompetenceattesteringsdokumenter. Med hensyn til ækvivalens kan EITC/EITCA-certificeringerne således sammenlignes med andre professionelle eller erhvervsrettede it-certificeringer, som ikke er afhængige af it-leverandører, i modsætning til populære leverandørcentrerede it-certificeringer, der tilbydes af f.eks. Microsoft, Adobe, Google, osv. Således færdiggørelse fra EITCA Academy (eller et af dets konstituerende EITC-programmer) tildeler deltageren et professionelt europæisk IT-certifikat udstedt og bekræftet af EITCI Institute, der formelt attesterer ekspertise inden for et område, der er relevant for det tildelte certifikat. Dette certifikat er dog formelt set ikke ækvivalent med et universitetsdiplom eller en akademisk grad, på trods af at EITCA Academy's læseplaner kan sammenlignes med hensyn til læseplansattesterede kvalifikationer og deres avancement til postgraduate studier med kvalifikationsomfangethed svarende til EQF niveau 6 reference.

Standarden giver attestering af erhvervsmæssige kvalifikationer i en professionel specialisering inden for større it-applikationsområder. Hvis der er offentlige eller private regler, der formelt kræver en datalogi-akademisk grad (enten bachelorgrad eller kandidatgrad) og et relevant universitetsdiplom udstedt i et af de nationale systemer for videregående uddannelse på den stilling, man søger at ansøge om , EITCA Academy Certification, sammen med dets alle konstituerende EITC-certifikater, selv om det udgør en omfattende attest af indehaverens IT-kompetencer, vil ikke tillade en at bestå det obligatoriske kriterium for akademisk grad. Men i mange tilfælde er sådanne formelle kravkriterier fraværende, selv for meget professionelle it-job, eller hvis de er til stede, kan de blive genovervejet af en arbejdsgiver, hvis ansøgningen ellers er stærk. Mange succesrige it-professionelle med avancerede karrierer inden for teknologi og forretningsområder er ikke dataloger ved deres universitetsuddannelse og akademiske grader. I stedet kan deres praktiske færdigheder, interesse for IT, faktuel erfaring og eventuelt attestering af erhvervskompetencer i forskellige internationale certificeringsprogrammer, såsom den europæiske IT-certificeringsstandard, stadig udgøre et tilstrækkeligt bevis for it-færdigheder og -kvalifikationer for en arbejdsgiver eller en entreprenør.

Både EITC og EITCA Academy Certification giver formel, internationalt anerkendt bekræftelse af den enkeltes kompetencer inden for specifikke områder af informationsteknologier relateret til anvendt og praktisk med hensyn til jobmarkedsområder. EITC/EITCA-certificeringerne udgør formelle it-kompetencer attesteringsdokumenter, der enten understøtter eller erstatter andre formelle måder til bekræftelse af viden, færdigheder og kompetencer erhvervet inden for videregående uddannelser eller erhvervsuddannelse (herunder eksamensbeviser på nationalt niveau af universiteter og skoler). I denne henseende ledsages EITC og EITCA Academy Certification af et detaljeret certificeringstilskud, der giver en standardiseret beskrivelse af indholdet, kompleksiteten og niveauet af IT-kompetencer erhvervet af certificeringsindehaveren, designet til at hjælpe med at anerkende disse kompetencer på professionelle områder af aktiviteter.

EITC og EITCA Academy Certification-program, der gennemføres under ledelse af European Information Technologies Certification Institute (EITCI) i Bruxelles, resulterer efter en vellykket afslutning af onlineundersøgelsesproceduren ved tildeling af de relevante EITC/EITCA Academy-certifikater digitalt udstedt i Bruxelles, EU sammen med de detaljerede certificeringstilskud.

Certificering er mulig både inden for det komplette EITCA Academy-program i den valgte IT-specialisering (med succes bestået eksamen inden for alle EITC-programmer, der er inkluderet i det tilsvarende EITCA Academy-program, resulterer i tildeling af EITCA Academy Certificate og certificeringstilskud sammen med alle relevante EITC-certifikater) , samt inden for mere specialiserede enkelt EITC-programmer (enkelt eksamen og enkelt EITC-certifikat udstedt inden for hvert respektive EITC-program).

EITCA Academy- og EITC-certificeringsprocedurer resulterer ikke kun med udstedelse af korrekt sikrede digitale certifikater (i tilfælde af EITCA Academy ledsaget af de detaljerede certificeringstilskud og alle de relevante EITC-certifikater, og i tilfælde af EITC-certifikater, der indeholder detaljeret beskrivelse af program inden for selve Certifacate), men også med levering af relevante valideringstjenester. Digitale EITC/EITCA-certificeringer skal forstås som deres unikke ID-numre, at når de indtastes sammen med sikring af personlige data til EITCI Institute-certificeringsvalideringssystem, er det muligt for online verifikation af de afholdt certificeringer sammen med detaljer om programomfang udfyldt af certifikatholderen, samt udskrivning af de passende udskrivningsklare certifikaters versioner og tillæg. EITC-certificeringer (opnået individuelt eller som en del af EITCA Academy-programmet) er designet med ID, der bærer visuelle tags (QR-koder), der muliggør automatisk maskingenkendelse og certificeringsverifikation ved visuelle tag-scanningsapplikationer.

Der er muligvis valgfri udstedelse af den sikrede papirform af EITC/EITCA-certifikater sammen med international levering (papirformular Certifikatudstedelse kræver ekstra gebyrer afhængigt af antallet af kopier af fysisk sikrede udstedte certifikater samt de internationale leveringstjenester for papiret Certifikatforsendelse fra Bruxelles til dit land). Det er også muligt kun permamentalt eller midlertidigt at bruge digitale EITC/EITCA-certificeringer (som du kan udskrive selv om nødvendigt i en referenceklar papirformular fra den elektroniske service i validering af EITC/EITCA-certifikater).

Det Europæiske IT-certificeringsinstitut samarbejder på standardbasis med alle europæiske it-certificeringsindehavere, efter at de har afsluttet deres programmer.

Dette omfatter støtte i digitale jobformidlinger samt muligheder for et direkte samarbejde med EITCI Institute eller med dets partnere, som søger it-professionelle til ansættelsen.

Alle deltagere bevarer også adgang til læreplanernes didaktiske referenceplatforme og til de konsulentvirksomheder med domæneeksperter, der vil være tilgængelige for at rådgive om den professionelle CV-skrivning eller samtale inden for områder med særlige specialiseringer, såsom webudvikling, AI, cybersikkerhed, cloud computing osv. .

European IT Certification Institute har også udviklet en dedikeret gratis service (IT ID) til at støtte europæiske it-certificeringsindehavere med at bygge moderne digitale CV'er til støtte for deres jobansøgninger.

Sådan kommer du videre i3 enkle trin

EITCA Academy er implementeret online under den europæiske IT-certificeringsstandard. Alle formaliteter opfyldes på afstand. Følg disse trin for at tilmelde dig.

Find certificering

Gennemse certificeringer tilgængelig inden for dit interesseområde

Føj til ordre

Føj valgte certificeringer til din tilmeldingsordre og tjek

Indskrive

Gennemfør gebyrbetalingen for at tilmelde dig dit valgte program

TOP
Chat med support
Chat med support
Spørgsmål, tvivl, problemer? Vi er her for at hjælpe dig!
Tilslutning ...
Har du nogen spørgsmål?
Har du nogen spørgsmål?
:
:
:
Har du nogen spørgsmål?
:
:
Chat-sessionen er afsluttet. Tak skal du have!
Bedøm den support, du har modtaget.
god Bad