×
1 Vælg EITC/EITCA-certifikater
2 Lær og tag online eksamener
3 Få dine IT-kompetencer certificeret

Bekræft dine it-færdigheder og -kompetencer under den europæiske it-certificeringsramme fra hvor som helst i verden, helt online.

EITCA Academy

Standard for attestering af digitale færdigheder af European IT Certification Institute med det formål at understøtte udviklingen af ​​det digitale samfund

FORGÅ DIN DETALJER?

OPRET EN KONTO

A moderne, innovativ og effektiv offentlig administration er vigtig for yderligere vækst i EU. Hvorvidt det vil være sådan, afhænger også af dig og din e-forvaltningskompetencer.

VELKOMMEN TIL EITCA ACADEMY, ET PAN-EUROPÆISK IT-CERTIFICERINGSRAMME FOR DINE DIGITALE FERDIGHEDER FORMEL ATTESTERING ONLINE

EITCA Academy grupperer relevante europæiske it-certifikater (EITC) i udvalgte digitale færdighedsspecialiseringer (startende med 150 timers læseplansreferenceindhold). EITC-certifikater (hver på 15 timers referenceindhold) kan også tilgås direkte.

BRUG 80 % EITCA ACADEMY DSJC SUBSIDIET TIL – DIT TILSKUD ER NU BLEVET SØGT – DU KAN FORTSÆT

Tilskuddet giver afkald på 80 % gebyrer for EITCA Academy Certification-programmer ved tilmelding pr. . Dit tilskud er nu aktiveret. Du kan sende tilskudskoden til din e-mail for at bruge den senere eller på en anden enhed.

EITCA/EG E-REGERINGSAKADEMI

European Information Technologies Certification Academy

eCompetencies-rammer til interoperation af e-administration.

EITCA/EG Academy er et certificeringsprogram rettet mod offentlig administration, der sigter mod at bygge bro over kløften i spredning af it-færdigheder på alle niveauer i EU's offentlige tjenester/regeringsførelse.

EITCA/EG Academy fokuserer på de it-domæner, der er mest relevante for driften af ​​den offentlige administration. Dette er hovedsageligt kontor- og styringssoftware, netværksfundament, formelle og praktiske aspekter af informationssikkerhed og de europæiske e-forvaltningsprogrammer.

 

I en forfølgelse af en EU-standard for certificering af offentlig administration it-kompetencer, anses mangler ved it-baserede processer i de offentlige domæner i medlemslandene være reduceret til fordel for EU-borgere, hvilket øger tilgængeligheden og effektiviteten af ​​de offentlige tjenester

Kun moderne, innovativ og effektiv offentlig administration er i stand til at frigøre yderligere vækstpotentiale i EU, og disse kvaliteter er betinget af it-kompetencer.

Sådan fungerer deti 3 enkle trin

(når du har valgt dit EITCA Academy eller et valgt udvalg af EITC-certifikater ud af det fulde EITCA/EITC-katalog)

Lær & praksis

Følg online-refererede videomaterialer under forberedelse til eksamen. Der er ingen faste klasser, du studerer efter dit skema. Ingen tidsbegrænsninger. Ekspert online konsulentvirksomhed.

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

Start din karriere

EU udstedte EITCA Academy Certificate med detaljerede tillæg er en formel attestering af dine kompetencer.

Lær og øv dig online

Følg on-line open access-materialer, der forbereder dig til eksamenerne. Der er ingen klassetimer, du studerer, når du kan.

 • EITCA Academy grupperer EITC-programmer
 • Hvert EITC-program er 15 timer stort
 • Hvert EITC-program definerer omfanget af en relevant online-eksamen
 • Du bruger EITCA Academy e-learning platform med 24/7 adgang til åbent materiale og didaktik
 • Du får også adgang til påkrævet software

Bliv EITCA-certificeret

Efter forberedelse tager du fuldt online EITC-eksamener. Når du har bestået alt, får du EITCA Academy Certificate.

