×
1 Vælg EITC/EITCA-certifikat
2 Få adgang til e-læring og e-test
3 Bliv EU IT-certificeret om dage!

Bekræft dine IT-kompetencer inden for den europæiske IT-certificeringsramme (EITC/EITCA) fra hvor som helst i verden fuldt online!

EITCA Academy

Attestationsstandard for digitale færdigheder af det europæiske it-certificeringsinstitut, der sigter mod at støtte udviklingen af ​​det digitale samfund

FORGÅ DIN DETALJER?

OPRET EN KONTO

Ved du, at sikkerhed er stærkeste gren af ​​it?Og vil forblive sådan. Bliv EU-certificeret inden for IT-sikkerhed online.

BRUG 80% EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDY TILL 19/1/2022 DIT TILSKUD ER NU ANVENDT - DU KAN FORTSAT

Tilskuddet frafalder 80% gebyrer fra EITCA -certificeringer før 19/1/2022. Dit tilskud er nu aktiveret. Du kan også sende koden til din e -mail for at bruge den senere inden deadline.

EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSAKADEMI

European Information Technologies Certification Academy

Officiel EU EITCA-certificering for informationssikkerhedseksperter.

Fuldt online og internationalt tilgængeligt europæisk informationssikkerhedscertificeringsakademi fra Bruxelles EU, styret af det europæiske certifikatinstitut for informationsteknologi.

EITCA Akademiets vigtigste mission er at levere verdensomspændende den EU-baserede, internationalt anerkendte, formelle kompetence certificeringsstandard, som alle interesserede parter kan få adgang til for at støtte udviklingen af ​​informationssamfundet med yderligere vækst i EU og global økonomi.

Standarden er baseret på en fælles EITCA/IS Academy-certificering og relevant gruppe af EITC-certificeringer. Det samlede gebyr for EITCA/IS-certificering er 1100 Euro, men på grund af EITCI-tilskud kan gebyret reduceres med 80% (fra 1100 Euro til 220 Euro) for alle interesserede deltagere (uanset deres status, opholdssted og nationalitet) støtte til det inkluderende digitale samfund.

EITCA Academy-certificeringen inkluderer åben adgang til undervisningsmateriale og e-learning platform.

Sådan fungerer deti 3 enkle trin

(når du har valgt dit EITCA Academy eller et valgt udvalg af EITC-certifikater ud af det fulde EITCA/EITC-katalog)

Lær & praksis

Følg on-line pensum for at forberede dig til prøverne. Der er ingen klassetimer, du lærer og øver, når du kan.

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

Start din karriere

EU udstedte EITCA Academy Certificate med detaljerede tillæg er en formel attestering af dine kompetencer.

Lær & praksis online

Følg on-line open access-materialer, der forbereder dig til eksamenerne. Der er ingen klassetimer, du studerer, når du kan.

 • EITCA Academy grupperer EITC-programmer
 • Hvert EITC-program er 15 timer stort
 • Hvert EITC-program definerer omfanget af en relevant online-eksamen
 • Du bruger EITCA Academy e-learning platform med 24/7 adgang til åbent materiale og didaktik
 • Du får også adgang til påkrævet software

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får dit personlige EITCA/IS Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljeret EITCA/IS-eksamensbevis
 • Derudover 12 relevante EITC-certifikater
 • Alle dokumenter, der er udstedt og bekræftet i Bruxelles, sendes til dig internationalt
 • Alle dokumenter udstedes også i elektronisk form med elektronisk verifikation

Start din karriere

EITCA Academy Certificate med et supplement og alle substituente EITC-certifikater attesterer godt dine evner.