 • Du får dit personlige EITCA/EG Computer Graphics Academy Certificate
 • Detaljeret EITCA/EG-eksamensbevis
 • Derudover 7 relevante EITC-certifikater
 • Alle dokumenter, der er udstedt og bekræftet i Bruxelles, sendes til dig internationalt
 • Alle dokumenter udstedes også i elektronisk form med elektronisk verifikation

Start din karriere

EITCA Academy Certificate med et supplement og alle substituente EITC-certifikater attesterer godt dine evner.

 • Medtag det og fremvis på dit CV
 • Præsenter det for din entreprenør eller arbejdsgiver
 • Bevis din professionelle udvikling
 • Vis din aktivitet inden for international uddannelse og selvudvikling
 • Find din ønskede jobstilling, få forfremmelse eller find nye kontrakter
 • Deltag i EITCI Cloud-samfundet

EITCA/EG E-REGERINGSAKADEMI
EU's offentlige administrations it-færdighedsramme

 • Interaktiv informationssikkerhed foredrag, øvelser og laboratorier helt via Internet (med den krævede gratis prøveversionssoftware)
 • Omfattende program inklusive 7 EITC-kurser (105 timer) med adgang til software og didaktisk konsultationer, der skal afsluttes om en måned
 • Undersøgelses- og certificeringsprocedurer helt fjernt via internettet med EU EITCA e-forvaltningscertifikater udstedt i Bruxelles i papir og e-form
 • Adaptivt sværhedsniveau, der er velegnet til avancerede og begyndende brugere af digitale teknologier med ringe eller ingen tidligere færdigheder inden for it-området

Kvaliteten af ​​den offentlige administration er en af ​​nøglefaktorerne for den samlede EU-konkurrenceevne. Offentlig administration afspejler institutionelle fundamenter om, hvordan medlemslandene styres, mens kvaliteten af ​​regeringsførelsen og den offentlige administration især bestemmer effektiviteten af ​​alle offentlige politikker og tjenester. Offentlig administration imødekommer samfundets behov og rammer dets funktion gennem organisatoriske strukturer, processer, roller, politikker og programmer, forme økonomisk velstand, social samhørighed og bæredygtig vækst. Det definerer kvalitet og tilgængelighed af offentlige tjenester og forme miljø for skabelse af offentlig værdi. Moderne, nyskabende og effektiv offentlig administration er således vigtig for at opretholde kriseopsving og frigøre EU's yderligere vækstpotentiale.

Det er indlysende, at kvalitet, effektivitet og innovation inden for offentlige forvaltningsprocesser og institutioner er betinget af kvalifikationer hos medarbejdere i den offentlige sektor, der er ansvarlige for relevante offentlige tjenester og forvaltningsområder. Sammen med accelereret digitalisering af alle former for professionelle aktiviteter er en ekstraordinær rolle forbundet med informationsteknologikvalifikationer. IT's rolle i væksten i den private sektor kan ikke undervurderes, og en lignende bred anvendelse af stadig smartere IT-processer finder sted i den offentlige sektor, som ikke kan halte bagud i det økonomiske miljø, som det selv er underlagt. Dette er godt udtalt i konklusionerne fra Europa-Kommissionens undersøgelse af "kvaliteten af ​​den offentlige administration" fra november 2016, idet det erkendes, at et reelt skift mod e-forvaltning afhænger af personalets IT-færdigheder og kompetencekvalitet på alle niveauer af offentlige administrationsstrukturer.

Det europæiske certifikatakademi for informationsteknologi til offentlig administration er et dedikeret program, der sigter mod at bygge bro over spredningen af ​​it-færdigheder på alle niveauer af offentlige tjenester og regeringsførelse. EITCA/EG-standarden er designet til at tilvejebringe en fælles EU-ramme for kvalitet i udvikling og opretholdelse af korrekte og ajourførte kvalifikationer for offentlig administrationspersonale. På grund af denne fælles standard for certificering og attestering af it-kompetencer anses mangler ved it-baserede processer i offentlige sektorer i medlemslandene for at være reduceret til fordel for EU-borgerne, hvilket understøtter en stigning i offentlige services tilgængelighed, effektivitet og kvalitet. EITCA/EG-programmet til offentlig administration opretholdes af det europæiske certificeringskontrol for informationsteknologier og implementerer den digitale dagsorden for Europa og danner en af ​​de syv søjler i Europa 2020-strategien.

eitca-fx-1024x721Det europæiske certificeringsakademi for informationsteknologi til offentlig administration er et dedikeret program, der sigter mod at bygge bro over spredningen af ​​it-færdigheder på alle niveauer af offentlige tjenester og regeringsførelse i EU. EITCA/EG eGo Government Information Technologies-certificeringsstandarden er designet til at tilvejebringe en fælles EU-ramme for kvalitet i udvikling og opretholdelse af korrekte og ajourførte kvalifikationer for offentlig administrationspersonale. På grund af denne fælles standard for certificering og attestering af it-kompetencer anses mangler ved it-baserede processer i offentlige sektorer i medlemslandene for at være reduceret til fordel for EU-borgerne, hvilket understøtter en stigning i offentlige services tilgængelighed, effektivitet og kvalitet. EITCA/EG-programmet til offentlig administration opretholdes af det europæiske certificeringskontrol for informationsteknologier og implementerer den digitale dagsorden for Europa og danner en af ​​de syv søjler i Europa 2020-strategien.

Kvaliteten af ​​den offentlige administration er en af ​​nøglefaktorerne for den samlede EU-konkurrenceevne. Offentlig administration afspejler de institutionelle fundament for, hvordan medlemslandene styres, mens kvaliteten af ​​regeringsførelsen og den offentlige administration især bestemmer effektiviteten af ​​alle offentlige politikker og tjenester. Offentlig administration imødekommer samfundets behov og rammer dets funktion gennem organisatoriske strukturer, processer, roller, politikker og programmer, forme økonomisk velstand, social samhørighed og bæredygtig vækst. Det definerer kvalitet og tilgængelighed af offentlige tjenester og forme miljø for skabelse af offentlig værdi. Moderne, nyskabende og effektiv offentlig administration er således væsentlig for at opretholde kriseopsving og frigøre EU's yderligere vækstpotentiale. Det er indlysende, at kvalitet, effektivitet og innovation inden for offentlige administrationsprocesser og -institutioner er betinget af kvalifikationer fra ansatte i den offentlige sektor, der er ansvarlige for relevante områder af offentlige tjenester og regeringsførelse. Sammen med hurtigere digitalisering af alle former for professionelle aktiviteter er en ekstraordinær rolle forbundet med informationsteknologikvalifikationer. IT's rolle i væksten i den private sektor kan ikke undervurderes, og en lignende vidtgående vedtagelse af stadig smartere IT-processer finder sted i den offentlige sektor, som ikke kan hænge bag det økonomimiljø, det selv forudsætter. Dette er godt udtalt i konklusionerne fra Undersøgelsen "Kvalitet af offentlig administration" fra november 2016 i Europa-Kommissionen, som erkender, at et reelt skift mod e-forvaltning afhænger af it-færdigheder og kompetencekvalitet for personale på alle niveauer af strukturer i den offentlige administration. At få EITCA/EG Academy-certifikatet er forbundet med at erhverve viden og bestå de afsluttende eksamener inden for alle de 7 enkelt EITC-kurser, der udgør akademiet (findes også separat som enkelt EITC-certificeringer). Flere detaljer findes på FAQ-sider.

EITCA/EG eGo Government Academy-programmet inkluderer 7 enkelt EITC-kurser (European Information Technologies Certification kurser) med i alt 105 timer didaktisk indhold (15 timer for hvert EITC-kursus).
Listen over EITC-certificeringskurser, der er inkluderet i det komplette EITCA/EG eGovernment Academy-program, i overensstemmelse med specifikationerne fra European Information Technologies Certification Institute EITCI, er vist nedenfor. Du kan klikke på et respektive EITC-certificeringskursus for at få vist det detaljerede program.

De enkelte EITC-kurser kan også købes separat, uden at det er nødvendigt at købe et komplet akademi, men i dette tilfælde gælder ingen EU-støtte.