 • Medtag det og fremvis på dit CV
 • Præsenter det for din entreprenør eller arbejdsgiver
 • Bevis din professionelle udvikling
 • Vis din aktivitet inden for international uddannelse og selvudvikling
 • Find din ønskede jobstilling, få forfremmelse eller find nye kontrakter
 • Deltag i EITCI Cloud-samfundet

EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSAKADEMI
Moderne kryptografi - Netværks sikkerhed

 • Interaktiv informationssikkerhed foredrag, øvelser og laboratorier helt via Internet (med den krævede gratis prøveversionssoftware)
 • Omfattende program inklusive 12 EITC-kurser (180 timer) med adgang til software og didaktisk konsultationer, der skal afsluttes om en måned
 • Undersøgelses- og certificeringsprocedurer, der er helt fjernt via internettet med EU EITCA Informationssikkerhedscertifikater udstedt i Bruxelles i papir og e-form
 • Adaptivt sværhedsniveau, der er velegnet til avancerede og begyndende grafiske designere med ringe eller ingen tidligere færdigheder inden for informationssikkerhed

ETCA-er-1024x721Informationsteknologisikkerhedscertificering af European IT Certification Academy (EITCA/IS) standarden attesterer enkeltpersoner som eksperter i avanceret cybersikkerhed med professionelle kompetencer inden for beregningsmæssig kompleksitet, klassisk kryptografi (herunder både privat-nøgle symmetrisk kryptografi og offentlig- asymmetrisk nøglekryptografi), kvantekryptografi (med vægt på QKD, kvantenøglefordeling), kvanteinformation og kvanteberegningsintroduktion (herunder begrebet kvantekredsløb, kvanteporte og kvantealgoritmer med vægt på praktiske algoritmer som f.eks. Shor-log-faktorisering eller diskret log-faktorisering ), sikker computernetværk (herunder teoretisk OSI-model), computersystemsikkerhed (der dækker grundlæggende og avancerede praktiske emner, herunder mobilenheders sikkerhed), administration af netværksservere (inklusive Microsoft Windows og Linux), webapplikationssikkerhed og webapplikationspenetrationstest (inklusive flere praksis al pentesting teknikker).

EITCA/IS Information Security Academy-certifikat er en officiel EU-baseret, internationalt anerkendt attestering af kompetence, systematisering af teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for informationssikkerhed. Det er en implementering af Europa-Kommissionens digitale dagsorden for Europa efter Europa 2020-strategi for udbredelse og certificering af digitale kompetencer.

På grund af dens kompleksitet med hensyn til sociale, økonomiske og politiske implikationer (herunder dem af national sikkerhed), såvel som kompleksitet med hensyn til involverede teknologier, er cybersikkerhed en af ​​de mest kritiske bekymringer i den moderne verden. Det er også en af ​​de mest prestigefyldte it-specialiseringer, der er karakteriseret ved en stadig stigende efterspørgsel efter højtuddannede specialister med deres færdigheder, der er ordentligt udviklet og attesteret, hvilket kan give en masse tilfredsstillelse, åbne hurtige karriereforløb, give mulighed for involvering i vigtige projekter (inklusive strategiske nationale sikkerhedsprojekter) og muliggør veje til yderligere snævre specialiseringer inden for forskellige områder af dette felt. Jobbet som cybersikkerhedsekspert (eller en cybersikkerhedsmedarbejder i en privat eller offentlig organisation) er krævende, men også givende og meget ansvarligt. Ekspertise inden for både teoretiske grundlag og praktiske aspekter af moderne cybersikkerhed garanterer ikke kun et meget interessant og banebrydende informationsteknologirelateret futuristisk job, men også betydeligt højere lønninger og hurtige karriereudviklingsspor på grund af betydelige mangler hos certificerede cybersikkerhedsprofessionelle og udbredte kompetencegab relateret til både teoretisk viden og praktiske færdigheder inden for informationsteknologisikkerhed. It-sikkerhedsparadigmer har udviklet sig hurtigt i de seneste år. Dette er ikke overraskende, da sikring af informationsteknologier er tæt forbundet med arkitekturen af ​​systemer, der lagrer og behandler information. Formidling af internettjenester, især inden for e-handel, har drevet allerede dominerende andel af økonomien til virtuelle data. Det er ingen hemmelighed, at i øjeblikket foregår de fleste økonomiske transaktioner globalt gennem elektroniske kanaler, hvilket naturligvis kræver et ordentligt sikkerhedsniveau.

Programomfanget for EITCA/IS Information Security Academy fokuserer på viden til at sikre korrekt funktion af informationssystemer med hensyn til fortrolighed, pålidelighed og integritet af de behandlede data. Dette er i øjeblikket et af de mest følsomme områder inden for informationsteknologi. Udviklingen af ​​informationssamfundet og den videnbaserede økonomi indebærer ikke kun en allestedsnærværende virtualisering af økonomiske og sociale processer, men også et stigende niveau af it-trusler og sårbarheder af information udsat for potentielle angreb og manipulation. Specialiseret viden og færdigheder inden for informationssikkerhed, formelt bekræftet med et internationalt EITCA/IS Informationssikkerhedscertifikat, udgør en vigtig komponent i faglige kompetencer, ikke kun i erhverv, der er direkte forbundet med informationssikkerhed, men også i mange andre erhverv med ansvar generelt relateret til drift og brug af informationssystemer og computernetværk (herunder især en stærkt computeriseret finanssektor eller sektoren for store virksomheder og selskaber samt i organisationer, der behandler følsomme borgerlige oplysninger såsom offentlige administrationsinstitutioner, sundhedsvæsen osv.). EITCA/IS-programmet er beregnet til ansatte i enhver økonomisk sektor, hvis arbejde er forbundet med databehandling inden for informationssystemer, såvel som til it-specialister og alle andre personer, der er interesseret i et udviklende problem med informationssikkerhed, som ønsker at erhverve eller udvide deres færdigheder i dette område. En formel bekræftelse af disse færdigheder med det officielle EU EITCA/IS-certifikat øger deres værdi yderligere.

EITCA/IS Academy-certificeringen dækker attestering af faglige kompetencer inden for områderne beregningsmæssig kompleksitetsteori, klassisk kryptografi, avanceret klassisk kryptografi, kvanteinformation, kvantekryptografi, sikker computernetværk, computersystemsikkerhed fundamentals, avanceret computersystemsikkerhed, windows server administration, linux systemadministration, webapplikationssikkerhed og webapplikationspenetrationstest. At opnå EITCA/IS Information Technologies-certificeringen attesterer erhvervelse af viden og beståelse af afsluttende eksamener for alle de 12 enkelte europæiske IT-certificeringsprogrammer (EITC), der udgør hele læseplanen for EITCA/IS Academy (også tilgængelig separat som enkeltstående EITC-certificeringer). Flere detaljer kan findes på Sådan fungerer det.

EITCA/IS Information Security Academy-programmet inkluderer 12 enkelt EITC-certifikater (europæiske informationsteknologi-certificeringskurser) med i alt 180 timer didaktisk indhold (15 timer for hvert EITC-certifikat).
Listen over EITC-certificeringer, der er inkluderet i det komplette EITCA/IS Information Security Academy-program, i overensstemmelse med specifikationerne fra European Information Technologies Certification Institute EITCI, er vist nedenfor. Du kan klikke på en respektive EITC-certificering for at få vist det detaljerede program.

De individuelle EITC-programmer kan også bestilles separat uden tilmelding til et komplet EITCA/IS Academy.

EITCA/IS Information Security Academy er et avanceret trænings- og certificeringsprogram med omfattende didaktisk indhold svarende til internationale postgraduate studier kombineret med uddannelse på branchens niveau og overgår standard tilbud på grafikuddannelse inden for forskellige områder af computergrafik, der er tilgængelige på markedet. Indholdet af EITCA Academy-certificeringsprogrammet er specificeret og standardiseret af European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bruxelles. Dette program opdateres successivt på grund af IT-fremskridt i overensstemmelse med EITCI-instituttets retningslinjer og er underlagt periodiske akkrediteringer.