EITCA/EG eGovernment Academy er et avanceret uddannelses- og certificeringsprogram med omfattende didaktisk indhold svarende til internationale postgraduate studier kombineret med den nyeste uddannelse i nuværende standarder for elektroniske administrationsprogrammer og interoperabilitetsstandarder i EU. Indholdet af EITCA Academy-certificeringsprogrammet er specificeret og standardiseret af European Information Technologies Certification Institute EITCI i Bruxelles. Dette program opdateres successivt på grund af IT-fremskridt i overensstemmelse med retningslinjerne fra EITCI Institute og er underlagt periodiske akkrediteringer.

Personlige certificeringer, som deltageren opnår efter at have gennemført EITCA/EG Academy, består af EITCA/EG eGovernment Academy-certifikat og 7 specifikke EITC/EG-certifikater. Prøver af alle disse certifikater er vist nedenfor:

eitca-fx-1024x721Beskæftigelsesfradrag-BI-MSO13-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-BI-OO-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-CN-CNF-AAH08101234-Suppl EITC-EG-IEEGP-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-IS-Fais-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-IS-IMCM-AAH08101234-Suppl Beskæftigelsesfradrag-IS-PAIS-AAH08101234-Suppl

Både EITCA- og EITC-certifikaterne indeholder deltagerens navn, certificeringsprograms navn, udstedelsesdato og det unikke certificerings-id. EITC-certifikaterne præsenterer desuden en detaljeret programindholdsbeskrivelse sammen med et eksamensresultat og QR-kodebaseret automatisk online validering af certifikatet. QR-kodescanningssystemet muliggør nem maskinegenkendelse og automatisering af certifikatvalidering, men manuel validering af ægthed og certificeringsoplysninger er også mulig ved at give certificerings-id'et og indehaverens efternavn i EITCI-valideringstjenesten. Hos EITCI-valideringstjenesten lagres alle personlige certificeringer, og i tilfælde af at du mister den fysiske certificering, kan yderligere problemer bestilles derfra. Der er også mulighed for at downloade personlige certificeringer i PDF-format. EITCA-certifikatet ledsages desuden af ​​certificeringstilskuddet, der beskriver det fulde programindhold i EITCA Academy (præsenterer alle disse data i en fælles form sammen med de kvantificerede procentvise resultater). Alle certifikater er akkrediteret af det udstedende European Information Technologies Certification Institute EITCI.

Både læringsprocessen og eksamensprocedurer inden for EITCA Academy udføres eksternt inden for e-læringsplatform. Den didaktiske proces, der udføres via Internettet ved brug af en hvilken som helst klientenhed, er fuldt fleksibel med hensyn til tid og sted, hvilket eliminerer kravet om deltagernes fysiske tilstedeværelse og fjerner tilgængelighedsbarrierer (såsom geografiske eller tidszonebarrierer).

Efter tilmelding til et valgt EITCA/EITC-program får deltagerne adgang til personaliseret e-læringsmiljø med asynkron læringsmetodologi uden krav til timing.

EITC/EITCA e-læringsdidaktik fremhæver:

 • Didaktisk proces kan startes når som helst (rekruttering er åben hele året) og kan udføres når som helst (f.eks. Om aftenstider eller i weekender) og fra ethvert sted med brug af en hvilken som helst klientenhed med internetadgang.
 • De ajourførte og funktionelle didaktiske ressourcer er konstant tilgængelige for deltageren 24/7 inden for e-learning-platformen.
 • Et bredt omfang af det didaktiske indhold gør det muligt at skræddersy læringsprocessen til både begyndere og avancerede deltageres behov.
 • Alt didaktisk indhold er tilgængeligt som elektroniske ressourcer i e-læringsplatformen (e-forelæsninger, e-øvelser og e-laboratorier).
 • Hvert EITC-program kan afsluttes selv på kun 2 dage, mens EITCA Academy-programmet kan afsluttes i en periode svarende til antallet af EITC-programmer, det indeholder, f.eks. I tilfælde af EITCA/CG Academy ville det være 18 dage (en sædvanlig standardperiode færdiggørelse er en måned).
 • Der er dog ingen tidskrav til gennemførelse af EITC/EITCA-programmer, og tidspunktet for færdiggørelse afhænger fuldstændigt af deltagerens præference på læringsintensitet.