Personlige europæiske IT-certificeringer, som deltageren opnår efter at have gennemført EITCA/IS Academy, består af EITCA/IS Information Technologies Security Academy-certifikat og 12 sammenhængende EITC-certifikater. Prøver af alle disse certifikater er præsenteret nedenfor:


eitca-er-cert-800 EITC-IS-CCTF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CCF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-ACC-AAL08101234-Suppl EITC-QI-QIF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-QCF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CNF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-CSSF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-ACSS-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WSA-AAL08101234-Suppl EITC-IS-LSA-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WASF-AAL08101234-Suppl EITC-IS-WAPT-AAL08101234-Suppl

Både EITCA- og EITC-certifikaterne indeholder deltagerens navn, certificeringsprogramnavn, udstedelsesdato og det unikke certificerings-id. EITC-certifikaterne præsenterer desuden en detaljeret beskrivelse af programmets læseplaner sammen med et eksamensprocentresultat og QR-koden til den automatiske online-validering af certifikatet. QR-kodescanningssystemet muliggør nem maskingenkendelse og automatisering af en certifikatvalidering, men manuel validering af ægthed og verifikation af certificeringsdetaljer er også mulig ved at angive certificerings-id'et og indehaverens efternavn på EITCI-valideringstjenesten. Hos EITCI-valideringstjenesten gemmes alle personlige certificeringer digitalt, og i tilfælde af tab af certificeringsdata kan yderligere genudstedelser anmodes om gratis derfra. Der er også mulighed for at downloade EITC/EITCA-certificeringer i PDF-format sammen med de supplerende dokumenter (EITCA-certifikatet er desuden ledsaget af certificeringstillægget, der beskriver det fulde programindhold for EITCA Academy, og præsenterer alle disse data i en fælles form sammen med de kvantificerede procentvise resultater af undersøgelserne). Alle certifikaterne er akkrediteret af programmets certificeringsorgan, European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både læringsprocessen og eksamensprocedurer inden for EITCA Academy udføres eksternt inden for e-læringsplatform. Den didaktiske proces, der udføres via Internettet ved brug af en hvilken som helst klientenhed, er fuldt fleksibel med hensyn til tid og sted, hvilket eliminerer kravet om deltagernes fysiske tilstedeværelse og fjerner tilgængelighedsbarrierer (såsom geografiske eller tidszonebarrierer).

Efter tilmelding til et valgt EITCA/EITC-program får deltagerne adgang til personaliseret e-læringsmiljø med asynkron læringsmetodologi uden krav til timing.

EITC/EITCA e-læringsdidaktik fremhæver:

 • Didaktisk proces kan startes når som helst (rekruttering er åben hele året) og kan udføres når som helst (f.eks. Om aftenstider eller i weekender) og fra ethvert sted med brug af en hvilken som helst klientenhed med internetadgang.
 • De ajourførte og funktionelle didaktiske ressourcer er konstant tilgængelige for deltageren 24/7 inden for e-learning-platformen.
 • Et bredt omfang af det didaktiske indhold gør det muligt at skræddersy læringsprocessen til både begyndere og avancerede deltageres behov.
 • Alt didaktisk indhold er tilgængeligt som elektroniske ressourcer i e-læringsplatformen (e-forelæsninger, e-øvelser og e-laboratorier).
 • Hvert EITC-program kan afsluttes selv på kun 2 dage, mens EITCA Academy-programmet kan afsluttes i en periode svarende til antallet af EITC-programmer, det indeholder, f.eks. I tilfælde af EITCA/CG Academy ville det være 18 dage (en sædvanlig standardperiode færdiggørelse er en måned).
 • Der er dog ingen tidskrav til gennemførelse af EITC/EITCA-programmer, og tidspunktet for færdiggørelse afhænger fuldstændigt af deltagerens præference på læringsintensitet.

Den interaktive didaktiske EITC/EITCA-proces på e-learning-platformen inkluderer en ubegrænset tilgængelighed af ekspertkonsultationer. Onlinekonsultation kan til enhver tid initieres af den deltager, der har brug for hjælp.