Den interaktive didaktiske EITC/EITCA-proces på e-learning-platformen inkluderer en ubegrænset tilgængelighed af ekspertkonsultationer. Onlinekonsultation kan til enhver tid initieres af den deltager, der har brug for hjælp.

Afhængigt af deltagerens behov kan rådgivningen begrænses til at besvare de specifikke spørgsmål eller løse problemer i forbindelse med det didaktiske program. Det kan også udvides til tutorials og rådgivning op til individuel didaktisk tilgang baseret på deltagernes fremskridt. Konsulentfirmaer er baseret på e-læringsplatformkommunikationssystemet samt individuel e-mail-kontakt og om nødvendigt realtidschat med eksperter.

E-læringsplatformen behandler statistikker over alle læringsaktiviteter for deltageren under didaktisk programimplementering og giver således rådgivende eksperter mulighed for at individualisere deres tilgang til ordentlig hjælp til deltagerens læringsbehov. Detaljerede aktivitetsrapporter udarbejdes automatisk af platformen og præsenteres for konsulenteksperterne, så de kan vide, hvilke dele af programmet der var mest problematisk og kræver fokus. Modellen for individuel vejledning og coaching afhængigt af deltagernes læringsbehov er baseret på lignende problemer på de førende universiteter og er kendetegnet ved at øge læringseffektiviteten og derudover motivere deltagerne til øget indsats i læring, når de beslutter at indlede konsulentbistand.

cs

Onlinedidaktikken er altid programmeret til EITC-kurser, der ender med fuldstændig fjerntliggende EITC-eksamen udført via Internettet uden behov for fysisk tilstedeværelse på eksamenscentret. Prøven har en form for en lukket test, herunder 15 tilfældige multiple-choice testspørgsmål om det givne EITC-kursusindhold. Denne fjerntest er taget af deltageren inden for e-learning-platformen (hvor deltageren præsenteres for den interaktive test, der implementerer tilfældigt valg af testspørgsmål, evnen til at vende tilbage til besvarede eller ubesvarede spørgsmål og tidsbegrænsning, der er 45 minutter). EITC-eksamensangivelsespoint er 60% positive svar, men manglende opnåelse af denne grænse gør det muligt for deltageren at genoptage eksamen uden yderligere gebyrer (der er 2 gratis genforsøg, hvorefter yderligere undersøgelser genindtages kræver et betalingsgebyr på 20 Euro, der skal behandles) . Deltageren kan genoptage en bestået test for at forbedre score for bedre præsentation af certificeringen.

Afslutning af alle EITC-eksamener, der udgør en EITCA-certificering, resulterer i udstedelse til deltageren af ​​den relevante EITCA Academy-certificering sammen med alle inkluderede EITC-certifikater. Der er ingen yderligere EITCA Academy-undersøgelser (eksamenserne tildeles kun EITC-kurser, hvor hver af dem er bestået med en EITC-certificering, der udsteder, mens EITCA Academy-certificeringen kun udstedes efter bestået en relevant gruppe af EITC-eksamener). Resultaterne, der præsenteres på EITCA Academy-certificeringen, er noterne for alle EITC-certificeringer, der omfatter et vist EITCA Academy. Alle procedurer implementeres fuldt ud eksternt i Bruxelles, og certifikatet sendes til deltageren, mens den digitale certificering permamentt gemmes i EITCI-valideringstjenesten.

Certificeringsprocessen sammen med alle undersøgelser gennemføres fuldstændigt eksternt online i en moderne e-læringsplatform i en asynkron tilstand. Takket være fleksibel af den organiserede e-læringsdidaktiske proces sammen med alle de undersøgelser, der udføres eksternt og asynkront via Internettet (giver størst mulig fleksibilitet i tiden med, at deltageren selv organiserer sin læringsaktivitet efter hans/hendes bekvemmelighed), er deltagerens fysiske tilstedeværelse ikke nødvendig Derfor fjernes mange barrierer.