Afhængigt af deltagerens behov kan rådgivningen begrænses til at besvare de specifikke spørgsmål eller løse problemer i forbindelse med det didaktiske program. Det kan også udvides til tutorials og rådgivning op til individuel didaktisk tilgang baseret på deltagernes fremskridt. Konsulentfirmaer er baseret på e-læringsplatformkommunikationssystemet samt individuel e-mail-kontakt og om nødvendigt realtidschat med eksperter.

E-læringsplatformen behandler statistikker over alle læringsaktiviteter for deltageren under didaktisk programimplementering og giver således rådgivende eksperter mulighed for at individualisere deres tilgang til ordentlig hjælp til deltagerens læringsbehov. Detaljerede aktivitetsrapporter udarbejdes automatisk af platformen og præsenteres for konsulenteksperterne, så de kan vide, hvilke dele af programmet der var mest problematisk og kræver fokus. Modellen for individuel vejledning og coaching afhængigt af deltagernes læringsbehov er baseret på lignende problemer på de førende universiteter og er kendetegnet ved at øge læringseffektiviteten og derudover motivere deltagerne til øget indsats i læring, når de beslutter at indlede konsulentbistand.

cs

Onlinedidaktikken er altid programmeret til EITC-kurser, der ender med fuldstændig fjerntliggende EITC-eksamen udført via Internettet uden behov for fysisk tilstedeværelse på eksamenscentret. Prøven har en form for en lukket test, herunder 15 tilfældige multiple-choice testspørgsmål om det givne EITC-kursusindhold. Denne fjerntest er taget af deltageren inden for e-learning-platformen (hvor deltageren præsenteres for den interaktive test, der implementerer tilfældigt valg af testspørgsmål, evnen til at vende tilbage til besvarede eller ubesvarede spørgsmål og tidsbegrænsning, der er 45 minutter). EITC-eksamensangivelsespoint er 60% positive svar, men manglende opnåelse af denne grænse gør det muligt for deltageren at genoptage eksamen uden yderligere gebyrer (der er 2 gratis genforsøg, hvorefter yderligere undersøgelser genindtages kræver et betalingsgebyr på 20 Euro, der skal behandles) . Deltageren kan genoptage en bestået test for at forbedre score for bedre præsentation af certificeringen.

Afslutning af alle EITC-eksamener, der udgør en EITCA-certificering, resulterer i udstedelse til deltageren af ​​den relevante EITCA Academy-certificering sammen med alle inkluderede EITC-certifikater. Der er ingen yderligere EITCA Academy-undersøgelser (eksamenserne tildeles kun EITC-kurser, hvor hver af dem er bestået med en EITC-certificering, der udsteder, mens EITCA Academy-certificeringen kun udstedes efter bestået en relevant gruppe af EITC-eksamener). Resultaterne, der præsenteres på EITCA Academy-certificeringen, er noterne for alle EITC-certificeringer, der omfatter et vist EITCA Academy. Alle procedurer implementeres fuldt ud eksternt i Bruxelles, og certifikatet sendes til deltageren, mens den digitale certificering permamentt gemmes i EITCI-valideringstjenesten.

Certificeringsprocessen sammen med alle undersøgelser gennemføres fuldstændigt eksternt online i en moderne e-læringsplatform i en asynkron tilstand. Takket være fleksibel af den organiserede e-læringsdidaktiske proces sammen med alle de undersøgelser, der udføres eksternt og asynkront via Internettet (giver størst mulig fleksibilitet i tiden med, at deltageren selv organiserer sin læringsaktivitet efter hans/hendes bekvemmelighed), er deltagerens fysiske tilstedeværelse ikke nødvendig Derfor fjernes mange barrierer.

EITCA Academy og EITC certificeringerne er fuldt kompatible med det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (kort sagt ECTS). Hvis du studerer på det europæiske universitet (ikke nødvendigvis i EU, men i det land, der deltager i ECTS-standarden), kan du redegøre for EITCA Academy- eller EITC-kurser for dit igangværende bachelor- eller postgraduate-studium inden for et nationalt videregående uddannelsessystem. Dette er muligt, da EITCA Academy og EITC-certificeringer er kompatible med ECTS-standard og har tildelt ECTS-scores i henhold til standardspecifikationen. Ikke desto mindre er det stadig en beslutning fra universitetsadministrationens side at acceptere eller afvise bogføring af gennemførelsen af ​​et bestemt EITC-certificeringskursus i dit akademiske studieprogram (en sådan henvendelse skal rettes til dekankontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-certificeringer og deres kosttilskud). EITC- og EITCA-certificeringen leveres med de detaljerede programtillæg (i overensstemmelse med EU-referencestandarden for diplomtilskud), der giver mulighed for en korrekt overvejelse af indholdsmæssig ækvivalens med et relevant universitetskursus eller den tilsvarende mængde kvalifikationer og kompetencer, selv af universiteterne i lande, der ikke deltager i ECTS-systemet. Hvis du studerer på det universitet, der allerede har accepteret EITC/EITCA ECTS-point, skal denne proces være automatisk for dig. Det er også vigtigt at overveje merværdi for din akademiske gennemførelse af afslutningen af ​​det avancerede læringsprogram i Bruxelles, som når det præsenteres på universitetet øger din chance for en akademisk karriere, hvis du vil være interesseret i det (f.eks. Ph.d.-studier).

EITCA-akademierne består af grupper af individuelle EITC-certificeringskurser, og hver af dem tildeles det specifikke antal ECTS-point (normalt fra 3 til 5 ECTS-point på hvert EITC-kursus), der tildeles certificeringsindehaveren sammen med certificeringen efter undersøgelse. EITC/EITCA percantage-baseret klassificeringsskala er også fuldt kompatibel med ECTS-klassificeringsskalaen og understøtter således accept af eksterne læringsresultater. Det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (ECTS) fungerer som en EU-baseret standard til sammenligning af akademisk studiums opnåelse og præstationer for studerende på videregående uddannelser i hele Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der søger at deltage i ECTS-standarden. For vellykkede kurser tildeles relevante antal ECTS-point. ECTS-kreditterne tjener som en reference til at sammenligne kompleksiteten af ​​kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er gennemført i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-point, understøtter international udveksling af EU-studerende og studier i udlandet. Det skal bemærkes, at mange lande har lignende standarder, som også nemt kan tage højde for ECTS-point. At få ECTS-point i EITC/EITCA-programmet vil helt sikkert føje sig positivt til din akademiske adfærd på ethvert universitet.

Efter EITCI-tilskuddet, der støtter Europa-Kommissionens initiativ om Digital Skills and Jobs Coalition, er certificering af EITCA/AI Artificial Intelligence Academy, der attesterer professionelle IT-kompetencer, tilgængelig internationalt inden for et 80% EITCI-subsidieret gebyr for både EU-borgere og ikke-EU-borgere (uanset nationalitet og land i bopæl), der giver mulighed for at opnå professionel certificering af kunstig intelligensekspertise udstedt i Bruxelles inden for en brøkdel af omkostningerne forbundet med at deltage i et stationært kursus i EU.

Udvikle og formelt bekræfte professionel kunstig intelligens færdigheder og ekspertise online i Bruxelles.

Hvis du eller din organisation er interesseret i programmet, vil EITCI-tilskuddet muliggøre 80% reduktion af det europæiske IT Certification Academy-gebyr, der fremmer formidling af standarden.

eu

Alle nedenstående EITC-certificeringsprogrammer er inkluderet i EITCA/IS Information Security Academy

Bemærk, at du kan købe hver EITC-certificering separat, men i EITCA/IS Academy får du adgang til alle ovenstående

Deltagelse i EITCA/IS Information Security Academy med 80% EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidie ​​reducerer dit gebyr til kun € 220 i stedet for € 1100 almindeligt gebyr. Når du tilmelder dig EITCA/IS Academy uden EITCI DSJC -tilskud, sparer det dig stadig € 220 fra € 1320 -værdien af ​​dets 12 substituerende europæiske IT -certificerings -EITC -programmer.