EITCA Academy og EITC-certificeringer er kompatible med det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (kort sagt ECTS). Hvis du studerer på det europæiske universitet (ikke nødvendigvis i EU, men i det land, der deltager i ECTS-standarden), kan du redegøre for EITCA Academy eller EITC-kurser, der er afsluttet for dit igangværende studium eller postgraduate studier inden for et højere uddannelsessystem på nationalt niveau. Dette er muligt, da EITCA Academy og EITC-certificeringer er ECTS-standardkompatibilitet og har tildelt ECTS-scoringer i henhold til standardspecifikationen. Ikke desto mindre er det stadig en beslutning på universitetsadministrationens side at acceptere eller afvise regnskab for gennemførelse af et vist EITC-certificeringskursus i dit akademiske studieprogram (en sådan forespørgsel skal fremsættes til dekontoret sammen med de relevante EITC/EITCA-certificeringer og deres kosttilskud). EITC- og EITCA-certificeringerne leveres med de detaljerede programtilskud, der muliggør en korrekt overvejelse af indholdsmæssig ækvivalens med et relevant universitetskursus eller den tilsvarende mængde af kvalifikationer og kompetencer, selv af universiteterne i de lande, der ikke deltager i ECTS-systemet .

EITCA-akademier består af grupper af individuelle EITC-certificeringsprogrammer, der hver tildeles det definerede antal ECTS-kreditter, der tildeles efter opnåelse af certificeringen. Den EITC/EITCA-percantage-baserede karakterskala er også fuldt kompatibel med ECTS-skalaen og understøtter således accept af eksterne læringsresultater. Det europæiske kreditoverførsels- og akkumuleringssystem (ECTS) fungerer som en EU-baseret standard til sammenligning af den akademiske studieopnåelse og ydeevne for studerende på videregående uddannelser i hele Den Europæiske Union og andre europæiske lande, der søger at deltage i ECTS-standarden. For vellykkede afsluttede kurser tildeles relevante antal ECTS-point. ECTS-kreditter tjener som reference til at sammenligne kurser i forskellige videregående uddannelsesinstitutioner og ved aftaler mellem disse institutioner om at anerkende de kurser, der er afsluttet i forskellige institutioner på grundlag af ECTS-kreditter, understøtter international udveksling af EU-studerende og studerer i udlandet. Det skal bemærkes, at mange lande har lignende standarder, som også let kan redegøre for ECTS-kreditter. At få ECTS-point i EITC/EITCA-program vil helt sikkert tilføje positivt til din akademiske adfærd på ethvert universitet.

Efter EITCI-tilskuddet er EITCA/EG eGovernment Academy, der attesterer professionelle it-kompetencer relateret til offentlig administration, tilgængeligt internationalt inden for en 80 % EITCI-subsidieret honorar for ansatte i den offentlige sektor i EU-medlemsstaterne.

EU's offentlige tjenester, nationale og regionale myndighedsansatte opfordres til at udvikle og formelt bekræfte faglige it-kompetencer relateret til administrationskompetencer online i Bruxelles.

Hvis du eller din organisation er interesseret i programmet, vil EITCI-tilskuddet muliggøre det 80 % reduktion af gebyret for European IT Certification Academy til fremme af udbredelsen af ​​standarden.

eu

Bemærk, at du kan købe hver EITC-certificering separat, men i EITCA/EG Academy får du adgang til alle ovenstående

Når du tilmelder dig EITCA/EG Academy, vil du blive udstedt med EITCA/EG-certifikatet i tillæg til alle dets EITC-certifikater.Deltager i EITCA/EG eGovernment Academy med 80 % EITCI Digital Skills and Jobs Coalition Subsidy reducerer dit gebyr til kun € 220 i stedet for 1100 € almindeligt gebyr. Når du tilmelder dig EITCA/EG Academy, vil du blive udstedt med EITCA/EG-certifikatet i tillæg til alle dets EITC-certifikater.

europæiske retningslinjer

Fuld online implementering af European Information Technologies Certification Institute's retningslinjer for attestering af e-forvaltning af IT-kompetencer

Selvtidsbaseret e-læring

Du kan gennemføre hele EITCA/EG-akademiet så hurtigt som i en enkelt måned

Anerkendt standard

Over 100 000 EITC/EITCA-certifikater udstedt over hele verden med internationale institutioner, der anerkender standarden

Adgang til softwaren

For at lære og forberede dig godt til de eksterne EITC-undersøgelser kan du bruge en leverandørforsøgsadgang til al relevant IT-software

STUDIE-E-REGERING I BRUSSEL FULLT ON-LINE OG FÅ EU-CERTIFIERET REMOTEL

Du er berettiget til 80 % EITCI-tilskud, dog begrænset i tid og i antal pladser til EITCA/EG Academy

Øverste årsager til at deltage i EITCA/EG ACADEMY

Nedenfor kan du finde en oversigt over fordelene ved at deltage i EITCA/EG Academy, som du kan overveje.