europæiske retningslinjer

Fuld online gennemførelse af EU-kommissionernes digitale dagsorden for Europa i formel bekræftelse af informationssikkerhedskompetencer

Selvtidsbaseret e-læring

Du kan gennemføre hele EITCA/IS Academy lige så hurtigt som i en enkelt måned

Anerkendt standard

Over 100 000 EU-EITCA-certifikater udstedt over hele verden med de førende internationale virksomheder, der certificerer personlig i EITCA

Adgang til softwaren

For at lære og forberede dig godt til de eksterne EITCA-undersøgelser får du en prøveadgang til al relevant software

STUDIEINFORMATION SIKKERHED I BRUSSEL FULLT ON-LINE OG FÅ EU-CERTIFIERET REMOTEL

Du er berettiget til 80% EITCI-tilskud, dog begrænset i tid og antal steder til EITCA/IS Academy

Øverste årsager til at deltage i EITCA/IS ACADEMY

Nedenfor kan du finde et resumé af fordelene ved deltagelse i EITCA/IS Academy, som du måtte overveje. Bemærk, at når du har besluttet at tilmelde dig ethvert EITC- eller EITCA Academy-certificeringsprogram, kan du fratræde i løbet af 30 dage og modtage en garanteret fuld refusion.

ANERKENDET IT-CERTIFIKATION

Europæisk IT-certificering udstedt i Bruxelles er en kompetenceattestationsstandard, der er udviklet og formidlet siden 2008

OP TIL DATUM LÆREMÅL

Læreplan med avancementsniveauer, der spænder fra begyndere til fagfolk, der kan gennemføres selv om 1 måned

FLEKSIBEL DISTANT LÆRING

Fuld online certificeringsprocedure med onlinekonsultationer og fjernundersøgelser - undersøgelse overalt og når som helst

SAMMENFATTNING AF FÆRDIGHED

Dit EITCA Academy-certifikat med tillægget og alle relevante EITC-certifikater udstedt i Bruxelles for at bekræfte dine evner

PRAKSIS MED SOFTWARE

Hands-on inden for relevant software med prøveadgang som en del af forberedelsen til praktiske elementer i certificeringsproceduren

80% EITCI-TILSKUD

Gælder for alle deltagere uanset nationalitet, ophold og status, hvilket reducerer EITCA Academy-gebyrer med 80% til € 220

UDDANNELSE AF MORGEN, I DAG

Fjernundervisning og fjernundersøgelse giver dig frihed til at få adgang til EU EITCA/EITC-certificering overalt og når som helst for en brøkdel af omkostningerne i forbindelse med studier i udlandet i Bruxelles, EU. Udvikling af digital kompetencekvalitet er ikke kun til gavn for dig personligt, men er også en del af informationssamfundets vækst over hele verden, hvilket fremkalder et digitalt globalt marked og økonomi i dag. Det er ikke kun din eller EU's fremtid.

EITCI Instituttet
EITCA Academy udgør en række topisk relaterede EITC-certificeringsprogrammer, som kan afsluttes separat, svarende til deres egne standarder for IT-erhvervsuddannelse på industrielt niveau. Både EITCA og EITC-certificeringer udgør en vigtig attestering af indehaverens relevante IT-ekspertise og færdigheder, hvilket styrker enkeltpersoner over hele verden ved at bekræfte deres kompetencer og støtte deres karriere. Den europæiske IT-certificeringsstandard, der er udviklet af EITCI Institute siden 2008, søger at styrke digital læsefærdighed, sprede professionelle it-kompetencer i livslang læring og imødegå digital udstødelse ved at støtte mennesker, der lever med handicap, såvel som mennesker med lav socioøkonomisk status og den forudgående ungdomsskole ungdom. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne i den digitale dagsorden for Europa-politik, der er beskrevet i dens søjle om at fremme digital læsning, færdigheder og integration.