ANERKENDET IT-CERTIFIKATION

Europæisk IT-certificering udstedt i Bruxelles er en kompetenceattestationsstandard, der er udviklet og formidlet siden 2008

OP TIL DATUM LÆREMÅL

Læreplan med avancementsniveauer, der spænder fra begyndere til fagfolk, der kan gennemføres selv om 1 måned

FLEKSIBEL DISTANT LÆRING

Fuld online certificeringsprocedure med onlinekonsultationer og fjernundersøgelser - undersøgelse overalt og når som helst

SAMMENFATTNING AF FÆRDIGHED

Dit EITCA Academy-certifikat med tillægget og alle relevante EITC-certifikater udstedt i Bruxelles for at bekræfte dine evner

PRAKSIS MED SOFTWARE

Hands-on inden for relevant software med prøveadgang som en del af forberedelsen til praktiske elementer i certificeringsproceduren

30-DAGES REFUSION80 % EITCI SUBSIDI

Fuld refusion gælder for deltagerne i en 30-dages refusionsperiode, der forlænger EU's forbrugerrettighedsdirektiv i henhold til vilkår og betingelser.Gælder for alle deltagere, der reducerer EITCA Academy gebyrer med 80 % til € 220 i EITCI-støtte til støtte for Europa-Kommissionens Digital Skills and Jobs Coalition

UDDANNELSE AF MORGEN, I DAG

Fjerneksamen og online-certificering giver dig frihed til at få adgang til den europæiske IT-certificeringsramme hvor som helst og når som helst for en brøkdel af omkostningerne forbundet med stationære færdighedscertificeringsprogrammer. Online certificering af digitale kompetencer er ikke kun en fordel med hensyn til tilgængelighed, men er også en del af den globale udvikling af informationssamfundet. Det er fremtiden for attestering af digitale færdigheder.

EITCI Instituttet
EITCA Academy udgør en række topisk relaterede EITC-certificeringsprogrammer, som kan gennemføres separat, svarende til standarder for professionel IT-færdighedsattest på industrielt niveau. Både EITCA- og EITC-certificeringer udgør en vigtig bekræftelse af indehaverens relevante it-ekspertise og færdigheder, der styrker enkeltpersoner verden over ved at certificere deres kompetencer og understøtte deres karriere. Den europæiske it-certificeringsstandard, udviklet af EITCI Institute siden 2008, har til formål at understøtte digitale færdigheder, udbrede professionelle it-kompetencer inden for livslang læring og modvirke digital eksklusion ved at støtte mennesker, der lever med handicap, såvel som mennesker med lav socioøkonomisk status og præ- ungdomsskoleungdom. Dette er i overensstemmelse med retningslinjerne for politikken for den digitale dagsorden for Europa, som er fastlagt i dens søjle om at fremme digitale færdigheder, færdigheder og inklusion.

Sammenligning af EITCA/EG eGovernment Academy og enkelte EITC -certifikater

 • Enkelt EITC-certifikat
 •  110.00
 • Enkelt valgt EITC-certifikat
 • 15 timer (kan være afsluttet om 2 dage)
 • Læring & eksamener:
  Online efter din tidsplan
 • Konsultationer:
  Ubegrænset, online
 • Genoptagelse af eksamen:
  Ubegrænset, gratis
 • Adgang:
  Øjeblikkelig med alle nødvendige softwareprøver
 • Ingen tidsbegrænsning for at afslutteIntet EITCI-tilskud, ingen tidsbegrænsning for at afslutte
 • Engangsgebyr for valgte EITC-certificering (er)
 • 30 dage fuld penge tilbage garanti