Sammenligning af EITCA/IS Information Security Academy og enkelte EITC -certifikater

 • Enkelt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enkelt valgt EITC-certifikat
 • 15 timer (kan være afsluttet om 2 dage)
 • Læring & eksamener:
  Online efter din tidsplan
 • Konsultationer:
  Ubegrænset, online
 • Genoptagelse af eksamen:
  Ubegrænset, gratis
 • Adgang:
  Øjeblikkelig med alle nødvendige softwareprøver
 • Intet EITCI-tilskud, ingen tidsbegrænsning for at afslutte
 • Engangsgebyr for valgte EITC-certificering (er)
 • 30 dage fuld penge tilbage garanti

Beskæftigelsesfradrag/IS/ACNS
AVANCERET DATAMASKINETS SIKKERHED

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER COMPUTER GRAFIK AKADEMI

Beskæftigelsesfradrag/IS/EEIS
ELEKTRONISK ØKONOMIINFORMATIONSIKRET

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/IS/CF
KRYPTOGRAFIFUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/CG/AF
INTERAKTIV ANIMATION OG GRAFIK DESIGN-SOFTWARE (ADOBE FLASH)

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/IS/Fais
FORMELLE ASPEKTER AF INFORMATIONSSIKKERHED

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/IS/OS
BETJENINGSSYSTEMER SIKKERHED

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/IS/QCF
KVANTUM KRYPTOGRAFIFUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/IS/SMMOS
SIKKERHEDSFORVALTNING I MICROSOFT DRIFTSYSTEMER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/QI/QIF
KVANTUMINFORMATION OG KVANTUMKOMPUTATIONFUNDAMENTALER

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

EITC/FC/CCT
COMPUTATIONAL COMPLEXITY TEORY

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/CN/SCN1
Computernetværk 1

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

Beskæftigelsesfradrag/CN/SCN2
Computernetværk 2

OFFICIELT EU EITC-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/ER INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

FORRIGE
NEXT

EITCA ACADEMY DELTAGERE UDTALELSER

"Det er vigtigt, at uddannelsen giver mulighed for at få et internationalt certifikat, selvom læring og eksamen er fjernt ... Jeg synes, at sådanne kurser burde være mere populære."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIG
"Masser af beskrivelser. Uddannelse på et højt niveau. Mulighed for at konsultere undervisere. Indholdets klarhed."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jeg kunne godt lide træningsprogrammet, det gav mig et nyt perspektiv på computergrafik."

Det europæiske it-certificeringsakademi er et omfattende ekspertvurdering rammer, der beviser evner inden for faglige udfordringer og fremme digitale karrierer

Med EITCA Academy får du adgang til flere europæiske it-certificeringsprogrammer, der er grupperet sammen for at give mulighed for kompetencesæt til din ekspertise.

EITCA ACADEMY OG EITC CERTIFICATION PROGRAMMER STATISTIK

1000 +

CERTIFIKATIONSKURRIKULUMSPROGRAMTIMER

70 +

EITC OG EITCA ACADEMY CERTIFIKATIONER TILGÆNGELIGE

1+

INDIVIDUALER AF 40+ Lande, der er udstyret med standard

50+

PERSONSTIDER TIL ON-LINE IT-FÆRDIGHEDER UDVIKLING

20 000 +

FØLGENDE OG ANBEFALINGER FRA Både EU OG UDEN UD

SEND EITCI-SUBSIDYKODE TIL DIN E-mail

EITCI DSJC Subsidiekode frafalder 80% af gebyrerne for EITCA Academy -certificeringer inden for et begrænset antal steder. Tilskudskoden er automatisk blevet anvendt på din session, og du kan fortsætte med din valgte EITCA Academy -certificeringsordre. Men hvis du foretrækker ikke at miste koden og gemme den til senere brug (inden deadline), kan du sende den til din e-mail-adresse. Bemærk venligst, at EITCI DSJC -tilskuddet kun er gyldigt inden for dens berettigelsesperiode, dvs. indtil udgangen af 19/1/2022. EITCI DSJC -subsidierede pladser til EITCA Academy -certificeringsprogrammer gælder for alle deltagere verden over. Lær mere om EITCI DSJC løfte.

  TOP