Beskæftigelsesfradrag/BI/MSO13
KONTOR SOFTWARE FUNDAMENTALER (MICROSOFT OFFICE 2013)

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

Beskæftigelsesfradrag/BI/OO
OFFICE SOFTWARE FUNDAMENTALS (ÅBENT KONTOR)

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

Beskæftigelsesfradrag/CN/CNF
GRUNDLÆGGENDE FOR COMPUTERNETVERK

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

EITC/EG/IEEGP
INDLEDNING TIL EUROPÆISKE EGOVERNMENT-PROGRAMMER

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

Beskæftigelsesfradrag/IS/Fais
FORMELLE ASPEKTER AF INFORMATIONSSIKKERHED

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

Beskæftigelsesfradrag/IS/IMCM
INDLEDNING TIL MODERNE KRYPTOGRAFISKE METODER

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG eGOVERNMENT ACADEMY

Beskæftigelsesfradrag/IS/PAIS
PRAKTISKE ASPEKTER AF INFORMATIONSSIKKERHED

EUROPÆISK DET-CERTIFIKATION FULLT ON-LINE

INKLUDERET I EITCA/EG INFORMATIONSSIKKERHEDSADADI

FORRIGE
NEXT

EITCA ACADEMY DELTAGERE UDTALELSER

"Det er vigtigt, at uddannelsen giver mulighed for at få et internationalt certifikat, selvom læring og eksamen er fjernt ... Jeg synes, at sådanne kurser burde være mere populære."

MARIE

TOULOUSE, FRANKRIG
"Masser af beskrivelser. Uddannelse på et højt niveau. Mulighed for at konsultere undervisere. Indholdets klarhed."

CARL

GOTHENBURG, SVERIGE

MITCH

NEW YORK, USA
"Jeg kunne godt lide træningsprogrammet, det gav mig et nyt perspektiv på computergrafik."

Det europæiske it-certificeringsakademi er et omfattende ekspertise attestering rammer, der beviser evner inden for faglige udfordringer og fremme digitale karrierer

Med EITCA Academy får du adgang til flere europæiske it-certificeringsprogrammer, der er grupperet sammen for at give mulighed for kompetencesæt til din ekspertise.

EITCA ACADEMY OG EITC CERTIFICATION PROGRAMMER STATISTIK

1000 +

CERTIFICERING LÆSEMÅL REFERENCE PROGRAM-TIMER

70 +

EITC OG EITCA ACADEMY CERTIFIKATIONER TILGÆNGELIGE

1+

CERTIFIKATER, DER ER UDSTEDT VERDENSBRUD TIL BORGERNE I 40+ LAND

50+

PERSONTIMER FOR ALLE ONLINE VALIDERING AF DIGITALE FERDIGHEDER

50 000 +

FÆLLESSKABSMEDLEMMER FRA BÅDE EU OG UDLANDET

SEND EITCI-SUBSIDYKODE TIL DIN E-mail

EITCI DSJC-tilskudskode giver afkald på 80 % af gebyrerne for EITCA Academy-certificeringer inden for et begrænset antal pladser. Tilskudskoden er blevet anvendt på din session automatisk, og du kan fortsætte med din valgte EITCA Academy-certificeringsordre. Men hvis du foretrækker ikke at miste koden og gemme den til senere brug (inden deadline), kan du sende den til din e-mailadresse. Bemærk venligst, at EITCI DSJC-tilskuddet kun er gyldigt inden for dets berettigelsesperiode, dvs. indtil udgangen af . De EITCI DSJC-støttede pladser til EITCA Academy-certificeringsprogrammer gælder for alle deltagere i hele verden. Lær mere på EITCI DSJC løfte.

  TOP
  Chat med support
  Chat med support
  Spørgsmål, tvivl, problemer? Vi er her for at hjælpe dig!
  Tilslutning ...
  Har du nogen spørgsmål?
  Har du nogen spørgsmål?
  :
  :
  :
  Har du nogen spørgsmål?
  :
  :
  Chat-sessionen er afsluttet. Tak skal du have!
  Bedøm den support, du har modtaget.
  god Bad